23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Angajaţii de la „Teleradio–Moldova” şi-au ales un nou Consiliu sindical

Loading
Без рубрики Angajaţii de la „Teleradio–Moldova” şi-au ales un nou Consiliu sindical
Angajaţii de la „Teleradio–Moldova” şi-au ales un nou Consiliu sindical
teleradio

Foto: arhivă personală

La Compania „Teleradio-Moldova” s-a desfășurat recent conferinţa sindi­cală la care a fost ales un nou Consiliul sindical ra­mural. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse chestiuni cu privire la ra­portul Consiliului sindi­cal ramural pentru peri­oada 2011-2015, alegerea noului consiliu, a comi­siei de cenzori, alegerea delegaţilor la Congresul VI al Sindicatului Lucră­torilor din Cultură.

 

Preşedintele Consiliului sin­dical ramural al salariaților IPNA „Teleradio-Moldova”, Si­mion Ciobanu, a remarcat că, în ultima perioadă, s-au desfă­şurat şedinţe în grupele sindi­cale de toate nivelurile, unde au fost abordate chestiuni privind alegerea organizatorilor sindi­cali, a membrilor comitetelor sindicale. În urma şedinţelor au fost create grupe sindicale, au fost învestiţi în funcţie 31 de lideri sindicali, în conformitate cu statutul Centrului sindical naţional–ramural. La confe­rinţă au fost aleşi 29 delegaţi la Congresul VI al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură.

Prezent la eveniment, preşe­dintele Sindicatului Lucrători­lor din Cultură, Nicolae Garaz, a remarcat că acest sindicat „colaborează activ la soluţio­narea problemelor strigente cu care se confruntă angajații au­diovizualului. El şi-a exprimat speranţa că noul Consiliul sin­dical ramural de la „Teleradio-Moldova” va fi unul combativ, insistent şi foarte activ, capabil să apere drepturile şi interesele salariaţilor. Știm că la Compa­nia „Teleradio-Moldova” sunt unele probleme, dar sper că se vor depune toate eforturile în soluţionarea lor. E necesar să fim uniţi, să nu fim indiferenţi și să luptăm pentru realizarea tuturor sarcinilor trasate”, a subliniat Nicolae Garaz.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand