12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Au învățat cum să acorde ajutor în cazul unor accidente la locul de muncă

Loading
Social Au învățat cum să acorde ajutor în cazul unor accidente la locul de muncă
Au învățat cum să acorde ajutor în cazul unor accidente la locul de muncă
Vocea poporului

Aspecte de prevenire a acci­dentelor de muncă în sfera gaze au fost abordate recent, la un seminar, la care au par­ticipat peste 40 de salariați, membri de sindicat, din ca­drul SRL „Cimișlia-gaz”. In­struirea a fost organizată de Federația Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) și s-a desfășurat la sediul în­treprinderii amintite.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a menționat, la înce­putul seminarului, că activitatea a fost organizată în teritoriu la solicitarea mai multor salariați din cadrul SRL „Cimișlia-gaz”. Instruirea are drept obiectiv de a sensi­biliza salariații referitor la nivelul de răspundere în caz de nerespec­tare a actelor normative privind securitatea și sănătatea în muncă. Ca urmare a seminarului, persoa­ne cu funcții de răspundere din cadrul întreprinderii vor participa la elaborarea instrucțiunilor pen­tru aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă și vor putea desfășura activități de formare în domeniul securității și sănătății în muncă.

Liderul sindical a informat participanții la seminar că, potri­vit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă, orice angajat este în drept să aibă un post de lucru corespunzător actelor nor­mative în domeniu, să obțină de la angajator informații veridice despre condițiile de muncă, des­pre existența riscului profesional, precum și despre măsurile de protecție împotriva influenței fac­torilor de risc profesional.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand