19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Ajutor acordat famiilor pentru sezonul rece

Loading
Social Ajutor acordat famiilor pentru sezonul rece
Ajutor acordat famiilor pentru sezonul rece

 

 

ajutor-perioada-rece

Foto: vocea.md

Un număr de circa 100 mii 935 de familii beneficiază, în prezent, de ajutor pen­tru perioada rece a anu­lui 2014-2015. Aceste date provin din dările de seamă privind plata ajutorului so­cial și a ajutorului pentru sezonul rece al anului, pre­zentate de Casa Națională de Asigurări Sociale.

 

Prestațiile de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului sunt reglementate prin Legea cu privire la ajutorul soci­al, iar mecanismul de stabilire și achitare a acestor prestații este prevăzut în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.

Ajutorul pentru perioada rece a anului este plătit pentru luni­le noiembrie-martie în valoare fixă de 250 de lei lunar. Plata prestațiilor o primește unul din­tre membrii familiei, iar benefi­ciar este întreaga familie.

Datele statistice arată că mă­rimea medie a unei familii de­favorizate beneficiare de ajutor social și de ajutor pentru sezonul rece al anului este de aproxima­tiv patru persoane.

Pe parcursul anilor, regu­lamentul sus-menționat a fost modificat pentru a spori accesul familiilor defavorizate la aceste tipuri de ajutor. Totodată, înce­pând cu 1 noiembrie 2014, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2014, nivelul venitului lu­nar minim garantat pentru sta­bilirea ajutorului social a fost majorat de la 680 la 720 de lei. În acest fel a fost majorat de 1,6 ori și nivelul pentru stabilirea ajutorului pentru perioada rece a anului, adică la 1152 de lei.

Conform legii, ajutorul pen­tru perioada rece a anului se stabileşte şi se acordă: familiilor defavorizate beneficiare de aju­tor social, familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare de­cât venitul lunar minim garantat şi mai mic decât nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,6 ori.

Pentru a beneficia de acest ajutor, membrii familiilor trebu­ie să depună o singură cerere la asistentul social din localitate. În baza datelor declarate de familie în cerere, direcţia sau secţia raio­nală asistenţă socială şi protecţie a familiei decide ulterior asupra dreptului familiei de a bene-ficia de ajutor social și sau de ajutor pentru perioada rece a anului.

Anul trecut au beneficiat de ajutor pentru perioada rece 110 mii de familii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand