25 iunie 2024
Chisinau
Social

Angajații structurilor de forță sunt neglijați de guvernare

Loading
Social Angajații structurilor de forță sunt neglijați de guvernare
Angajații structurilor de forță sunt neglijați de guvernare
basarabia.md

Polițiștii sunt o pătură a societății aparte, disciplinați, care execută ordinele legale și sunt gata la orice oră, de zi sau de noapte, să-și înde­plinească misiunea de bază: apărarea ordinii publice. Pandemia nu i-a prins nepregătiți, ca pe mulți concetățeni, atâta doar că le-a făcut munca și mai dificilă, și mai riscantă.

Numai MAI în prezent are peste 800 de salariați care au fost testați cu coronavirus. Sunt constatate șase pierderi omenești, dintre care patru polițiști, un cadru me­dical și un angajat al serviciului finanțe. Tristă situație, în condițiile în care vârsta polițiștilor variază între 30 și 50 de ani.

 

Mereu la datorie, uneori lucrează și peste program

Pe întreaga perioadă de stare de urgență în sănătatea publică, angajații structurilor de forță au fost mereu la datorie, cu pro­gram deplin, uneori muncind și peste pro­gram.

Federația Sindicatelor „Sindlex”, a soli­citat în repetate rânduri Executivului și Le­gislativului ca angajații MAI, care muncesc nemijlocit la menținerea regulilor de ca­rantină epidemiologică, pentru prevenirea molipsirii colective cu acest virus ucigaș, să fie beneficiarii unei indemnizații suplimen­tare pentru risc sporit de infectare.

„Așa cum au beneficiat medicii, de su­plimente de 100%, angajaților MAI, MJ să li se acorde suplimentar măcar 50 la sută din salariul de funcție, pe perioada pan­demiei. Inițiativa noastră nu a avut sorți de izbândă, motivația fiind una ridicolă: lipsa banilor în buget”, a spus cu regret Angela Otean, președinta Sindicatului „Demnitate”, secretar general al Federației „Sindlex”.

Criza cadrelor este atât de acută, în­cât cei angajați sunt nevoiți să lucreze până la epuizare. „Niciodată, de la înce­putul carierei profesionale în organele de forță, nu am crezut că aceste instituții cu tradiții vechi, cu oportunități pe ani buni, vor deveni instituții cu multe funcții va­cante, cu salariați temporar încadrați, până vor găsi o modalitate de a pleca din țară”, a menționat lidera sindicală.

 

Muncesc până la epuizare, dar sunt prost plătiți

 

Cauzele acestei situații nici pe depar­te nu sunt ale sistemului polițienesc, ci țin mai mult de starea psihoemoțională a societății noastre. „Dar cel mai grav este că autoritățile, care au menirea de a suprave­ghea respectarea legislației, neadmiterea ultragierii oamenilor legii, tac și se fac că plouă, că fenomenul este unul sporadic”, afirmă cu îndrăzneală Angela Otean.

Salarizarea nouă, impusă prin legea270/2018, urma să aducă mai multă transparență, egalitate instituțională și șă omită discrepanța salarială pentru unele bresle din aceeași ramură de activitate.

 

Demersurile sindicatelor au rămas nesoluționate

„Daca cineva a și câștigat după adop­tarea acestei legi, aceștia nu au fost funcționarii publici cu statut special din grupul de executare. Conducătorii au fost beneficiarii salariilor majorate, or și până în prezent mai avem categorii de personal care primesc compensări salariale, deoa­rece salariul acestora este diminuat. Deși, de-a lungul anilor 2019-2020, am tot so­licitat, începând cu Ministerul Finanțelor, Guvernul, anumiți deputați, Comisia parla­mentară de specialitate, să întreprindă mă­suri și acțiuni concrete în vederea revizuirii salarizării pentru unele categorii de perso­nal din sectorul ordine publică și securitate națională, demersurile noastre sindicaliste au rămas nesoluționate”, declară Angela Otean.

Statul care nu-și poate întreține angajații din sectoarele cheie devine un stat eșuat. Austeritatea bugetului nu trebuie să deran­jeze salariații care muncesc conștiincios. Mai degrabă, este problema serviciilor de control ale statului, ce nu reușesc să pro­moveze o politică fiscală echilibrată.

Organigrama oricărei instituții este pla­nificată și aprobată în funcție de nevoile instituționale și de sarcinile trasate. De doi ani, mii de funcții în domeniu se află sub moratoriu, ceea ce înseamnă că sarcinile și obligațiile funcțiilor înghețate sunt înde­plinite gratis de angajații instituției. „Spun gratis, pentru că toate funcțiile care se află sub moratoriu nu au acoperire financiară. Dar sarcinile din fișa de post al acestora fac parte din matricea instituțională și ne­îndeplinirea acestora poate devia cursul funcționalității instituționale”, a adăugat Angela Otean.

Sperăm să ieșim cât de curând din această pandemie. Mai sperăm că și decli­nul pe anumite segmente va fi stopat și resetarea funcționalității instituționale va da rezultate palpabile. Breasla își dorește stabilitate, salarizare ajustată cerințelor și muncii depuse, și respectul societății, a conchis liderul Sindicatului „Demnitate”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand