14 iunie 2024
Chisinau
Varia

Anunț privind inițierea licitației publice

Loading
Varia Anunț privind inițierea licitației publice
Anunț privind inițierea licitației publice
torgi-blog.com

Inspectoratul de poliție Telenești, desemnat în calitate de autoritate contractantă, anunţă concurs pentru adjudecarea serviciilor de ri­dicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional.

Termenul contractului se stabilește pentru o perioadă de 5 ani.

Procedura de selectare a agentului econo­mic se va desfăşura prin licitație publică con­form Codului civil al RM nr.1107/2002.

Documentaţia standard poate fi obţinută de la Inspectoratul de poliție Telenești cu sediul în

  • or. Telenești, str. Dacia 5.
  • Persoană de contact: Anatolie Stroncea,
  • tel.: 069551263,
  • e-mail: anatolie.stroncea@igp.gov.md.

Cerințele față de ofertanți/agenții econo­mici și datele care urmează a fi incluse în ofer­tă, precum și criteriile de eligibilitate și evalu­are a ofertelor sunt stabilite în documentația standard.

Ofertele elaborate în corespundere cu documentația standard vor fi depuse până la data de 22/02/2022, ora 10.00, la adresa juridică a Inspectoratului de poliție Telenești.

Ofertele vor fi deschise la sediul Inspectora­tului de poliție Telenești, la data de 22/02/2022, ora 10.00.

Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Grupul de lucru pentru adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de trans­port în procesul de constatare a contravențiilor conform necesităților subdiviziunilor Poliției din subordinea Inspectoratului General al Poliției.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand