23 septembrie 2023
Chisinau
Social

Admiterea în învățământul superior, în ordinea mediei de concurs

Loading
Social Admiterea în învățământul superior, în ordinea mediei de concurs
Admiterea în învățământul superior, în ordinea mediei de concurs
admiterea-2015

Foto: sfm.md

Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul întâi – studii superioa­re de licență pentru anul universitar 2015-2016, aprobat de Colegiul Ministerului Edu­caţiei, a intrat în vigoare. În corespundere cu acest document, admiterea în instituțiile de învățământ superior se va desfășura în perioada 20 iulie – 31 august.

 

Și în anul curent, conform practicii anilor precedenți, candidații vor avea dreptul de a se înscrie la concursul de admitere în ciclul întâi – studii superi­oare de licență la mai multe specialități concomitent, din diverse domenii de formare profesională, la una sau la mai multe instituții de învăţământ superior. Totodată, ei vor fi înmatriculați la o singură specia­litate în cadrul unei singure instituții de învăţământ superior, din cele pentru care au optat.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au comuni­cat că documentul respectiv prevede, de asemenea, că universitățile vor elabora și aplica regulamente pro­prii de organizare a admiterii la studii superioare de licență, în concordanță cu misiunea și strategia fiecă­reia dintre ele.

Potrivit viceministrului Educației, Loretta Handra­bura, concursul de admitere este unic la locurile cu finanţare bugetară şi la cele pe bază de contract, cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specialitate.

Înmatricularea la locurile pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, se va realiza din rândul can­didaţilor la admitere situați sub ultimul admis la locu­rile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Totodată, va fi menținută cota de 15 la sută din nu­mărul total de locuri prevăzute în planul de înmatri­culare cu finanțare bugetară pentru anumite categorii defavorizate de candidați.

În ţara noastră activează, în prezent, 30 de universități, dintre care 19 sunt instituții de stat, iar 11 – private.

De menţionat că la ciclul unu din învățământul superior are loc formarea profesională a tinerilor la 170 de specialități.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand