22 aprilie 2024
Chisinau
Varia

„Bălţeanca” – 70 de ani de activitate în industria uşoară

Loading
Varia „Bălţeanca” – 70 de ani de activitate în industria uşoară
„Bălţeanca” – 70 de ani de activitate în industria uşoară

 

 

balteanca-1

Foto: arhivă personală

Istoria fabricii începe pe 20 iunie 1944, atunci când, în baza Hotărârii Sovietului Co­misarilor Norodnici al RSSM din data de 4 iunie 1944, la atelierul „Krasnîi obuvșcik” de la Bălţi au fost angajaţi un achizitor, un cizmar, o croitoreasă şi o şefă de secţie. Cu trecerea timpului, numărul angajaţilor atelierului a crescut până la 90 de persoane, au fost achiziţionate 12 maşini cu acţionare cu pedală şi patru maşini de confecţionare a încălţămintei. În anul 1947, atelierul a fost reorganizat în fabrică de confecţionare industrială a hainelor şi încălţămintei, iar din 1952 întreprinderea a intrat în compo­nenţa Ministerului Industriei Uşoare de atunci.

 

Pe data de 20 iunie, Fabrica SA „Bălţeanca” a marcat jubi­leul de 70 de ani de la fondarea întreprinderii. În cadrul eveni­mentului, au avut loc un concert, diverse concursuri, celebrarea veteranilor şi a dinastiilor de muncă. Cei mai buni lucrători ai întreprinderii au fost încurajaţi cu premii băneşti şi cadouri.

 

Vârsta tânără

 

„70 de ani este o vârstă tână­ră, pentru mulţi colaboratori, fa­brica a devenit o a doua casă, a menţionat, în discursul din des­chiderea manifestării, preşedinta Consiliului Sindicatului Lucrăto­rilor din Industria Uşoară, Na­dejda Rusnac.

Aceasta şi-a exprimat profun­da recunoştinţă pentru munca depusă de toţi angajaţii între­prinderii, urându-le tuturor multă sănătate, fericire, bunăs­tare, credinţă într-un viitor mai bun și în prosperarea industriei uşoare a țării.

„Aveţi multe înainte. Pe par­cursul istoriei am avut de toate – şi urcuşuri, şi coborâşuri, dar voi aţi rezistat. Şi veţi rezista încă mulţi ani!”, a menţionat Nadejda Rusnac.

Liderul sindical a înmânat Diplome de onoare ale Consi­liului sindicatului pentru participare activă la viaţa sindicală unor lucrători ai întreprinde-rii: N. Luchianciuc, J. Mosens, A. Jmurciuc.

 

Fabrica de confecţii are tradiţii frumoase

 

Directorul Fabricii „Bălţean­ca”, Iurie Hanganu, a relatat pentru ziarul „Vocea poporului” că întreprinderea este una din cele mai importante de la Bălţi. Aici activează 469 de persoane.

„Am avut noroc că am reuşit să păstrăm nucleul fabricii. Mă bu­cur mult când vin să se angajeze lucrători tineri, dar nu uităm nici de veteranii noştri, ei sunt teme­lia întreprinderii. SA „Bălţeanca” este o fabrică cu tradiţii vechi şi frumoase. Pentru foarte mulţi lu­crători, ea a ajuns să fie o a doua casă”, susţine Iurie Hanganu.

 

balteanca

Foto: arhivă personală

 

Totodată, el spune că la între­prindere se resimte insuficienţa de cusătorese calificate. În pre­zent, profesia de cusătoreasă nu este deloc uşoară şi nici popula­ră. Majoritatea tinerilor încearcă să-şi găsească un rost în afara ţării.

Despre activitatea sindicală la întreprindere ne-a povestit preşedinta comitetului sindical, Ni-na Dudco.

Sindicatele la „Bălţeanca” exis­tă chiar din momentul fondării întreprinderii, acestea desfăşoa­ră o activitate fructuoasă pen­tru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor, pentru protecţia drepturilor membrilor de sindicat şi majorarea salarii­lor.

„Avem un investitor străin, întreprinderea activează în re­gim lohn din 1998. Iniţial, sala­riul tarifar pentru categoria întâi de salarizare pe unitate de timp constituia 2,50 lei şi investitorul niciodată nu l-a majorat din pro­prie iniţiativă. De fiecare dată noi am insistat asupra majorării, am purtat negocieri, am desfăşurat diverse acţiuni. În prezent, sala­riul tarifar pentru categoria întâi pe unitate de timp constituie 13 lei. Recent, am desfăşurat acţi­uni de protest din cauza formării unor restanţe salariale. Am oprit maşinile pentru 30 de minute, dar am stat la locurile de mun­că fără să plecăm nicăieri. Peste jumătate de oră ne-am reluat activitatea. Am anunţat directo­rul din timp despre intenţia de a protesta”, spune preşedintele comitetului sindical al fabricii, Nina Dudco.

Comitetul sindical conlucrea­ză intens cu directorul fabricii, Iurie Hanganu. Pentru reţinerea salariului, la iniţiativa directoru­lui, fiecare lucrător a primit câte 200 de lei suplimentar.

„Lucrătorilor li se remunerea­ză munca peste program, lucrul în zilele de odihnă se plăteşte du­blu, se achită şi staţionarea. Este meritul comitetului sindical şi al administraţiei. Pentru munca în perioada caniculară, fiecare din­tre muncitori a primit câte 200 de lei în calitate de compensaţie”, menţionează Nina Dudco.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand