16 iunie 2024
Chisinau
Social

Bibliotecile își reconfirmă rolul de centre comunitare de acces la informație

Loading
Social Bibliotecile își reconfirmă rolul de centre comunitare de acces la informație
Bibliotecile își reconfirmă rolul de centre comunitare de acces la informație
Vocea poporului

Cabinetul de miniștri a aprobat, pe 10 august 2022, modificarea Hotărârii Guvernului cu privire la pilotarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice (CUPS), care prevede extinderea acestui concept pentru alte primă­rii, care și-au manifestat intenția de a aduce inovația în localitate.

Documentul mai prevede coopta­rea în cadrul Programului CUPS și a bibliotecilor publice teritoriale și ex­tinderea gamei de servicii care se pre­stează prin acest instrument de asigu­rare a descentralizării administrative.Astfel, bibliotecile publice își recon­firmă rolul de centre comunitare de acces la informație și puncte de infor­mare.

Finalitățile urmărite prin proiect sunt: sporirea accesului beneficiarilor la servicii publice; creșterea număru­lui de servicii publice electronice pre­state; asigurarea extinsă a incluziunii sociale, în special a persoanelor cu dizabilități și a păturilor vulnerabile; apropierea Guvernului de cetățeni și sporirea încrederii lor în moderniza­rea și digitalizarea serviciilor publice, precum și crearea premiselor pentru o colaborare interinstituțională între diferiți prestatori de servicii publice și alte autorități ale administrației publi­ce centrale și locale.

Implementarea Programului pilot CUPS în cadrul autorităților administrației publice locale va fi acoperi­tă din contul și în limitele mijloacelor Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP), implemen­tat de Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” cu suportul Grupului Banca Mondială și constituie circa 11,5 milioane de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand