29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

„Apă-Canal” ne obligă să plătim pierderile sale de apă

Loading
Fără categorie „Apă-Canal” ne obligă să plătim pierderile sale de apă
„Apă-Canal” ne obligă să plătim pierderile sale de apă

 

 

apa-canal

Foto: vocea.md

Din octombrie anul curent, facturile pentru apă au devenit mai grele. Adăugător la consumul de apă indi­cat de contoarele din locuinţă, trebuie să mai achităm nu ştiu ce cotă parte la apa potabilă şi apa menajeră. Este adevărat că în dreptul acestei rubrici din ordinul de încasare primit de mulţi locuitori ai municipiului Chişinău stă zero. Totuşi, zeci de mii de consumatori din capitală şi din suburbii se revoltă că li se cere să plătească pentru metrii cubi de apă care nu sunt contorizaţi de apometrele din casele lor. Mai grav, Petru Gontea, şeful Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare a primăriei municipiului Chişinău, a co­municat recent că în lunile următoare plăţile pentru consumul neînregistrat de aparatele de măsurare din locuinţele orăşenilor vor creşte în mod substanţial.

 

Elena Danu, şefa centrului de presă al Întreprinderii Municipale „Apă-Canal Chişinău”, susţine că plata suplimentară impusă de operatorul monopolist este una legală şi vine ca urmare a intrării în vigoare, la mijlocul lunii septembrie, a Legii nr. 303 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, adoptată la 13 decembrie 2013.

 

Pierderile de apă din reţeaua internă, plătite de consumatori

 

De bună seamă, respectiva lege anu­lează modul de plată a consumului de apă care a funcţionat până în prezent. Adică, plăteam doar volumul de apă în­registrat de contoarele instalate în case­le noastre. Potrivit acestei legi (articolul 29), de acum încolo, noi, cei care locuim în blocuri în care apa se dă în baza unui contract de furnizare încheiat cu gesti­onarul casei, vom plăti conform tarifu­lui existent pentru respectivul serviciu, înmulţit cu volumul de apă indicat de contorul comun instalat la branşamen­tul blocului. După care, suma de bani rezultată va fi împărţită pe apartamente conform datelor contoarelor din locuin­ţe, iar în lipsa acestora, distribuirea se va face conform normelor de consum apli­cate. Diferenţa dintre consumul înre­gistrat de contorul comun şi cel general indicat de apometrele din apartamente, cum se întâmplă în multe dintre blocu­rile de locuințe din municipiu, din cauza pierderilor de la ţevile sparte din sub­soluri, de manipularea datelor de către unii locatari şmecheri sau de contoarele individuale defectate, potrivit acestei legi, este repartizată adăugător pentru fiecare apartament conform volumului de apă folosită indicat de contorul din apartament. Ceea ce a şi făcut „Apă-Ca­nal Chişinău”.

 

g_social

Introducerea cotei parte în factură contravine legii privind protecția consumatorilor

 

Dar de ce omul cinstit trebuie să plătească din buzunarul său pierderi­le suportate de gestionarul blocului de locuințe, care nu a intervenit la timp ca să repare ţevile din subsolul casei, de aceeaşi întreprindere „Apă-Canal Chişinău”, ai cărei lucrători trebuiau să verifice autenticitatea datelor sau starea tehnică a contoarelor individuale din apartamente?

 

Contractele individuale, singura modalitate de a plăti consumul real

 

De altminteri, Legea privind servi­ciul public de alimentare cu apă şi de canalizare admite şi păstrarea modului de plată a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care a funcţionat până la intrarea în vigoare a ei. Astfel, punctul 3 al articolului 29 din Lege pre­vede că plata, conform datelor indicate de contoarele individuale şi tarifului aprobat pentru acest serviciu, se admite în blocurile de locuințe în care presta­rea serviciului de apă şi de canalizare se face în baza contractelor încheiate între operator cu fiecare proprietar sau chiriaşde apartament. Însă, din păcate, încheierea unui contract individual cu „Apă-Canal Chişinău” este îngreunată de mai multe restricţii din lege, de parcă aceasta a fost concepută tocmai pentru a zădărnici încheierea contractelor indi­viduale. În primul rând, este nevoie ca toţi proprietarii şi chiriaşii din bloc să fie de acord să încheie contracte indivi­duale. Mai apoi, trebuie lichidate toate restanţele care decurg din diferenţa dintre consumul indicat de contorul co­mun şi cel înregistrat de apometrele din apartamente; reparate reţelele interne, după care operatorul va începe instala­rea contoarelor individuale în aparta­mente pe cont propriu.

 

„Apă-Canal” nu vrea să încheie contracte individuale

 

apa-canal-2

Foto: vocea.md

Monopolistul „Apă-Canal Chişinău” avertizează pe site-ul său că nu va purce­de la încheierea contractelor individuale atâta vreme cât Agenţia Naţională pen­tru Reglementare în Energetică (ANRE) nu va aproba actele normative de regle­mentare, tariful distinct pentru insta­larea apometrelor în locuinţe, precum şi tariful pentru furnizarea apei. Însă acest lucru nu se va întâmpla degrabă, cel puţin până la finele anului, ne asigu­ră Mihail Pulbere, specialist la ANRE. În opinia sa, nu există un act normativ în baza căruia întreprinderii „Apă-Ca­nal Chişinău” să-i fie eliberată licenţă de operator pentru prestarea serviciilor respective. Şi, în genere, explică aces­ta, până la formarea noului Parlament al ţării, agenţia nu poate adopta nici o decizie, nu poate aproba tarife pentru prestarea serviciilor. În aceste condiţii, locuitorii municipiului Chişinău, dar şi din alte oraşe din ţară, vor fi nevoiţi să plătească metri cubi de apă pe care nu i-au consumat. Deoarece îi obligă Legea nr. 303 privind serviciul public de ali­mentare cu apă şi de canalizare.

Între timp, Legea nr. 303 privind ser­viciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este criticată dur nu doar de consumatorii de apă, dar şi de către re­prezentanţi ai instituţiilor statului. Bu­năoară, funcţionari ai Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor ne-au declarat că multe dintre prevederile ei se bat cap în cap cu clauzele Legii privind protec­ţia consumatorilor, adoptată în 2003. Astfel, punctul c) al articolului 11 din Legea privind protecţia consumatorilor scutește consumatorul de plata unor servicii pe care acesta nu le-a solicitat. De unde rezultă că „Apă-Canal Chişi­nău” încalcă drepturile consumătorilor, silindu-i să achite o cotă parte din dife­renţa dintre volumul de apă înregistrat de contorul comun şi cele individuale din apartamente.

Mai mult ca atât, surse din Ministe­rul Economiei ne-au relevat că proiectul Legii privind serviciul public de alimen­tare cu apă nu a fost acceptat de către conducerea acestui minister şi că la mo­mentul de faţă s-ar pregăti un proiect de lege în vederea modificării radicale sau chiar a retragerii legii scandaloase.

Ana Selina, preşedinta Comitetului Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri, „SINDINDCOMSERVICE”, dă vina pe conducerea Agenţiei Naţio­nale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe primăria generală a capi­talei, pe prețuri. În opinia sa, de înda­tă ce Parlamentul ţării a adoptat Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în decembrie anul trecut, ANRE trebuia să purceadă la aprobarea actelor normative de reg-lementare a tarifului distinct pentru in­stalarea contoarelor în apartamente şi a tarifului de furnizare a apei potabile. În­tre timp, structurile specializate ale pri­măriei capitalei şi preturile, afirmă ea, urmau să coordoneze activitatea gesti­onarilor blocurilor de locuințe privind transmiterea către „Apă-Canal Chişi­nău” a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare ale blocurilor de locuințe pentru deservire şi exploatare, să convingă toţi locatarii şi proprietarii de apartamente să încheie contracte in­dividuale cu furnizorul de apă. Astfel, se va evita situaţia de impas în care s-a ajuns acum.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Marinela
    11.11.2014

    Daca ei nustiu sa-si faca bine treaba si undeva teava curge, iar ei dorm, atunci de ce trebuie sa plateasca consumatorul? In asa mod ei vor sta linistiti bine mc mai departe ca oricum pierdeile le achita consumatorul chiar daca nu este vina consumatorului, nu este corect.

Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor