4 octombrie 2023
Chisinau
Social

Asistenţa financiară de stat, achitată de orice prestator al serviciilor de plată

Loading
Social Asistenţa financiară de stat, achitată de orice prestator al serviciilor de plată
Asistenţa financiară de stat, achitată de orice prestator al serviciilor de plată
plati-sociale

Cetăţe­nii vor putea să aleagă de sine stă­tător instituţia care va efectua plata pensiei, a alocaţiei sociale de stat, ajutorului social sau a ajutorului pentru perioada rece a anului

 

Beneficiarii de pensii şi alte alocaţii sociale îşi vor alege de sine stătător instituţia prin care să primească asistenţa financiară de la stat. Membrii Guvernului au operat modifi­cări şi completări în mai mul­te hotărâri, în scopul ajustării acestora la prevederile legis­lative ce reglementează plata drepturilor sociale.

 

Potrivit noilor prevederi, cetăţe­nii vor putea să aleagă de sine stă­tător instituţia care va efectua plata pensiei, a alocaţiei sociale de stat, ajutorului social sau a ajutorului pentru perioada rece a anului.

Reprezentanţii Guvernului au de­clarat că această decizie are scopul de a garanta accesul beneficiarilor la plățile sociale. Astfel, pensiile şi alte alocaţii sociale, care până acum au fost achitate prin intermediul „Băncii de Economii”, vor putea fi primite de beneficiar direct pe car­durile bancare deschise la alte insti­tuţii financiare, la alegerea acestuia sau prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”.

Pentru aceasta, beneficiarul va depune o cerere la instituţia finan­ciară aleasă – prestatorul de servicii de plată a pensiei şi alocaţiei socia­le care, la rândul său, va încheia un contract cu Casa Naţională de Asi­gurări Sociale în acest sens.

În caz că beneficiarul va opta pentru ca plata să fie efectuată prin intermediul conturilor bancare des­chise la prestatorii de servicii de pla­tă desemnaţi, el va depune o cerere în acest sens la filialele sau agenţiile prestatorilor de servicii de plată, al cărei termen nu poate depăşi trei ani. La expirarea termenului men­ţionat, beneficiarul va actualiza informaţia prin prezentarea copiei buletinului de identitate la filialele instituţiilor financiare respective. În caz contrar, plata pensiei şi a alo­caţiei va fi suspendată.

Dacă persoanele nu vor desem­na, prin cerere, instituţia pentru a asigura plata prestaţiilor menţi­onate, acestea vor fi efectuate de către structura care asigură deja plăţile respective, până la desemna­rea, prin cerere, a altei instituţii de plată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand