22 iunie 2024
Chisinau
Social

Au fost instruiți cum să le fie mai bine auzită vocea

Loading
Social Au fost instruiți cum să le fie mai bine auzită vocea
Au fost instruiți cum să le fie mai bine auzită vocea

talmaci

 

Ce abilități trebuie să posezi pen­tru negocieri colective de muncă, cum să se desfășoare acestea și care trebuie să fie activitatea comisiilor pentru consultări și negocieri colec­tive de muncă, dar și care ar trebui să fie tacticile de negocieri. La aces­tea, dar și la alte întrebări au aflat răspunsul mai mulți membri de sin­dicat de la întreprinderile din secto­rul energetic, reuniți zilele trecute la un seminar la Institutul Muncii.

 

Potrivit președintei Federației Sindi­cale a Lucrătorilor din Energetică „Sindenergo” din Republica Moldova, Victoria Niță, astfel de seminare au loc cel puțin de două ori pe an, dar nu se rezu­mă doar la aceasta, liderii mai merg și în teritoriu.

 

Importanța comunicării

 

„Ne-am adunat pentru a comunica în primul rând și de a-i familiariza pe tinerii de la întreprinderile sectorului energetic, membri de sindicat, despre prevederile contractului de muncă, dialogul social, pentru că aceasta este o temă foarte im­portantă pe care consider că trebuie adusă la cunoștința fiecărui membru de sindicat, mai ales celor tineri”, a relevat Victoria Niță.

Referindu-se  la probleme, dânsa a ac­centuat nerespectarea prevederilor 

con­tractului colectiv de muncă. „Contractele colective de muncă sunt foarte bune, însă, cu părere de rău, la unele întreprinderi nu sunt respectate toate prevederile. Anume de asta am și abordat tema în cauză, ca să atenționăm tineretul, să-i învățăm cum să ceară respectarea drepturilor și cum să găsească soluții”, a mai adăugat Victoria Niță.

 

Acest seminar mă va ajuta să mă promovez ca lider în continuare

 

Nu au lipsit din cadrul  discuțiilor nici cuvintele de laudă adresate echipei săptă­mânalului „Vocea poporului”, moment cu care a început chiar seminarul. Victoria Niță și-a asumat toată susținerea pentru publicație, abonamente, menționând că în această ramură aspectul în cauză este bine pus la punct. „Avem o rată de abo­nare foarte înaltă și continuăm să promo­văm acest aspect”, a spus liderul federației „Sindenergo”.

Și Octavian Șeptelici de la Întreprinde­rea „Termoelectrica” din Chișinău ne spu­ne că susține și promovează ziarul „Vocea poporului”. Referindu-se la seminar, aces­ta spune că îl va ajuta să se promoveze în continuare ca lider.

„Sunt lider abia de un an și simt că am nevoie de anumite cunoștințe pentru a promova tineretul în continuare. Am avut ocazia să particip la negocierea contracte­lor colective de muncă, m-am confruntat cu unele probleme și aș vrea ca de aici să obțin niște răspunsuri. Unul dintre aces­tea e cum să facem ca cele 20 de minu­te de care are nevoie personalul operativ pentru a primi schimbul să fie introduse în timpul de lucru”, ne-a spus Octavian Șeptelici.

 

Negociatorul sindical, o persoană bine pregătită

 

Despre rolul negociatorului, prevederi­le Codului muncii și cum sunt respectate acestea, dar și despre alte informații utile a vorbit președintele Federației Sindica­telor din Construcții și Industria Materi­alelor de Construcții „Sindicons”, Victor Talmaci. Unul dintre exemplele la temă citat de Victor Talmaci a fost prevederea din Codul muncii care redă dreptul anga­jatului să nu mai muncească dacă nu i se plătește salariul la timp.

„Ultima modificare, chiar la insistența sindicatelor, a fost că în momentul când se acumulează datorii la salarii, angaja­tul, dacă nu a primit salariul timp de două luni,  este în drept să înștiințeze angajato­rul în scris că din ziua cutare el nu se mai prezintă la locul de muncă și cere achita­rea datoriilor. Totodată, angajatorul nu este în drept să angajeze o altă persoană, pentru că asta nu ar fi normal, până nu sunt achitate toate datoriile salariale. Ce credeți, oamenii noștri nici acest lucru nu îl fac. Suntem atât de  atașați de locul de muncă și atâta frică avem, încât putem ră­mâne fără lucru, suntem gata să lucrăm și fără salariu, numai ca acesta să fie calculat undeva. Când îl vom primi, nu știm. Spre regret, cam asta se întâmplă”, a conchis Victor Talmaci.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand