24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Angajații de la „Moldtelecom” vor primi salarii majorate

Loading
Без рубрики Angajații de la „Moldtelecom” vor primi salarii majorate
Angajații de la „Moldtelecom” vor primi salarii majorate
sindicate-moldtelecom

Foto: fscm.md

 

De la 1 august 2015, au fost majorate salariile angajaților SA „Moldtele­com” în medie cu 8% per companie. Majorarea salariilor se realizează pe eșantioane, începând cu 4,2% pentru șefii de servicii și până la 15,2% pen­tru categoriile cele mai joase de sala­rizare. Salariile de funcție ale mana­gerilor de vârf au rămas neschimbate. Conducerea „Moldtelecom” a promis să ajusteze periodic salariile în funcție de rezultatele economico-financiare pozitive ale întreprinderii. 

 

„În această perioadă dificilă pentru econo­mia țării, SA „Moldtelecom își demonstrea­ză stabilitatea și capacitatea de a rămâne pe pozițiile de lider în domeniu, fiind o compa­nie care a decis majorarea salariilor pentru angajații săi. Compania își exprimă, totodată, disponibilitatea și pe viitor de a revizui peri­odic cuantumurile salariale ale angajaților săi”, a menționat Ion Pârgaru, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații.

Deoarece majorarea pe eșantioane a salari­ilor a trezit multe semne de întrebare în rândul salariaților, conducerea FSCM a organizat, în comun cu Departamentul Resurse Umane de la „Moldtelecom”, o întâlnire cu angajații SA „Moldtelecom”, filiala Ialoveni, la care a invi­tat și reprezentanți ai „Moldtelecom”.

Violeta Zubic, șefa Serviciului recompense și beneficii, le-a explicat salariaților noua pro­cedură de salarizare. Făcând o analiză a filialei Ialoveni, s-a constatat că salariile angajaților au fost majorate aici în medie cu 13%. Dânsa le-a vorbit, de asemenea, despre sistemul de recompense, un element foarte important în activitatea întreprinderii.

Valeriu Roșca, șef Secție exploatare și in­stalări, a răspuns, la rândul său, la întrebă­rile salariaților ce țin de dotarea tehnică a angajaților.

„Motivarea este foarte importantă. Pentru a exista siguranță că salariile nu vor varia în funcție de veniturile întreprinderii, FSCM și „Moldtelecom” au inclus acordul dat la Con­tractul colectiv de muncă. Nu poate să fie o astfel de situație ca salariul să fi fost majorat doar pentru câteva luni. Ajustările la salariu s-au făcut prin Consiliul de administrație, s-a inclus în Contractul colectiv de muncă și este o parte componentă a salarizării pentru viitor. La sfârșitul anului, am putea negocia. În cadrul „Moldtelecom”–ului, majorarea salariului se face prin Convenția colectivă la nivel de țară și poate fi negociată în funcție de venituri. Dacă există posibilități, sindicatele, de comun acord cu administrația „Moldtele­com”, pot înainta la Consiliul de administrație și solicita o nouă majorare. Cel mai important criteriu este productivitatea muncii”, a expli­cat Ion Pîrgaru.

În cadrul „Moldtelecom” o atenţie deose­bită se acordă motivării. Salariaţii au înţeles că, în funcţie de rezultate, va fi și nivelul de bonusuri. Cel care va munci mai mult, va pri­mi mai mult şi viceversa. Este o formulă de calcul şi, în funcţie de punctajul acumulat, se dau premiile. Fiecare salariat a primit un ghid în care se arată cum poate să obţină perfor­manţe, cum se oferă premiile. Are loc un di­alog de evaluare. Managerul are posibilitatea să-i spună subalternului care sunt aşteptările sale, acestuia din urmă i se trasează sarcini. Până la urmă, este atins obiectivul principal: crește productivitatea muncii, sunt mulțumiți și angajatorul, și salariații. În ultimă instanță, are de câștigat întreaga societate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand