14 aprilie 2024
Chisinau
Varia

Arta populară în viziunea poștașilor

Loading
Varia Arta populară în viziunea poștașilor
Arta populară în viziunea poștașilor

 

 

postasi

Foto: vocea.md

În anul curent, ÎS „Poșta Moldovei” sărbătorește 21 ani de la fondare. Cu acest prilej, filiala Drochia ÎS „Poșta Moldovei”, împre­ună cu oficiile poștale din raion, și-au propus să orga­nizeze un concurs ce con­stă din patru probe: arta culinară, lucrul manual, proba artistică și prezenta­rea celui mai original cos­tum pentru poștaș„Moda 2014”.

 

Fiecare probă trebuie să conțină elemente cu referire la sigla Poștei Moldovei, la servici­ile prestate de aceasta, precum și la evenimentul propriu-zis.

Două din aceste probe s-au desfășurat recent în incinta ofi­ciului central de poștă.

„Poștași de meserie, angajații noștri, fiecare în parte, au mai multe talente. De aceea, ne-am gândit să organizăm eve­nimentul dat, el având scopul de a pune în valoare simbolica poștei, de a promova frumosul și arta populară. Deși pentru Serghei Nastas, directorul ge­neral al ÎS „Poșta Moldovei”, manifestarea dată a constituit o surpriză, evenimentul nu este la prima ediție”, ne-a mărturi­sit Anatolie Bugai, directorul CP Drochia.

Un juriu a avut prerogativa de a aprecia munca depusă de participanții la concurs.

Astfel, la proba „lucrul ma­nual”, locul întâi a fost ocupat de oficiile poștale Chetrosu și Maramonovca. Locul doi le-a revenit concurenților din orașul Drochia și din satul Țarigrad, iar pe locul trei s-au clasat poștașii din satele Sofia și Mândâc. „Ne bucurăm că am luat locul întâi, deoarece am muncit mult și ne-am strădu­it să ne manifestăm prin ori­ginalitate. Am creat „papucii poștașului”, confecționaţi din ziare, apoi o pălărie și un coș, făcute prin aceeași tehnică”, ne-a spus Ludmila Marabara, reprezentantă a Oficiului poștal Maramonovca. „Ne-a făcut plăcere să participăm la acest concurs. Am decis să țesem un covoraș, care ar conține toate tipurile de transferuri bănești, utilizate de cetățenii noștri prin intermediul „Poștei Moldovei”, ne-a mărturisit Elena Gher­man, director Oficiului poștal Chetrosu.

La arta culinară, de locul în­tâi s-au bucurat reprezentante­le oficiilor poștale Popeștii de Jos și orașul Drochia. Pe locul doi s-au plasat satele Petreni și Fântânița, iar locul trei a re­venit celor din satele Sofia și Ochiul Alb.

 

Publicația „Vocea poporului” are relații frumoase, calde cu mulți poștași și dorește să-și extindă legătu­rile cu acești oameni minunați, harnici și onești, care aduc lumină și bucurii în casele oamenilor. În unul din numerele trecute, „VP” a publicat o pagină întreagă despre o colegă de-a dumneavoastră. Este vorba de Iu­lita Gorbuleac, care muncește la Oficiul poștal din sa­tul Chetrosu, raionul Drochia. De când a fost anunțată abonarea la ziarul „Vocea poporului” pentru semestrul doi, ea a reușit să antreneze în rândurile cititorilor 46 de familii. Profitând de ocazie, vă anunțăm că abona­rea la săptămânalul nostru continuă.

Să abonezi oamenii la ziare, să-i anunți despre no­ile publicații, este o muncă pe cât de interesantă, pe atât de dificilă. Trebuie să ai un talent aparte, capa­citatea de a comunica, de a-i cuceri într-atât încât ei să aibă încredere în preferințele tale și să fie dispuși să-ți accepte recomandările. Iulita Gorbuleac provine dintr-o dinastie de poștași și a îmbrățișat această pro­fesie acum 26 de ani. Ea se pricepe să găsească limbaj comun cu oamenii, pentru că își face munca din plăce­re. Și chiar are har. Pentru Iulita, activitatea de poștaș nu înseamnă doar să aducă pensia, corespondența, să aboneze lumea la reviste și ziare. Pentru ea, munca de poștaș mai înseamnă și comunicare: ea discută cu oa­menii, le oferă o parte din atenția și bunătatea sa.

În fine, dar nu în ultimul rând, vă comunicăm că pe poștașii care vor abona consăteni la publicația noas­tră îi așteaptă premii bănești (dovada o vor constitui chitanțele prezentate). Cu cât mai multe abonamente veți face, cu atât mai consistent va fi premiul. Să fie în­tr-un ceas bun și succese în toate, dragi poștași!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand