25 iunie 2024
Chisinau
Social

Apă ecologic pură pentru locuitorii Orheiului

Loading
Social Apă ecologic pură pentru locuitorii Orheiului
Apă ecologic pură pentru locuitorii Orheiului
apa-orhei

Foto: ecopresa.md

 

Regia Apă Canal-Orhei este una din întreprinderile de succes din Moldova, care respectă toate normele ecologice şi de epurare eficientă a apei. Lucru de care jurnaliştii specializaţi în tematica de mediu au putut să se convin­gă în timpul unei vizite la întreprindere, efectuată în cadrul unui seminar specializat. Maria Sandu, cercetător-coordonator la Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a luat în faţa presei probe din izvorul care alimentează cu apă întreg oraşul Orhei, demonstrând în ce măsură corespunde ea standardelor de stat.

 

Apa nu este epurată cu clorură, ci cu hipoclorură, care este mai inofensivă Seminarul a fost organizat în cadrul pro­iectului „Agenda naţională de mediu: prin comunicare, spre o mai bună guvernare a mediului”, realizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic (AJMTEM), susținut de PNUD și de Uniunea Europeană.

 

Modernizare

 

Potrivit preşedintelui Federaţiei Sindica­tului Lucrătorilor din sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomser­vice”, Ana Selina, Societatea pe acţiuni „Re­gia Apă Canal-Orhei” este una din cele cinci întreprinderi de alimentare cu apă, supuse unor reconstrucţii serioase în baza investiţi­ilor străine.

„Cu ajutorul Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare au fost atrase investiţii substan­ţiale din partea Băncii Mondiale şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvol­tare (BERD), astfel reuşindu-se renovarea integrală a sistemelor de epurare, lucru de o importanţă majoră pentru mediu. Staţi­ile de pompare au fost asigurate cu pompe moderne cu un consum redus de energie, au fost implementate noi tehnologii de epura­re. Drept rezultat, au fost reduse substanţial pierderile tehnologice de apă, a crescut cu 4 la sută volumul de apă furnizat populaţiei”, spune preşedintele „Sindindcomservice”.

 

g_social

Întreprinderea îşi propune majorarea numărului de consumatori pe seama satelor din apropiere

 

Staţia de epurare a apelor reziduale din oraşul Orhei există din 1976, însă în prezent ea este depăşită moral şi fizic, fiind în mă­sură să asigure tratarea doar a 30% din apa consumată de oraş. Acum patru ani, Comisia Europeană a finanţat, prin intermediul Băn­cii Mondiale, un proiect de modernizare a sistemului de  alimentare cu apă şi canaliza­re din Orhei, acordând un credit de 2,8 mln. de euro. Suma ar fi fost insuficientă pentru a acoperi întreg bugetul şi Fondul ecologic na­ţional a mai oferit în acest scop încă 27 mln. de lei. În anul 2012, BERD a finanţat moder­nizarea sistemului de canalizare a oraşului Orhei. Suma totală a proiectului a constituit şase milioane de euro – patru milioane sub formă de grant şi două milioane sub formă de credit. Acum, 80% din toată infrastructu­ra oraşului este branșată la sistemul de ca­nalizare.

Staţia de epurare a fost dată în exploatare în anul 2013. Asta a asigurat epurarea de ca­litate a apelor reziduale şi redirecţionarea ei în râul Răut, lucru care are un efect benefic asupra ecosistemului acvatic, dar a și redus cu 15 la sută cheltuielile pentru energia elec­trică consumată de întreprindere. De fapt, apa epurată poate fi furnizată pentru iriga­rea terenurilor adiacente, însă deocamdată nu au fost înregistrate cereri de acest gen din partea producătorilor agricoli.

Potrivit lui Mihail Chiperi, directorul co­mercial al SA „Regia Apă Canal-Orhei”, sta­ţia se află departe de oraş, locuitorii lui nu resimt un disconfort, spre deosebire de cei din capitală, deoarece mirosul de la staţiile de epurare nu-i distrage. De fapt, jurnaliştii au avut ocazia să se convingă că nici chiar la staţie acesta nu este atât de puternic şi nu provoacă senzaţii neplăcute.

Deocamdată, stația asigură doar nece-sitățile orașului Orhei, însă cei de la între­prindere speră că pe viitor vor reuși să de­servească și satele din zonă, devenind astfel o entitate regională.

Terenul pe care se află stația aparține sate­lor din vecinătate. Pentru ca terenul să treacă în proprietatea întreprinderii, administrația acesteia a fost nevoită să negocieze cu cei din consiliile locale respective. Una dintre condițiile înaintate a fost construcția apeduc­tului. „Am elaborat un proiect și i-am inclus pe ei primii, ne spune Mihail Chiperi. Avem un proiect privind asigurarea cu servicii de canalizare, astfel încât vom face demersuri pentru a obține să fie alocate mijloace pen­tru construcția sistemului de canalizare în satele respective. Ne vom adresa la Fondul ecologic, la alte organizații, or noi deja avem o experiență de colaborare cu aceștia”.

 

Un izvor curat

 

În cadrul vizitei la „Regia Apă Canal-Orhei”, jurnaliștii au mers să vadă și izvo­rul natural care asigură cu apă potabilă tot orașul Orhei. Este vorba despre „Jeloboc”. „În prezent, funcționează 12 stații de pom­pare la care este branșat apeductul și 4 la care este branșată rețeaua de canalizare. Orașul este situat într-o zonă deluroasă, de aceea au fost instalate stații de pompare pentru ridicarea presiunii”, ne explică Mi­hail Chiperi.

În fiecare an, ecologiștii și cei de la Sa­nepid verifică calitatea apei și confirmă că aceasta corespunde rigorilor. În cadrul în­treprinderii funcționează un laborator. În fiecare zi, angajații prelevă probe de apă și efectuează analiza calității acesteia.

Jurnaliștii au gustat apa din izvor și au putut să se convingă, în urma testării efec­tuate imediat la fața locului de Maria San­du, cercetător-coordonator al Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM, că apa este ecologic pură. În urma analizei, s-a consta­tat că conținutul de amoniac și nitrit consti­tuie 0 mg/l, cel de nitrați – 1-2 mg/l (nor­ma nu poate depăși 50 mg/l), iar nivelul de alcalinitate este excelent, adică este egal cu 7,5 unități (în condițiile când norma admisi­bilă este de la 6,5 la 8,5 unități).

 

Condițiile de muncă și tehnica securității

 

Ana Selina menționează că modernizarea întreprinderii a ameliorat și condițiile de muncă ale angajaților. „Administrația depu­ne multe eforturi pentru a motiva salariații să muncească eficient. În anul 2014, salariul a sporit în comparație cu anul precedent cu 12 la sută. În plus, angajaților le sunt asigu­rate condiții confortabile: camere de duș cu apă caldă, apă potabilă și chiar televizoare pentru cei care muncesc în tura de noapte ori sunt de serviciu”, mai spune liderul sin­dical.

Înainte de angajare și ulterior, anual, toți salariații sunt supuși unui examen medical obligatoriu. Apropo, statele întreprinderii includ 200 de persoane. În cadrul acestui agent economic activează și un inginer pen­tru tehnica securității, care are misiunea de a elabora toate instrucțiunile și actele nor­mative ce țin de protecția muncii și tehnica de securitate, dar și de a monitoriza respec­tarea acestora. Pe parcursul mai multor ani, în cadrul întreprinderii s-a produs un singur accident de muncă soldat cu un deces. Tra­gedia a avut loc în 2009. De menționat însă că incidentul nu ținea de executarea lucrări­lor, ci de sănătatea salariatului. Aflându-se la locul de muncă, acesta a suferit un acci­dent vascular cerebral. La spital, angajatul a fost resuscitat, starea lui de sănătate s-a ameliorat, însă ulterior a suferit un atac de cord și a decedat.

În luna martie a anului curent, în cadrul întreprinderii a fost aprobat contractul co­lectiv de muncă, adică acțiunea acestuia a fost prelungită pentru următorii doi ani. În conformitate cu acest act, persoanele care muncesc în condiții nocive beneficiază de trei zile adăugătoare la concediul anual de odihnă, iar salariații implicați la curățarea canalizației ridică un supliment la salariu în valoare de 500 de lei pe lună.

„Apreciem activitatea comitetului sindical la capitolul dialog social cu administrația, negocieri tranșante și solicitări privind ameliorarea situației social-economice a angajaților”, a concluzionat Ana Selina.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand