20 mai 2024
Chisinau
Social

Asociația „FĂCLIA” lansează un nou proiect pentru abilitarea socioeconomică a tinerilor

Loading
Social Asociația „FĂCLIA” lansează un nou proiect pentru abilitarea socioeconomică a tinerilor
Asociația „FĂCLIA” lansează un nou proiect pentru abilitarea socioeconomică a tinerilor
faclia

Foto: muncadecenta.md

 

640 de tineri din instituții de învățământ mediu de specialitate din Repu­blica Moldova își vor dezvolta competențele-cheie pentru integrare pe piața muncii, 20 de tineri vor învăța cum să-și valorifice potențialul antreprenori­al și circa 15.000 de tineri și angajatori vor conștientiza importanța dreptu­rilor socioeconomice ale tinerilor. Toate aceste rezultate vor fi atinse grație noului proiect implementat: „Abilitarea socioeconomică a tinerilor”.

 

Asociația Obștească pentru Copii și Ti­neret „FĂCLIA” pune în aplicare un proiect dedicat tinerilor și abilitării socioeconomice a acestora. Timp de un an și jumătate, în pe­rioada iulie 2015 – decembrie 2016, proiectul „Abilitarea socioeconomică a tinerilor” va contribui la îmbunătățirea situației social-economice a tinerilor din Moldova prin dez­voltarea abilităților antreprenoriale, precum și prin activități de conștientizare orientate atât spre tineri, cât și spre angajatori.

Proiectul „Abilitarea socioeconomică a tinerilor” este implementat de Asociația „FĂCLIA” în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cu susținerea financiară a Ministerului Tine­retului și Sportului din Republica Moldova în cadrul Programului de Granturi 2015 și a Fundației CNV Internationaal Olanda (din fondurile CNV Vakmensen).

Astfel, studenții din instituțiile de învă-țământ mediu de specialitate din țară vor avea posibilitatea să participe la activitățile Cluburilor Muncii, începând cu luna noiem­brie a acestui an.

 

Campanii de sensibilizare și conștientizare

 

Clubul Muncii va facilita tranziţia tinerilor de la studii la muncă și va fi axat pe tehnici de căutare a unui loc de muncă și dezvoltarea competențelor-cheie pentru piața muncii, precum: comunicare eficientă, cooperare, flexibilitate, orientare spre client, eficiență și independență, abordare pro-activă, rezis-

tență la stres, explorare și orientare în in-formații. Cluburile Muncii vor fi coordonate de către 20 de facilitatori (psihologi, profe­sori de educație civică, lucrători de tineret) formați în cadrul proiectului.

Proiectul include activități de training și coaching pentru dezvoltarea abilităților an­treprenoriale a 20 de tineri motivați. În ca­drul acestor activități vor fi abordate subiec­te precum: compania și anturajul economic, antreprenoriat și inovație, managementul și marketingul afacerii, finanțe și contabilitate, comunicare și negociere, cadrul legal, elabo­rarea planului de afaceri etc.

Un rol important în cadrul proiectu­lui le revine campaniilor de sensibilizare și conștientizare adresate tinerilor privind pro­movarea competențelor necesare pe piața muncii, dar și informarea angajatorilor pri­vind avantajele pe care le pot aduce tinerii companiilor. Până la finele anului 2016, o echipă mobilă de tineri voluntari și-a propus să sensibilizeze circa 15.000 tineri și angaja­tori prin intermediul materialelor informati­ve, al teatrului educațional, dar și al diverse­lor prezentări publice. Proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor” va contribui la realizarea obiectivelor Agendei Sociale și Economice pentru TINEri, elaborată de rețeaua ROST – Rețeaua Organizațiilor pen­tru promovarea și respectarea drepturilor socioeconomice ale tinerilor din Republica Moldova.

 

Mai multe detalii despre proiect găsiți pe www.muncadecenta.md

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand