14 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Atragerea tinerilor specialiști, printre prioritățile sindicaliștilor din educație

Loading
Oficial Atragerea tinerilor specialiști, printre prioritățile sindicaliștilor din educație
Atragerea tinerilor specialiști, printre prioritățile sindicaliștilor din educație
Vocea poporului

Profesorii noștri îmbătrânesc, iar absolvenții universităților nu vin să ocupe locurile vacante. În ultimii ani, majoritatea cadrelor didac­tice a atins vârsta de pensionare. Potrivit datelor statistice, circa zece la sută dintre profesori sunt tineri cu vârsta sub 30 de ani. Fiecare al patrulea cadru didactic are vârsta de 50-59 de ani. Deși Ministerul Educației și Cercetării susține că întreprinde măsuri pentru a-i atrage pe tineri în sistem, școlile din țară duc lipsă de peste 2300 de profe­sori. Tinerii specialiști refuză să se angajeze din cauza salariilor mici, a lipsei spațiului locativ, a suprasolicitării etc.

Discuții pe marginea acestui subiect, dar și pe alte teme, au avut loc în una din zilele trecute, în cadrul ședinței Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ). Pe ordinea de zi au figu­rat mai multe chestiuni, cea esențială fiind activitatea comună a Consiliului municipal (CM) al FSEȘ și a Direcției generale educație, tineret și sport de la primăria Chișinău, pentru consolidarea corpului didactic prin atragerea tinerilor specialiști.

La eveniment au participat Anatolie To­pală, ministrul Educației și Cercetării, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Andrei Pavaloi, șef interimar al Direcției generale educație, tineret și sport Chișinău, Eduard Coropceanu, rectorul Universității de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău.

 

Profesorii, tot mai bătrâni

În luarea sa de cuvânt, președintele FSEȘ, Ghenadie Donos, a făcut o retrospectivă a realizărilor sindicatelor în domeniu pen­tru rezolvarea unor probleme din sistem, dar și a celor rămase pe agendă. Cea mai dureroasă, potrivit lui Donos, ține de lipsa de cadre didactice și de atragerea tinerilor specialiști.

„Situația actuală nu ne permite să fim optimiști. Și asta din cauza reformelor interminabile, a finanțării insuficiente, a dotării tehnice a școlilor. A devenit pro­blematică și siguranța psihologică, dar și cea fizică, la locul de muncă. Toate aces­tea nu motivează tinerii specialiști să vină în sistem. Acest lucru, plus ponderea foarte mare a cadrelor didactice de vârstă medie, cauzează îmbătrânirea treptată a corpului didactic în sectorul educațional”, spune președintele FSEȘ.

Despre lipsa de cadre didactice și îmbă­trânirea acestora a accentuat în luarea sa de cuvânt și Margareta Sârbu, președinta Con­siliului municipal Chișinău al FSEȘ. „Indiscu­tabil, este extrem de important aportul pe care îl aduc cadrele cu o vastă experiență în educație, dar prognozele în domeniul resurselor umane pentru următorii ani nu sunt deloc îmbucurătoare. În ultimul an, în școlile din municipiu au fost angajați doar 128 de tineri specialiști, din totalul de circa 400 câți sunt necesari. Și aceasta a rezultat dintr-un efort considerabil depus de către Direcția generală educație, la care ne-am alăturat și noi, cu toate resursele disponi­bile. La nivel de municipiu, am inițiat un șir de proiecte, parteneriate, acțiuni pentru promovarea imaginii cadrului didactic și atragerii în sistem a tinerilor specialiști”, a sunliniat Margareta Sârbu.

Este criză de educatori, de suplinitori, de profesori de matematică, de limba și litera­tura română, de fizică etc.

În alocuțiunea sa, ministrul Anatolie To­pală a menționat că se depun toate efor­turile pentru rezolvarea acestei probleme și a îndemnat profesorii să păstreze acea solidaritate și consolidare de care au dat dovadă și până acum.

 

S-au făcut unii pași, urmează alții

„S-au făcut unii pași, urmează și alții. Avem cu FSEȘ o colaborare bună. Ne stră­duim de fiecare dată, atunci când trebuie să fie rezolvate probleme, să discutăm, să vedem care este cea mai bună cale de soluționare. Și ministerul va veni cu noi prevederi pentru tinerii specialiști, dar și acestea care sunt trebuie aduse cât mai mult la cunoștința tinerilor. Cel mai im­portant este ca fiecare instituție, autorita­te locală să depună eforturi suplimentare pentru a crea cât mai bune condiții de trai, de muncă, precum și să organizeze o bună primire în colectiv a tinerilor specialiști și să-i susțineți în continuare”, a declarat Ana­tolie Topală.

La ședința Consiliului General al FSEȘ au participat și tineri specialiști, angajați ai Liceului „Hiperion” din municipiul Chișinău, care au relatat ce i-a motivat să rămână în sistem, dar și care sunt provocările prin care trec.

Discursurile președintei Consiliului municipal Chișinău al FSEȘ,  Margaretei Sârbu, a șefului Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a  șefei secției Resurse Umane, Veronica Donțu, dar și a reprezentanților IPLT „Hiperion” au demonstrat că în municipiul Chișinău s-a stabilit o conlucrare constructivă între organele sindicale și a administrației instituțiilor educaționale, structurilor APL vizând realizarea unor politici și strategii în domeniul consolidării corpului didactic, atragerii tinerilor cadre didactice în sistem. Problemele tinerilor specialiști sunt negociate și în Convenția Colectivă (nivel municipal) pentru anii 2021 -2025, încheiată între CM FSEȘ și primăria municipiului, Contractele Colective de Muncă (CCM) la nivel  de unitate.

După audierea rapoartelor și a discuțiilor pe marginea mai multor probleme din sistem, membrii Consiliului General al FSEȘ au venit și cu unele constatări și recomandări. Printre acestea se evidențiază necesitatea ca Consiliile raionale, municipale, teritoriale ale sindicatului, comitetelor sindicale din instituțiile de învățământ în colaborare cu Organelor  locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ), managerii să negocieze problemele social-economice ale debutanților în Contractul Individual de Muncă (CIM), CCM, să monitorizeze corectitudinea stabilirii raporturilor de muncă, salariul, normei didactice, acordarea indemnizației unice și facilităților sociale, dar și alte recomandări.

La rândul său, Biroul Executiv al FSEȘ, în parteneriat cu MEC să depună în continuare eforturi întru perfecționarea cadrului legislativ și normei vizând repartizarea, asigurarea tinerilor specialiști cu facilăți sociale. De asemenea, să negocieze unele garanții în Convenția Colectivă (nivel de ramură), Acordurile Adiționale etc.

La ora actuală, în 324 de instituții de învățământ general activează circa 11 mii de cadre didactice, din ele 339 fiind tineri specialiști în primii trei ani de activitate. În medie, angajarea în sistem a tinerilor specialiști rămâne constantă – 270-280 de persoane pe an.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand