14 iunie 2024
Chisinau
Varia

Alăturați-vă campaniei de combatere a lăcomiei corporațiilor

Loading
Varia Alăturați-vă campaniei de combatere a lăcomiei corporațiilor
Alăturați-vă campaniei de combatere a lăcomiei corporațiilor
barrow

Foto: www.ituc-csi.org

 

Modelul sistemelor globale de livrări, care domină economia mondială, subminează munca decentă peste tot în lume, contri­buind la exploatare și inegalita-te.

 

Un astfel de model, în cadrul căruia guvernele nu pot regle­menta comportamentul corpo-rațiilor transnaționale atât în afara, cât și în interiorul  hotare­lor lor, presupune următoarele:

 

• milioane de persoane aflate în situația de sclavie și ocupare informală pro­duc mărfuri și prestează servicii chiar și pentru cele mai renumite branduri internaționale;

• remunerarea mizeră și ocupația ne­protejată și instabilă;

• un număr sporit de decese și trauma­tisme la locul de muncă;

• îngrădirea drepturilor fundamentale ale salariaților la întruniri și negocieri co­lective;

• distrugerea mediului;

• subminarea democrației și a dreptu­rilor de bază;

• un număr mare de salariați în lume lipsiți de protecție socială.

 

94 la sută dintre salariații implicați în sistemele globale de livrări reprezintă forță de muncă camuflată. Astfel, compa­niile își „cedează” salariații ca aceștia să muncească în baza unor contracte de an­trepriză și acorduri de prestare a serviciilor, fără a-și asuma anumite responsabilități și a efectua analiza corespunzătoa­re.  Un atare model al sistemu­lui de livrări este în defavoarea oamenilor și comunităților din

toată lumea. Dacă astfel de com­panii ca Samsung, fiind actori dominanți pe piața mondială, își tratează angajații ca unități de producție, dar nu ca și persoane, atunci acest model trebuie schimbat radical. Dacă astfel de companii ca Apple refuză să achite cota lor de impozite, guvernele nu vor putea oferi oamenilor serviciile de bază, pe care aceştia mizează.

Din 2008, PERC și ITUC organizea­ză pe 7 octombrie Ziua mondială pentru munca decentă. Este ziua de mobilizare globală, ziua în care toate sindicatele lu­mii se pronunţă cu tărie pentru munca decentă. Aceasta trebuie să fie în centrul atenţiei guvernelor în scopul revenirii la creşterea economică şi edificarea unei noi economii globale.

În cadrul Zilei mondiale pentru mun­ca decentă sunt importante orice acţiuni, de anvergură şi mai mici: mese rotunde, demonstraţii de masă, scrisori  de protest, flashmob–uri etc.

În anul curent, acţiunea se va desfăşura sub genericul „Să punem capăt lăcomiei corporaţiilor!”.

Facem un apel de consolidare a tutu­ror eforturilor sub acest slogan, în scopul impulsionării transformării economice, de care are nevoie stringentă lumea.

 

Cu respect,

Sharan BURROW,

secretar general al ITUC

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand