30 mai 2024
Chisinau
Dialoguri

Andrei Zagoreanu: „Tinerii aleg Poliția fiindcă li se oferă un salariu atractiv și un loc de muncă sigur”

Loading
Dialoguri Andrei Zagoreanu: „Tinerii aleg Poliția fiindcă li se oferă un salariu atractiv și un loc de muncă sigur”
Andrei Zagoreanu: „Tinerii aleg Poliția fiindcă li se oferă un salariu atractiv și un loc de muncă sigur”
arhivă personală

arhivă personală

 

De la proclamarea independenței, Poliția a trecut prin diverse pe­rioade dificile, mai mult sau mai puțin faste. Au fost cazuri când poliția a ajuns țap ispășitor în urma deciziilor inadecvate ale superiorilor, au fost și cazuri de abuzuri, în anumite momen­te cruciale pentru societate. Întotdeau­na însă majoritatea populației a fost conștientă de faptul că angajații din poliție sunt fiii și frații noștri și că cei mai mulți dintre ei își fac onest dato­ria de cetățean și de om al cetății. Dis­cutăm în continuare cu Andrei Zagoreanu, șeful Direcției resurse umane a Inspectoratului General de Poliție al MAI, care are un cuvânt de spus în an­gajarea tinerilor în această structură in­dispensabilă pentru orice stat de drept.

 

– Domnule Zagoreanu, meseria de poliţist este una solicitată, fapt con­firmat prin numărul mare de partici­panţi la concursurile de angajare în cadrul Poliţiei. Cum se face recrutarea în Poliție?

 

– Ocuparea funcţiilor poliţieneşti se reali­zează prin angajarea absolvenţilor instituţii­lor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor instituţii de învățământ care pregătesc personal pentru MAI, inclusiv ai celor de peste hotare, prin promovarea sau transferul la cererea personală din rândurile persoanelor angajate și, desigur, din surse externe prin concurs. La concurs se poa­te înscrie orice persoană care corespunde cerințelor postului. Este un proces transpa­rent, iar informaţia privind lansarea concur­sului, cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiilor vacante pot fi accesate pe pagina web politia.md.

 

– Ce calități ar trebui să aibă un polițist bun?

 

– Un poliţist bun este 

onest, răbdător, în­ţelegător, sigur pe el, rezistent la stres, cu gândire logică, cu reacție promptă. Acesta știe să facă faţă situaţiilor de risc, are studi­ile necesare exercitării atribuţiilor de servi­ciu, este politicos, îi consideră şi îi tratează pe toţi oamenii în mod egal.

 

– Este o meserie atractivă pentru ti­neri?

 

– Tinerii aleg Poliția fiindcă li se oferă un salariu atractiv și un loc de muncă si­gur, cu un bun pachet social. De exemplu, chiar anul acesta, peste 129 de absolvenţi ai Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI au fost numiţi în funcţii poliţieneşti. Alți circa 105 tineri deja și-au exprimat intenția de a îm­brăca uniforma de polițist. Potrivit datelor statistice, circa 11% dintre angajaţii din sis­tem au vârsta de până la 25 de ani, iar circa 37% – între 25 și 35 de ani.

 

– Corupția șifonează imaginea oricărei instituții. Cum luptați cu acest flagel în sistemul dvs.?

 

– Corupţia este una dintre cele mai gra­ve probleme ce subminează statul de drept şi supremaţia legii. În tratarea faptelor de comportament venal, precum şi în preveni­rea cazurilor de corupţie şi a celor conexe sunt antrenate instituțiile specializate atât din cadrul MAI, cât și din cadrul IGP. Până la numirea candidaților în funcțiile polițienești și, ulterior, la promovarea angajatului într-o funcție ierarhic superioară, au loc verificări speciale. Înainte de numirea în funcție, pre­cum și ulterior, în privința persoanei respec­tive este solicitat de la CNA certificatul de cazier privind integritatea profesională, iar în lipsa acestuia este imposibilă numirea în funcție a persoanei.

 

– Câtă atenție se acordă pregătirii pro­fesionale?

 

– Formarea profesională în cadrul Poliţiei se realizează în trei etape: 1. Formarea pro­fesională iniţială constituie faza primară a instruirii personalului angajat pentru prima dată în structurile Poliției, care are o durată de 13 săptămâni pentru ofiţeri și 26 de săp­tămâni pentru subofițeri. 2. Formarea pro­fesională continuă se organizează în cadrul unor cursuri de perfecționare, de speciali­zare, de recalificare. Totodată, este organi­zată instruirea la locul de muncă și cuprinde următoarele compartimente: pregătirea ge­nerală, pregătirea de specialitate, instrucția tragerii, pregătirea fizică și intervenția pro­fesională. 3. Formarea managerială se or­ganizează pentru angajaţii cu statut special din cadrul Poliției, care urmează să ocupe posturi de conducere în cadrul subdiviziu­nilor Poliției.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
Citește și
slot thailand