14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Apelul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

Loading
Fără categorie Apelul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
Apelul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
ses-moldova

Foto: vocea.md

Stimaţi membri ai Comitetului Confederal al CNSM, Vă adresăm prezentul apel, în numele Consi­liului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei (SRȘ), pentru a lua atitudine faţă de comporta­mentul absolut necolegial şi provocator al lui Mi­hail Laşcu, membru al Comitetului Confederal, preşedinte al Federaţiei „SINDLEX” şi, totodată, al Sindicatului „Viitorul”.

 

 

Activitatea din ultima perioadă a lui Mihail Laş­cu se încadrează perfect în una clasică de „spărgă­tor de grevă”, ceea ce putem confirma prin urmă­toarele argumente.

A doua zi după aprobarea apelului de susţinere a activităţilor Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei de către Comitetul Confederal, la care Mihail Laşcu s-a abţinut de a-l susţine, acesta a convocat o în­trunire a activului său, după care a demarat trâm­biţarea, inclusiv în mass-media CNSM, a informa­ţiei eronate precum că Sindicatul „Viitorul”, prin dialog social „productiv” cu Ministerul Educaţiei, dar nu prin metode contraproductive ca SEŞ, ne­gociază majorări de salarii pentru angajaţii din învăţământ.

Pe de altă parte, în această perioadă, Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei a purtat trei runde de negoci­eri cu reprezentanţii Guvernului, şi anume:

La 1 aprilie 2014, a avut loc o întrunire la Iurie Leancă, prim-ministru al Republicii Moldova, la care au participat conducerea SEŞ şi conducerea CNSM;

La 2 aprilie, a avut loc o întrunire de lucru a Bi­roului Executiv al SEŞ cu reprezentanţii Guvernu­lui: dna T. Potâng, viceprim-ministru, I. Grosu, vi­ceministru al Educaţiei, S. Sainciuc, viceministru al MMPSF, M. Cărăuş, viceministru al Finanţelor.

La 8 aprilie, în prima zi de pichetare a Guver­nului, a avut loc a treia rundă de negocieri între reprezentanţii SEŞ şi ai Guvernului, la care a par­ticipat şi Iurie Leancă, prim–ministru.

Atragem atenţia, M. Laşcu nu a participat la vreo negociere şi discuţie cu participarea părţi­lor. Alte întruniri cu participarea reprezentanţilor ministerelor nominalizate acesta nu a purtat, fapt confirmat de părţile respective. Având în vedere acest lucru, apare întrebarea: de unde a luat M. Laşcu cifrele şi procentele pe care le vehiculează pe site-ul CNSM, dacă părţile, reprezentanţii Sin­dicatului Educaţiei şi Ştiinţei şi ai Guvernului nu au ajuns la un numitor comun, iar Guvernul a solicitat o pauză până la 1 mai pentru a identifica surse pentru majorarea salariilor în ramura edu­caţiei şi ştiinţei?

Pe lângă aceasta, M. Laşcu expediază scrisori în teritoriu, inclusiv în organizaţiile primare care nu îi aparţin (!), despre rezultatele negocierilor sale cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministe­rului Muncii, Ministerului Finanţelor din 2 aprilie 2014! Din cele spuse anterior, am menţionat că la 2 aprilie reprezentanţii ministerelor vizate au fost în discuţii cu reprezentanţii SEŞ şi nu cu altcineva. Iar aceste cifre prezentate sunt un rezultat inter­mediar al negocierilor şi nicidecum unul final!

Noi considerăm că este o dezinformare intenţi­onată, prin plasarea informaţiei pe site-ul CNSM, pentru a induce în eroare opinia publică, a pune piedici în desfăşurarea acţiunilor Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei şi a semăna discordie între SEŞ şi Ministerul Educaţiei.

În numele Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, solicităm Comitetului Confe­deral luarea unei poziţii clare, cu publicarea aces­teia în mass-media şi pe site-ul CNSM, faţă de ac­tivităţile de spărgător de grevă şi de dezinformare ale unui subiect al confederaţiei.

 

Ion BULAT,

prim-vicepreşedinte SEȘ

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și