24 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Ancheta de serviciu. Durata redusă a serviciului. Atribuţiile Inspectoratului de Stat al Muncii

Loading
Cetăţeanul şi legea Ancheta de serviciu. Durata redusă a serviciului. Atribuţiile Inspectoratului de Stat al Muncii
Ancheta de serviciu. Durata redusă a serviciului. Atribuţiile Inspectoratului de Stat al Muncii

 

 

durata-de-lucru

Foto: wisegeek.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Participarea salariatului la efectuarea anchetei de serviciu, opţional 

 

guestion

Cum va proceda angajatorul atunci când salariatul care a comis abatere disciplinară refuză să participe la actele de anchetă de serviciu?

 

Vasile Popa, angajator, or. Chişinău

 

Dacă salariatul nu doreşte să participe la actele de anchetă (pre­zentarea probelor, explicarea atitudinii), fapt care face imposibilă desfăşurarea eficientă a anchetei, angajatorul este în drept să pur­ceadă (în prezenţa reprezentanţilor salariaţilor) la întocmirea pro­cesului-verbal privind refuzul salariatului de a prezenta explicaţia în scris cerută, adică de a participa la ancheta de serviciu.

Potrivit art. 208 din Codul muncii, salariatul are dreptul (nu şi obligaţia), în cadrul anchetei de serviciu, să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare.

Durata redusă a serviciului pe categorii de salariaţi

 

guestion

Cine poate beneficia de o durată redusă a timpului de muncă?

 

Florentina Barbăneagră, or. Orhei

 

Durata redusă a timpului de muncă se stabilește, în conformi­tate cu legislaţia în vigoare şi contractul individual de muncă, pen­tru anumite categorii de salariaţi, în funcţie de vârstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de muncă şi de alte circumstanţe. Aceasta ar fi: pentru salariaţii în vârstă de la 15 la 16 ani – de 24 de ore pe săptămână; pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18 ani – 35 de ore pe săptămână; pentru salariaţii care activează în condiţii de mun­că vătămătoare – 35 de ore pe săptămână; pentru salariaţii a căror muncă implică un efort intelectual şi psiho-emoţional sporit – 35 de ore pe săptămână și pentru invalizii de gradul I şi II (dacă aceş­tia nu beneficiază de înlesniri mai mari) – 30 de ore pe săptămână (art. 96 din Codul muncii).

 

Atribuţiile Inspectoratului de Stat al Muncii 

 

guestion

Pe lângă controlul asupra respectării legislaţiei muncii, Inspectoratul de Stat al Muncii mai exercită şi alte func­ţii?

 

Grigore Gâlcă, or. Călăraşi

 

Pentru realizarea obiectivelor sale, Inspectoratul de Stat al Mun­cii are mai multe atribuţii. Pe lângă exercitarea controlului asupra respectării dispoziţiilor actelor internaţionale, legislative şi ale altor acte normative, acesta avizează, în modul stabilit de lege, lansarea în producţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru, cercetează, în modul stabilit de Guvern accidentele de muncă, coordonează activitatea de pregătire, instruire şi informare a salariaţilor unităţilor în problemele privind raporturile de muncă, protecţia şi igiena muncii, mediul de muncă, acordă ajutor metodologic consultativ salariaţilor şi angajatorilor.

Aceste atribuţii ale Inspectoratului de Stat al Muncii prevăzute de art. 374 din Codul muncii sunt concretizate în Legea cu privire la Inspectoratul de Stat al Muncii (nr. 140-XV, 2001).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Jalba Tatiana
    20.12.2016

    Spuneţi vă rog la ce legislaţie facem trimitere atunci când vrem să iniţiem desfăşurarea unei anchete de serviciu? În cazul în care în urma neglijării în serviciu este un deces a unui copil, cum investigăm legal?

Citește și
slot thailand