22 iunie 2024
Chisinau
Social

Angajații de la CFM își doresc o muncă decentă, salarii echitabile și o viață demnă

Loading
Social Angajații de la CFM își doresc o muncă decentă, salarii echitabile și o viață demnă
Angajații de la CFM își doresc o muncă decentă, salarii echitabile și o viață demnă
eadaily.com

Activul sindical de la Nodul fero­viar Basarabeasca a lansat un apel către conducerea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, către toate organizațiile sindicale primare din ramură, în legătură cu desfășurarea, pe 7 octombrie cu­rent, a Zilei mondiale a acțiunilor pentru o Muncă Decentă!

Pe 7 octombrie 2020, sindicatele de pe planetă consemnează Ziua mondială a acțiunilor pentru o Muncă Decentă. Aceas­tă sărbătoare nu înseamnă doar ziua mo­bilizării globale a organizațiilor sindicale, ci și o ocazie de a identifica problemele cu­rente în domeniul relațiilor de muncă, de a elabora un răspuns solidar la acestea.

Din 2008, la evenimentele prilejuite de această dată au participat zeci de milioane de oameni. Mitingurile organizate de sin­dicate, marșurile și demonstrațiile au con­stituit „cartea de vizită” a Zilei mondiale a acțiunilor pentru o Muncă Decentă în mul­te țări, inclusiv în Republica Moldova.

În discursurile lor, organizațiile oame­nilor muncii atrag atenția guvernelor și angajatorilor, a întregii comunități mondi­ale, asupra necesității de a asigura fiecărui om un loc de muncă decent, de calitate, un salariu echitabil, un nivel suficient de protecție socială, condiții de lucru sigure.

Pandemia, care a afectat sănătatea populației, are în același timp efecte dis­trugătoare, fără precedent pentru orice sferă social-economică, inclusiv economia ramurii feroviare și a țării în ansamblu.

Pentru a preveni și diminua riscurile răspândirii infecției, conducerea Întreprin­derii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a întreprins o serie de măsuri restrictive pentru perioada situației epidemiologice în baza unei hotărâri a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Printre acestea se numără interdicția de a organiza și desfășura manifestări de masă la care să participe peste 50 de persoa­ne. În același timp, au fost emise ordine și dispoziții privind instituirea staționării neproductive, suspendarea achitării adao­surilor și suplimentelor la salariu, a ajutoa­relor materiale pentru concediul ordinar și alte măsuri. Însă o parte din aceste măsuri au fost întreprinse adesea fiind încălcată legislația în vigoare. Toate acestea au avut un impact asupra salariilor feroviarilor. Noi am subliniat în repetate rânduri că printre angajații de la Nodul feroviar Basarabeasca nu există businessmeni. Practic, pentru toți lucrătorii de aici, sursa principală de venit a familiei este salariul.

Organizațiile sindicale primare, consiliul președinților de comitete sindicale de la nodul feroviar au lansat propunerea de a se constitui o comisie mixtă din reprezentanți ai ÎS „Calea Ferată din Moldova” și ai Federației Sindicale a Feroviarilor, pentru a elabora un plan de acțiuni comune pentru a ieși din situația în care s-a ajuns. Însă nu am fost auziți. Drept confirmare în acest sens este ordinul emis privind majorarea salariului, iar aici iarăși este vorba despre operarea de modificări în Anexa nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, care urma să fie analizat într-o ședință a comisiei pentru dialog social.

Noi considerăm că dezvoltarea par­teneriatului social este un moment cheie în reglementarea relațiilor de muncă din­tre angajator și reprezentanții salariaților și în lupta pentru o muncă decentă. De eficiența conlucrării dintre cele două părți depinde soluționarea multor probleme în sfera relațiilor sociale și de muncă dintre angajator și angajat.

Susținem Apelul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente și considerăm că, în actualele condiții, munca decentă și salariul minim decent ar trebui să se afle în centrul atenției Guvernului, iar noul con­tract social propus de sindicate este impor­tant pentru identificarea pașilor necesari care urmează să fie întreprinși pentru re­stabilirea economică și socială a țării, care a fost afectată de consecințele pandemiei de Covid-19, precum și pentru asigurarea unei economii prospere  și stabile.

Pentru Federația Sindicală a Feroviarilor este important ca strategia de dezvoltare social-economică a ramurii să fie orien­tată spre sporirea nivelului de trai al fe­roviarilor și al familiilor lor. Dar principalul este salariul, al cărui conținut real reflectă practic toate aspectele situației economi­ce a unei întreprinderi foarte importante pentru Republica Moldova. Astăzi, salariul angajaților, indexarea acestuia și achitarea lui la timp constituie indicatorul de bază al stabilității sociale în ramură.

Ținând seama de problemele social-economice acute acumulate până la ora actuală, activul sindical de la Nodul fe­roviar Basarabeasca face apel către toate organizațiile sindicale primare din cadrul ÎS „Calea Ferată din Moldova” să se unească în lupta pentru o muncă decentă, pentru un salariu minim decent.

Trebuie să le reamintim partenerilor noștri sociali că soluționarea tuturor pro­blemelor dificile din sfera social-economi­că este imposibilă fără o abordare unică, fără un dialog social direct și eficient.

Suntem siguri că acest sprijin va consti­tui o nouă mărturie a atașamentului sin­dicatelor din transportul feroviar la idea­lurile luptei pentru drepturile și interesele angajaților din ramură, împotriva oricăror forme de discriminare, de inegalitate, ne­dreptate socială!

Noi pledăm pentru o muncă decentă, pentru condiții decente de lucru, pentru o viață demnă!

Forța noastră rezidă în unitate!

 

În numele activului sindical de la Nodul feroviar Basarabeasca, 

Nicolae NICOLAEV

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand