21 mai 2024
Chisinau
Social

Angajament tripartit de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai

Loading
Social Angajament tripartit de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai
Angajament tripartit de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai
Vocea poporului

Întruniţi sub egida Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a Guver­nului, partenerii de dialog social tri­partit din ţara noastră şi-au exprimat dorinţa fermă de a rezolva proble­mele sociale şi de muncă existente. În cadrul unei conferinţe desfăşura­te recent la Chişinău, aceştia au fost îndemnaţi chiar de reprezentantul OIM să nu se limiteze la celebrarea centenarului organizaţiei în cauză, ci să facă şi un exerciţiu util de identifi­care a soluţiilor optime pentru pro­vocările actuale.

În context, Oleg Budza, preşedin­tele Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, a menţionat că ţara noastră înregistrează o serie de restanţe în mai multe domenii importante şi a îndemnat partenerii sociali la o conlucrare de calitate.

În opinia sa, problemele ce nece­sită remediere ţin de: remunerarea angajaţilor din sectorul bugetar, re­forma sistemului de pensii, ridicarea nivelului de calificare a lucrătorilor, migrația forței de muncă, securitatea și sănătatea la locul de muncă, rati­ficarea și implementarea convențiilor OIM.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand