13 iulie 2024
Chisinau
Social

Angajaţii din medicină ar putea fi remunerați pentru performanțe

Loading
Social Angajaţii din medicină ar putea fi remunerați pentru performanțe
Angajaţii din medicină ar putea fi remunerați pentru performanțe

medicina

 

Angajaţii din medicină vor primi salarii mai mari, în funcţie de performanţe. Pre­vederi în acest sens se con-țin în Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, proiectul căruia a fost propus pentru dezbateri de către Ministerul Sănătă­ţii, informează MOLDPRES. 

 

Potrivit autorilor documentului, „mecanismul actual de salarizare a devenit unul complicat în adminis­trare. Mulţimea de sporuri şi su­plimente stabilite la salariu nu re­flectă obiectiv calitatea şi volumul de lucru în mod real îndeplinit, nu este bazat pe performanţă, nu pune în evidenţă competenţa şi nu con­tribuie la motivarea personalului din sistemul sănătăţii.

„Conform Organizaţiei Mondia­le a Sănătăţii, la nivel european s-a constatat că, până în anul 2020, de­ficitul de medici, asistenţi medicali, stomatologi şi farmacişti va ajunge la un milion. Problemele existente afectează şi Republica Moldova şi creează premise pentru lucrătorii medicali din ţară să migreze în alte state pentru a profesa, unde con­diţiile de viaţă şi de lucru sunt mai bune, iar salariile – mai mari”, se menționează în nota informativă anexată la proiect.

Mecanismul nou de salarizare este bazat pe calitatea muncii de­puse. Venitul salarial al angajaţi­lor din instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asi­gurării obligatorii de asistenţă me­dicală, se va compune din: partea fixă a salariului, partea variabilă a salariului, alte norme şi garanţii salariale, ajutorul material. Partea variabilă a salariului reprezintă un supliment de plată la partea fixă a salariului, stabilit pentru compe­tenţe profesionale şi nivelul de rea­lizare a indicatorilor de performan­ţă. Alte norme şi garanţii salariale reprezintă sporurile de compensa­re pentru munca prestată în con­diţii nefavorabile, precum şi alte garanţii minime, stabilite de stat.

Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a majorărilor salariale pre­zentate vor fi acoperite de Compa­nia Naţională de Asigurări în Me­dicină, precum şi din alte surse de venit, permise de legislaţie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand