17 iunie 2024
Chisinau
Social

ANOFM scoate la ,,vânzare” locurile de muncă vacante din întreaga țară

Loading
Social ANOFM scoate la ,,vânzare” locurile de muncă vacante din întreaga țară
ANOFM scoate la ,,vânzare” locurile de muncă vacante din întreaga țară
Vocea poporului

Șomerii care sunt în căutarea unui loc de muncă, inclusiv persoanele revenite de peste hotare, vor pu­tea să-și găsească un job și online. Acest lucru va fi posibil începând de luni, 8 iunie, prin intermediul unei platforme online pusă la dispoziția doritorilor de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Astfel, timp de opt zile, platforma www.e-angajare.md va oferi posibilitate cetățenilor să cunoască solicitările actuale ale angajatorilor şi să aplice pentru locul de muncă potrivit.

„Angajatorul trimite ofertele subdiviziu­nilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își desfășoară activi­tatea. Acestea sunt introduse pe platforma online, pe care persoana aflată în căutarea unui loc de muncă le accesează și aplică direct. Pentru fiecare domeniu este indicat salariul și telefonul de contact al angaja­torului”, susține Ana Neculce, specialistă la ANOFM.

Criza generată de pandemia COVID-19 a dus la sporirea de zeci de ori a numărului de șomeri înregistrați oficial la ANOFM. De la 1 aprilie anul curent și până la sfârșitul lunii mai, au fost înregistrare cu statut de șomer circa 16 mii de persoane. În total, la ANOFM sunt înregistrați circa 33 de mii de șomeri. Cei mai mulți sunt din municipiul Chișinău, Ocnița, Ungheni, Drochia, Bălți. De la începutul anului curent, au benefi­ciat de ajutor de șomaj peste patru mii de șomeri, iar pe parcursul lunii mai, circa trei mii de persoane.

 

Nu trebuie să ne facem griji?

Situația în care s-a ajuns din cauza pan­demie și, respectiv, a stopării activității agenților economici, a determinat auto-ritățile să asigure populației un nivel mi­nim de venit pentru a supraviețui, prin acordarea indemnizațiilor de șomaj.  Tot-odată, urmează să ne gândim ce vom face în continuare cu forța de muncă, aflată actualmente în șomaj, se întreabă Sergiu Iurcu, șeful Departamentului protecție so­cial-economică din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

„Desigur, asigurarea cu locuri de mun­că a acestei categorii de populație este cea mai benefică măsură, dar acest fapt urmează a fi corelat cu evoluția economi­că, iar aceasta nu este atât de optimistă. Astfel, partenerii sociali, dar în primul rând Guvernul, trebuie să examineze domeniile economice care au perspectivă de dezvol­tare. Dacă Guvernul spune că va menține investițiile în infrastructură (de exemplu, reparația drumurilor), atunci forța de mun­că disponibilă trebuie pregătită pentru acest domeniu de activitate. În general, forța de muncă trebuie orientată spre do­meniile în care cu siguranță vor fi investiții si, respectiv, va fi nevoie de lucrători”, susține Sergiu Iurcu.

O altă măsură prin care ar putea fi redus șomajul, potrivit acestuia, este susținerea șomerilor în deschiderea propriilor afaceri. „Cadrul legal prevede subvenționarea lo­curilor de muncă și, deci, șomerii ar putea beneficia de resurse financiare din partea statului. Ținând cont de faptul că o pon­dere mai mare a șomerilor se află în me­diul rural, trebuie intensificate măsurile de susținere a agenților economici din sectorul agrar. Sindicatele pledează pen­tru măsuri active de ocupare a șomerilor. CNSM a solicitat Guvernului să examine­ze si posibilitatea achitării indemnizațiilor de șomaj tehnic din bugetul de stat, astfel încât sa nu fie ruptă legătura dintre anga­jator și salariat și, respectiv, în cazul stopării activității angajații să nu meargă în șomaj total, dar numai tehnic, revenind la locul de muncă concomitent cu ameliorarea situației economice a întreprinderilor”, a conchis Sergiu Iurcu.

Odată cu încheierea stării de urgență în sănătate publică, numărul acestora ar pu­tea să scadă și să ajungă la cifra de până la pandemie, susține expertul economic Veaceslav Ioniță.

„Noi avem foarte mulți șomeri, dar nu toți se înregistrează la ANOFM. Ce fac oa­menii când nu au de lucru: merg peste ho­tare. Acum s-au înregistrat pentru a primi un ajutor de șomaj, dar după pandemie, vor pleca din nou”, a menționat Veaceslav Ioniță.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand