20 mai 2024
Chisinau
Social

Angajaţii unei întreprinderi din Floreşti îşi revendică salariile restante

Loading
Social Angajaţii unei întreprinderi din Floreşti îşi revendică salariile restante

 

 

protest-Cereale-Flor

Foto: vocea.md

Muncitorii de la SA „Cereale-Flor” din Floreşti au organizat, marţi, un protest pentru a cere administraţiei unităţii să le achite datoriile salariale pe trei luni. Ei au fost sus­ţinuţi de reprezentanţi ai sindicatelor, care s-au arătat îngrijoraţi şi în legătură cu da­toriile acumulate şi faţă de Fondul Social, ceea ce ar putea afecta vechimea în muncă a salariaţilor. Directorul executiv al întreprinderii, Ion Creţu, a motivat că problema a apărut din cauze ce nu depind de administraţia unităţii şi a promis să achite restanţele până la finele lunii august.

 

Constantin Rusu spune că lu­crează în buncărul de depozitare a cerealelor de la SA „Cereale-Flor” şi că, în afară de salariul pe ultimele trei luni, îşi aşteaptă leafa şi pentru o altă perioadă anterioară, de aproximativ un an. Datoriile cele mai vechi au fost acumulate în 2009-2010 şi se ridicau la aproximativ 19 mii de lei, iar bărbatul este necăjit că pe listele contabile această sumă este acum de numai 14 mii de lei. Asta din cauza că unitatea s-ar afla în proces de insolvabilitate şi, din acest motiv, Constantin Rusu nu ştie când îi va fi plătită şi această datorie.

Într-o situaţie similară s-a pomenit şi Ion Chetrari din Bo­buleşti, Floreşti, care a lucrat la aceeaşi întreprindere până în 2010, când a ieşit la pensie. Ad­ministraţia unităţii a acumulat o datorie salarială faţă de el de 15 mii de lei. Acum, bărbatul con­stată că în actele contabile mai figurează doar 9000 de lei şi tare speră că va reuşi să-i recupereze măcar pe aceştia.

 

Cauza problemelor?

 

Problemele de la această în­treprindere, ce ţin de achitarea cu întârziere a salariilor, au în­ceput în august 2013, o dată cu numirea unui nou administrator al procesului de insolvabilitate, a afirmat Nadejda Sâci, şefă a elevatorului SA „Cereale-Flor”. Mai mult, femeia susţine că din acel moment au fost provocate artificial şi tot felul de probleme economico-financiare, nu sunt primite spre depozitare cerealele de la producătorii agricoli…

Şi preşedintele comitetului sindical de la întreprindere, Tu­dor Rusu, se arată îngrijorat faţă de felul în care au început să evo­lueze lucrurile la această între­prindere, cu aproximativ un an în urmă.

„Unele schimbări care au sur­venit în ultimul timp ne fac să credem că ar putea fi vorba de privatizarea întreprinderii, dar nici autorităţile şi nici adminis­traţia nu ne-au informat despre aşa ceva. Oamenii nu ştiu care va fi soarta lor sau a elevatorului, unde să se ducă ca să-şi câştige o bucată de pâine”, a menţionat Tudor Rusu.

 

Protecţia salariaţilor

 

Preşedintele comitetului sin­dical a remarcat că, în 2000, la „Cereale-Flor” erau 450 de mun­citori, iar până acum numărul lor s-a micşorat până la circa 80 de persoane. Tudor Rusu a mai pre­cizat că, în 2013, întreprinderea a raportat un venit de 10 milioane de lei.

La rândul său, preşedintele Consiliului interramural al sin­dicatelor din raionul Floreşti, Grigore Bumbac, şi-a exprimat îngrijorarea, în cadrul protestu­lui de marţi, în legătură cu faptul că această întreprindere acumu­lează, începând cu 2011, datorii faţă de Fondul social. Acest lucru poate duce la lipsirea salariaţilor respectivi de vechimea în muncă pentru anii în care întreprinde­rea nu şi-a onorat angajamentele faţă de Fondul social.

Totodată, Grigore Bumbac a remarcat că administraţia unită­ţii a acumulat, din momentul de­clarării insolvabilităţii, o datorie ce ţine de transferul cotizaţiilor de membru de sindicat în valoa-re de 79 de mii de lei.

 

Promisiunile conducătorului

 

Directorul executiv a declarat în faţa celor prezenţi la protestul de marţi că restanţele salariale sunt o situaţie excepțională, care nu a mai fost atestată în ultimii 4,5 ani. Aceasta a fost generată de întârzierea plăţii pentru lucrul de păstrare şi răcire a grâului din elevator.

„Au apărut unele probleme care nu depind de administraţie, de director. Cunoaştem cu toţii faptul că avem grave probleme la exportul producţiei, acumulări bugetare sunt puţine şi, dacă sta­tul nu va avea bani, nici noi nu vom putea să vă promitem prea multe.

În ceea ce priveşte strictul ne­cesar, inclusiv pentru plata sala­riilor, cred că o să fie asigurat”, a menţionat Ion Creţu.

 

Sarabanda transferurilor băneşti

 

Conducătorul de unitate a anunţat că în conturile întreprin­derii tocmai au fost transferate unele sume, suficiente pentru achitarea salariului angajaţilor pe o lună şi că aceştia vor putea să ridice banii până la finele zi­lei de marţi. Sumele necesare pentru plata salariilor pe încă o lună urmează să fie transferaţi de către Agenţia „Rezerve Materia­le”, a anunţat vorbitorul, fără a specifica şi când va avea loc acest lucru.

„Recent, pe adresa Agenţiei „Rezerve Materiale” şi a Ministe­rului Finanţelor a fost expediată o scrisoare semnată de toți angaja­ţii, prin care se solicită a urgenta transferul banilor pentru salarii­le restante. Încă nu a trecut prea mult timp pentru ca scrisoarea să poată fi examinată, dar vreau să vă asigur că leafa o să fie achitată integral ca şi mai înainte, iar pe parcursul lunii august precis că o să fie plătite restanţele pentru două luni”, a subliniat Ion Creţu.

 

Datorii îngheţate

 

protest-Cereale-Flor-2

Foto: vocea.md

 

SA „Cereale-Flor” se află, în prezent, în proces de insolvabili­tate şi din veniturile curente sunt efectuate cheltuieli doar pentru strictul necesar, ceea ce ar per­mite întreprinderii să activeze. Potrivit directorului executiv, unitatea dispune în prezent de circa 100 de angajaţi, iar salariul mediu al acestora este de aproxi­mativ 3000 de lei lunar.

Datoriile îngheţate ale acestei întreprinderi se ridică la 200 de milioane de lei. Principalul cre­ditor este statul – cu o datorie de 130 de milioane de lei. Aproxi­mativ 16 mln. de lei constituiau datoriile de arendă pe doi ani faţă de proprietarii de terenuri agricole, dar pe parcurs, circa şase milioane de lei din această sumă au fost plătite.

Datoriile îngheţate faţă de sa­lariaţi au constituit, la momen­tul declarării insolvabilităţii, 3,6 milioane de lei. Acestea au avut o vechime de până la doi ani şi au vizat aproximativ 470 de persoa­ne. Sumele au variat de la o mie până la 27 de mii de lei. Dintre cei care lucrează acum, doar la trei angajaţi nu le-au fost achita­te încă datoriile îngheţate, susţi­ne Ion Creţu.

Totodată, printre datoriile is­torice se numără şi 190 de mii de lei din cotizaţiile sindicale achitate de salariaţii SA „Ce-reale-Flor”.

Directorul executiv a mai spe­cificat că elevatorul SA „Cereale-Flor” are o capacitate de 87 de mii de tone şi este ultimul din ţară cu pachet majoritar de acţiuni aflat în proprietatea statului.

 

Datoriile, generate de stat?

 

Procopie Şura, vicepreşedinte al raionului Floreşti, a apreciat că fenomenul restanţelor salari­ale nu mai are în prezent o răs­pândire atât de mare ca în trecut. „Acum, în raionul Floreşti mai şchiopătează doar SA „Cereale-Flor”, care are datorii istorice şi curente. Greşeala a fost atunci când statul a creat SRL „Servme­hagro” pe lângă această unitate”, a opinat vicepreşedintele.

Vorbitorul a specificat că da­toriile au fost acumulate din ca­uza poverii fiscale exagerate şi că problema putea fi soluţionată la nivel de Guvern prin comasarea celor două unităţi, în condiţiile în care statul dispunea de 74 la sută din acţiunile acestei societăţi, iar Consiliul Raional Floreşti deținea peste patru la sută din acțiuni.

„Acum, această întreprinde­re a fost privatizată şi se află şi în procedură de insolvabilitate. Statul şi-a vândut acţiunile. Prin decizia judecăţii a fost numit un administrator al procesului de insolvabilitate. Cu părere de rău, acesta se află în capitală şi este rupt de nevoile locale şi, de aceea, nu sunt soluţionate problemele colectivului”, a mai precizat vice­preşedintele raionului Floreşti.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand