22 iunie 2024
Chisinau
Cultura

Bibliotecile din țară: vrem să ajutăm refugiații ucraineni

Loading
Cultura Bibliotecile din țară: vrem să ajutăm refugiații ucraineni
Bibliotecile din țară: vrem să ajutăm refugiații ucraineni
bncreanga.md

Instituțiile culturale din țară continuă să acționeze cu dăru­ire și solidaritate cu cetățenii ucraineni refugiați din calea războiului. Urmare a întru­nirii „Bibliotecile în ajutorul refugiaților”, la solicitarea mi­nistrului Culturii, Sergiu Pro­dan, Biblioteca Națională a Re­publicii Moldova a elaborat un plan de acțiuni privind impli­carea bibliotecilor în ajutorul refugiaților și a solicitanților de azil.

De menționat că sugestiile în cau­ză sunt utilizate de toate bibliotecile. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Culturii, în prezent, bibli­otecile din țară oferă acces la Inter­net și la tehnologiile de informare și comunicare de care dispun. Din cele 1307 biblioteci publice teritoriale, 1126 dețin calculatoare și 1103 sunt conectate la Internet. De asemenea, bibliotecile ajută refugiații și solicitanții de azil, furnizându-le informații, ofe­rindu-le resurse online, acces la teh­nologiile de informare și comunicare. Organizează activități recreative pentru copii și părinți, implicând bibliotecarii în diverse activități de caritate, volunta­riat, oferind spațiile ca centre de colec­tare a donațiilor.

Totodată, bibliotecile sunt dispuse să implice refugiați în câmpul mun­cii sau în activități de voluntariat. În temeiul Dispoziției nr. 4 din 1 martie 2022, emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova pri­vind angajarea cetățenilor ucraineni în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, pe pe­rioada stării de urgență, la Biblioteca Națională a fost angajată o biblioteca­ră refugiată din orașul Nikolaev, Ucrai­na. Femeia va activa în cadrul secției Catalogare. Clasificare. Până în pre-zent, la Biblioteca Națională s-au înre­gistrat 14 utilizatori, persoane refugi­ate temporar și solicitanți de azil din Ucraina.

 

Astăzi bibliotecarii sunt acolo unde este mai mare nevoie de ei

 

S-au implicat cu dăruire în susține-rea refugiaților și bibliotecile „Dimitrie Cantemir” din Ungheni, „Andrei Ciu­runga” din Cahul, precum și „Mihai Sadoveanu” din Soroca. Aceste institu-ții oferă refugiaților ucraineni WiFi și acces liber la Internet, activitățipentru copii, consiliere morală, bău-turi calde etc. Acțiuni de caritate des-fășoară și Biblioteca raională Rezina, unde în cadrul mai multor activități au fost dăruite cărți și rechizite.

În același timp, folosind rechizitele adunate în cadrul campaniei „Colorăm copilăria”, timp de două săptămâni, mai mulți bibliotecari de la Bibliote­ca Națională au vizitat copiii refugiați cazați la Centrul de plasament Ivancea, la școala „Divertis”, precum și la Com­plexul Sportiv Ghidighici. Și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” susține familiile cu copii refugiate din Ucraina, oferind servicii în spațiile bi­bliotecii cu programe speciale: „Ora poveștilor”, „Ora să știm” etc.

Merită salutat faptul ca astăzi bi­bliotecarii sunt acolo unde este mai mare nevoie de ei, acționând conform principiului: Suntem aici pentru a ajuta refugiații ucraineni să uite de grozăviile războiului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand