25 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Ala VANGHELI: „Era ceva de domeniul fantasticului să constituim o organizație sindicală în poliție, dar am reușit, prin eforturi comune”

Loading
Dialoguri Ala VANGHELI: „Era ceva de domeniul fantasticului să constituim o organizație sindicală în poliție, dar am reușit, prin eforturi comune”
Ala VANGHELI: „Era ceva de domeniul fantasticului să constituim o organizație sindicală în poliție, dar am reușit, prin eforturi comune”
sindicate.md

Interviu cu Ala Vangheli, președinta Organizației sindicale primare din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni, reprezentanta Sindicatului „Demnitate”. Acesta a fost realizat în cadrul campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, parte a unei serii de interviuri cu genericul „Istorii de succes ale femeilor lideri de sindicat din mediul rural”.

– Doamnă Vangheli, cum ați început activitatea în cadrul sindicatelor?

– Activez în cadrul poliției din anul 1999. Sunt șefa secției resurse umane în cadrul Inspectoratului de Poliție (IP) Căușeni. În funcția respectivă lucrez din 2006. Mama mea a fost lider sindical mai bine de 30 de ani, în sfera deservicii socia­le. Ea a fost cea care mi-a insuflat ideea că este important de a pune accent pe soluționarea problemelor sociale, pe grija față de colegi. Din 2014, ne doream să fie formată o organizația sindicală primară la Inspectoratul de Poliție Căușeni. M-a aju­tat să constitui organizația sindicală pri­mară în cadrul inspectoratului colega mea Ana Pogor, care activa în calitate de ofițer pentru formare profesională. Anterior, ea a activat în domeniul asistenței sociale, unde se desfășura o activitate sindicală bine organizată. Cu ajutorul Anei Pogor, în septembrie 2019, am reușit să convingem colegii și să creăm organizația sindicală primară cu un număr de 31 de angajați. Ne-a ajutat mult în acest proces regre­tatul Vitalie Arnăut, comisarul de atunci al Inspectoratului de Poliție Căușeni. El a fost de fapt primul care a depus cere­re de aderare la sindicat. Să constituim o organizație sindicală în poliție era ceva de domeniul fantasticului, dar, prin eforturi comune, am reușit să o creăm. Din 2019 până în prezent, din cei 125 de angajați de la IP Căușeni, astăzi 78 dintre ei sunt membri de sindicat. Activitatea de lider sindical nu este ușoară. Am un volum mare de lucru în virtutea funcției pe care o dețin, de șefă a secției resurse umane, dar mi-am dorit mult să creăm această organizație, pentru a ajuta colegii, pentru a le apăra interesele și a le proteja drep­turile.

– Care sunt principalele realizări din ultima perioadă, apreciate de colecti­vul de muncă?

– Este îmbucurător faptul că în luna au­gust anul curent a fost încheiat Contrac­tul colectiv de muncă de către Sindicatul „Demnitate” și Inspectoratul General al Poliției (IGP). Pentru noi, membrii de sin­dicat, a fost un eveniment foarte plăcut. Documentul conține un șir de prevederi avantajoase pentru membrii de sindicat. În Contractul colectiv de muncă sunt in­cluse prevederi legate de timpul liber și concediul plătit, acordarea concediilor su­plimentare plătite pentru tinerii specialiști. Conform contractului, se acordă concedii pentru nașterea copilului, încheierea că­sătoriei, alte tipuri de concedii în funcție de activitățile desfășurare. Suntem în­tr-un parteneriat strâns cu conducerea IP Căușeni pentru a asigura îndeplinirea prevederilor incluse în contract. Când am creat organizația sindicală primară, am simțit un sprijin și din partea conduce­rii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).  Avem nevoie de un sindicat care să ne ape­re interesele noastre, ale polițiștilor. Șeful IP Căușeni cere permanent părerea mea, în calitate de președintă a organizației sindicale primare. De exemplu, când se inițiază o anchetă internă de serviciu, se solicită opinia organizației sindicale.

– Ce calități trebuie să aibă un lider sindical pentru a avea succes?

sindicate.md

– Trebuie să ai mai multe calități și abilități. Prima calitate este omenia. Tre­buie să fii bine pregătit din punct de ve­dere profesional. Să respecți principiul egalității și al legalității. Sunt calități de bază. Vreau să menționez că avem o con­lucrare foarte bună cu Sindicatul „Dem­nitate” și cu Federația „Sindlex”. Apelez permanent la Angela Otean, președinta Sindicatului „Demnitate”. Îmi oferă toată informația necesară și ne ajută în toate. Mă refer aici la acordarea biletelor de în­tremare la sanatorii, foi de odihnă pentru copii în tabere, asistență juridică, organi­zarea unor evenimente pentru colectivul de muncă etc.

– Care sunt principalele probleme cu care vă confruntați și cum vedeți soluționarea acestora?

– Nivelul de salarizare mai lasă de do­rit. Noi cunoaștem că se lucrează mult în această direcție. Președinta Sindicatu­lui „Demnitate”, Angela Otean, în dialog cu Guvernul și cu Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul comisiei tripartite, a înaintat revendicări în acest sens. S-a soli­citat să fie majorată valoarea de referință. Cu părere de rău, aceasta este de 1900 de lei în poliție. Știm că se depun efor­turi foarte mari și suntem în așteptarea majorării valorii de referință, ca să avem un salariu decent. Sindicatul „Demnita­te” a înaintat propunerea legată de rația alimentară. Lunar, dacă un angajat al poliției ar beneficia de rație alimentară, ar fi un ajutor binevenit. O altă problemă este legată de orele lucrate prin cumul. Am solicitat să se achite cumulul. Înce­pând cu septembrie 2022, au început să fie achitate orele de noapte. În calitate de șefă a secției resurse umane, cunosc, evi­dent, foarte bine cum stau lucrurile în ceea ce privește resursele umane. Subofițeri angajăm mai ușor, dar, cu părere de rău, tinerii specialiști cu studii superioare nu prea doresc să vină să se angajeze. Ne este greu să atragem tineri specialiști. Un polițist activează în afara orelor de servi­ciu, la chemare, la orice oră, pentru a-și face datoria. Se depune un efort enorm din partea conducerii MAI, a IGP, de a îmbunătăți situația în ceea ce privește sa­larizarea angajaților din poliție.

– Cum sunt respectate drepturile femeilor în teritoriu? Ce ne puteți spune la acest capitol?

– Nu putem vorbi despre discriminări în cadrul colectivului de muncă de la IP Căușeni. Nu avem discriminare în do­meniul salarizării. Același nivel de salari­zare îl au atât femeile, cât și bărbații. Nu putem vorbi nici de alte tipuri de discri­minare în cadrul instituției. La Inspectora­tul de Poliție Căușeni activează doamne care au un orar de muncă flexibil, care au copii de până la trei ani. O problemă cu care se confruntă femeile de la sate este că sunt prea puține locuri pentru copii la grădinițe și ar fi bine să fie extinse numă­rul de locuri.

– La final, care ar fi mesajul dvs. pentru femeile sindicaliste?

– Toate doamnele din cadrul Sindicatu­lui „Demnitatea” sunt puternice, deștepte și ambiționase. Dacă și-au pus un scop, îl ating. Este o onoare să fiu membră a Sindicatului „Demnitate”. Conducătorilor noștri le doresc multă sănătate și succese. Femeilor le sugerez să persevereze, deoa­rece prin studii, prin dăruire de sine, poți deveni un lider sindical de succes.

– Vă mulțumim pentru interviu și vă urăm succes!

 

Interviu realizat de Ion SCLIFOS

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand