18 aprilie 2024
Chisinau
Economie

Banca Mondială ne oferă 30 mln. de dolari pentru susţinerea creşterii economice durabile

Loading
Economie Banca Mondială ne oferă 30 mln. de dolari pentru susţinerea creşterii economice durabile
Banca Mondială ne oferă 30 mln. de dolari pentru susţinerea creşterii economice durabile
banca-mondiala

Foto: mcot.net

Consiliul director al Băncii Mondiale a aprobat finan­ţări în valoare de 30 mln. de dolari SUA pentru susţine­rea Moldovei în implemen­tarea reformelor structu­rale şi stimularea creşterii economice.

 

 

Banii vor fi utilizaţi pentru îm­bunătăţirea mediului de afaceri, promovarea stabilităţii, a dezvol­tării sectorului financiar şi ameli­orarea echităţii şi eficienţei chel­tuielilor publice. Acestea sunt obiectivele principale ale primei Operaţiuni privind politicile de dezvoltare (OPD), sprijin acordat în contextul Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”, se precizează într-un comunicat al Băncii Mondiale.

Prima operaţiune reprezintă o componentă esenţială a Stra­tegiei de parteneriat cu Moldova pentru anii fiscali 2014-17. Ea este prima dintr-o serie progra­matică de două operaţiuni şi este o continuare a celei mai recente Operaţiuni privind politicile de dezvoltare, orientată pe compe­titivitate, aprobată în noiembrie 2012.

„Avem plăcerea să susţinem eforturile Guvernului Republi­cii Moldova în vederea realizării creşterii economice durabile şi incluzive prin tranziţia spre un model de creştere bazat pe in­vestiţii, competitivitate sporită, inovaţii şi exporturi”, a declarat Abdoulaye Seck, director pentru Moldova al Băncii Mondiale.

Noua finanţare susţine mai multe reforme structurale pe trei direcţii importante. În primul rând, consolidarea cadrului de reglementare în scopul îmbună­tăţirii previzibilităţii mediului de afaceri, facilitării concurenţei şi reducerii costurilor de reglemen­tare. Cea de-a doua direcţie este consolidarea stabilităţii sectoru­lui financiar, promovarea trans­parenţei structurii acţionarilor şi facilitarea condiţiilor de acces la finanţare.

Operaţiunea Băncii Mondiale vizează şi îmbunătăţirea cadrului de gestiune a investiţiilor publi­ce, sporirea eficienţei şi echită­ţii subvenţiilor în agricultură şi creşterea gradului de acoperire a programelor de asistenţă socială direcţionată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand