24 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii? Ratificarea Convenţiei 102 a OIM

Loading
Cetăţeanul şi legea Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii? Ratificarea Convenţiei 102 a OIM
Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii?  Ratificarea Convenţiei 102 a OIM
concediere

Foto: cariereonline.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Situaţii în care angajatorul este în drept să concedieze salariaţii

 

guestion

Am copii în vârstă de până la şase ani și vreau să aflu în ce cazuri, pe acest motiv, legea nu permite angaja­torului să mă concedieze.

 

Valentina Matei, Călărași

 

În cazul dumneavoastră, legislația prevede unele particularități cu caracter de protecţie faţă de concediere. Adică, angajatorul nu poate să vă concedieze, cu excepția unor cazuri. Cazurile în care dumneavoastră ați putea fi concediată sunt prevăzute la art. 86, alin (1), lit. b), g) – k). Acestea se referă la: lichidarea unității sau încetarea activității angajatorului persoană fizică (lit. b); încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligațiilor de muncă, dacă anteri­or au fost aplicate sancțiuni disciplinare (lit. g); absența fără motive întemeiate de la lucru mai mult de patru ore consecutive în timpul zilei de muncă (lit. h); prezentarea la lucru în stare de ebrietate al­coolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art. 76, lit. k) (lit. i); săvârșirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporții mici) din patrimoniul unității, stabilite prin hotărâre a instanței de judecată sau a organului de competența căruia ține aplicarea sancțiunilor contravenționale (lit. j); comiterea, de către salariatul care mânuiește nemijlocit valori bănești sau materiale, a unor acțiuni culpabile, dacă acestea pot servi drept temei pen­tru pierderea încrederii angajatorului față de salariatul respectiv (lit. k).

Pe aceste motive, indicate în art. 86 din Codul muncii, angaja­torul este în drept să concedieze nu numai femeile care au copii în vârstă de până la şase ani, dar și femeile gravide și persoanele care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art. 124, 126 și 127 din Codul muncii.

 

Sindicatele insistă asupra ratificării Convenţiei 102 a OIM

 

guestion

Vreau să aflu ce prevede Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 102 și dacă Republica Moldova a ratificat-o?

 

Nicolae Popescu, Chișinău

 

Obiectivele principale ale Convenției nr. 102 a Organizației Internaționale a Muncii constituie mai multe norme minime de securitate socială. Acest document de drept internațional cuprin­de nouă riscuri specifice securității sociale. Aceste riscuri sunt: asistența medicală, indemnizațiile de boală, prestațiile de șomaj, prestațiile de bătrânețe, prestațiile în caz de accident de muncă ori boală profesională, prestațiile familiale, prestațiile de maternitate, prestațiile de invaliditate și prestațiile de supraviețuire.

Important e de menționat că această convenție conține regle­mentări referitoare la calcularea nivelului minim al acestora și este un instrument flexibil care permite statelor cu economie în difi­cultate sau cu resurse insuficiente să poată adera prin ratificare la acest act de drept internațional.

Deși Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a înain­tat autorităților de resort propuneri concrete cu privire la ratifica­rea acestei convenții, procedura de ratificare nu a fost inițiată.

Luând în considerare situația dificilă sau deloc simplă în dome­niul securității sociale din țară, sindicatele consideră că ratificarea acestei convenții este mai mult decât actuală, fapt pentru care vor insista asupra ratificării ei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand