17 iunie 2024
Chisinau
Social

Agenda reformelor prioritare în implementarea Acordului RM-UE

Loading
Social Agenda reformelor prioritare în implementarea Acordului RM-UE
Agenda reformelor prioritare în implementarea Acordului RM-UE
acord-RM-UE

Foto: gov.md

 

Reprezentanţii publicului larg vor fi invitaţi să partici­pe din nou la un amplu pro­ces consultativ în contextul elaborării unui nou Program Naţional de Implementare a Acordului de Asociere pen­tru anii 2017-2019. Acest do­cument se numără printre priorităţile din activitatea desfăşurată în semestrul doi al anului curent de membrii Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană.

 

Potrivit reprezentanţilor aces­tei comisii, procesul respectiv este unul complex şi necesită consul­tări cu societatea civilă şi grupurile ţintă, precum şi cu echipa tehnică, orientate spre îmbunătăţirea me­canismului de coordonare şi ra­portare.

Membrii comisiei respective s-au întrunit, recent, într-o şedin­ţă pentru a discuta pe marginea acţiunilor prioritare care urmează să fie realizate în cel de-al doilea semestru al anului curent, în vede­rea atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Participanţii la şedinţă au re­marcat că modul în care a fost implementată, în prima jumătate a acestui an, foaia de parcurs pri­vind agenda reformelor prioritare demonstrează că, dacă se munceş­te, prin mobilizare şi colaborare eficientă între toţi factorii respon­sabili, se pot realiza chiar şi cele mai ambiţioase obiective.

Membrii Comisiei guvernamen­tale pentru integrare europeană au convenit să menţină şi în con­tinuare acelaşi ritm, pentru ca an­gajamentele asumate în faţa cetă­ţenilor, precum şi a partenerilor de dezvoltare, să fie îndeplinite în totalitate.

De menţionat că, în prima jumă­tate a anului, urmau să fie relansa­te procese complexe de reformă ce vizează corupţia, administraţia publică, finanţarea partidelor po­litice, libertatea presei, reforma justiţiei şi a Procuraturii. Celelalte priorităţi economice s-au referit la acordul cu FMI, independenţa instituţiilor de reglementare şi su­praveghere financiară şi bancară, investigarea fraudelor bancare, mediul de afaceri şi investiţional, sectorul energetic, dar şi coope­rarea cu societatea civilă şi acce­lerarea implementării Acordului de Asociere. Astfel, s-a reuşit re­alizarea a 74 de acţiuni prioritare din cele 82 trasate. Cele opt acţiuni restante s-a convenit să fie realiza­te în mod prioritar pe parcursul trimestrelor trei şi patru, concomi­tent cu priorităţile pentru a doua jumătate a acestui an.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand