30 mai 2024
Chisinau
Social

Administraţiei Întreprinderii de Stat „Mina de piatră Mileştii Mici” i-au fost înaintate revendicări

Loading
Social Administraţiei Întreprinderii de Stat „Mina de piatră Mileştii Mici” i-au fost înaintate revendicări
Administraţiei Întreprinderii de Stat „Mina de piatră Mileştii Mici” i-au fost înaintate revendicări

 

 

mineri-milestii-mici

Foto: Sindicaons

O listă de revendicări a fost apro­bată de Adunarea generală a or­ganizaţiei sindicale primare de la Întreprinderea de Stat „Mina de piatră din Mileştii Mici” şi înain­tată, zilele trecute, administraţiei unităţii economice respective.

 

Lucrătorii de la această întreprindere sunt nemulţumiţi că, pe lângă restanţele salaria­le, nu pot beneficia nici de servicii medicale în baza poliţei, deşi le sunt reţinuţi bani în acest scop din retribuţia lunară. Mai mult, celor care solicită să le fie calculată pensia de vârstă nu le sunt luaţi în considerare toţi anii de cotizare, pe motiv că angajatorul nu şi-a onorat întru totul angajamentele faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Revendicările salariaţilor

 

În consecinţă, Adunarea generală a orga­nizaţiei sindicale de la ÎS „Mina de piatră din Mileştii Mici” a examinat problemele exis­tente şi, în corespundere cu legea, a decis să înainteze conducătorului acestei unităţi eco­nomice o listă de revendicări.

Printre acestea se numără eliminarea încălcărilor ce ţin de legislaţia muncii constata­te de inspectorii sindicali de muncă în urma unui control obştesc care a fost efectuat, re­cent, la întreprindere.

 

g_social

Am examinat revendicările salariaţilor în cadrul Consiliului administrativ

 

Revendicările salariaţilor se mai referă la achitarea plăţilor salariale restante, a da­toriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat şi cel al asigurărilor obligatorii de asistentă medicală, precum şi la transferul cotizațiilor sindicale. Lucrătorii mai reven­dică înlăturarea abaterilor de la normele în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, depistate de experţii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor.

 

Condiţii şi termene

 

Totodată, în scopul evitării procedurii de declanşare a unui conflict colectiv de muncă, lucrătorii au cerut ca, în decurs de trei zile de la depunerea revendicărilor, conducătorul întreprinderii să convoace o şedinţă comună cu participarea nemijlocită a reprezentanţi­lor salariaţilor, pentru a fi stabilite condiţiile şi termenele de soluţionare a revendicărilor.

De menţionat că abaterile de la lege con­statate de inspectorii sindicali de muncă in­cludeau faptul că lucrătorilor nu le era elibe­rată hrană de protecţie, iar în cadrul unităţii nu era elaborat şi aprobat un plan de pre­venire a incendiilor. De asemenea, trusele medicale nu erau completate cu minimul ne­cesar, iar temperatura aerului din vestiare şi duşuri nu corespundea normelor în vigoare.

Mai mult ca atât, lucrătorii nu erau asigu­raţi cu echipament individual de protecţie, iar angajatorul nu respecta salariul tarifar pentru prima categorie de calificare, ce con­stituie în ramura construcţiilor 1800 de lei lunar.

 

Argumentele angajatorului

 

Liviu Manole, director interimar al ÎS „Mina de piatră din Mileştii Mici”, numit de curând, a declarat pentru „Vocea popo­rului” că această unitate efectuează vânzări sezoniere şi, de aceea, are posibilitate să în­ceapă a le achita lucrătorilor salariile abia primăvara. Astfel, salariaţii sunt remuneraţi fără întârzieri până în octombrie, când vân­zările acestui agent economic încep să scadă şi, din această cauză, ulterior, salariile nu mai pot fi achitate la timp.

„Începând din acest moment, lefurile le achităm periodic, dar rămân şi datorii. Acest lucru se întâmplă în fiecare an, de când exis­tă această mină, şi aşa este la toate între­prinderile similare, unde problemele sunt cam aceleaşi”, a remarcat Liviu Manole. Cu referire la restanţele privind contribuţiile de asigurări sociale de stat, directorul interi-mar al ÎS „Mina de piatră din Mileştii Mici” a subliniat că, în ultimii ani, plăţile în acest fond sunt efectuate în totalitate, dar acestea acoperă datoriile constituite în trecut.

 

Executorul judecătoresc

 

„Noi am plătit anual datoriile din urmă faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat şi, da, reiese că mai sunt încă neplăţi pentru ani întregi. Urma să stingem aceste datorii pen­tru 2013. Am adunat cu chiu cu vai resursele financiare necesare şi trebuia să ieşim la zero pentru 2013, dar cu doar o zi înainte de a face acest transfer către casa teritorială de asigu­rări sociale a venit un executor judecătoresc şi ne-a confiscat toţi banii”, a specificat Liviu Manole.

În aceste condiţii, reprezentantul admi­nistraţiei „Minei de piatră din Mileştii Mici” constată că întreprinderea mai are datorii faţă de bugetul de asigurări sociale de stat pentru 2013 şi 2014. El a adăugat că acum este preocupat, deopotrivă, de această pro­blemă, precum şi de necesitatea de a face rost de sursele financiare necesare pentru plata salariilor.

În context, Liviu Manole a afirmat că, până când întreprinderea nu va începe să vândă producţie minieră, administraţia acesteia nu are de unde să ia bani pentru a onora aceste plăţi.

Cu referire la gestionarea situaţiei legate de înaintarea de către salariaţi a unei liste de revendicări, directorul interimar a menţio­nat că această chestiune a fost discutată în cadrul unei şedinţe a Consiliului administra­tiv al întreprinderii şi că, în prezent, sunt că­utate soluţii pentru problemele respective.

Solicitat să se refere şi la abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă ce au fost depistate de experţii sindicali, Liviu Manole a spus că, în prezent, la întreprinde­re au loc schimbări şi în această privinţă, iar multe dintre abaterile existente anterior au fost deja eliminate.

 

Buchea legii

 

De menţionat că la Adunarea generală a organizaţiei sindicale de la ÎS „Mina de piatră din Mileştii Mici” au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Con­strucţie „Sindicons”, precum şi directorul in­terimar al întreprinderii respective.

Participanţii la Adunarea generală au precizat pentru „Vocea poporului” că, in­clusiv pe durata acestor discuţii, au putut fi văzute camioane încărcate cu moluz şi piatră tăiată care plecau de pe teritoriul întreprin­derii.

Conform Codului muncii, conducătorul unităţii este obligat să ofere un răspuns în formă scrisă comitetului sindical în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării revendicărilor. În cazul în care angajatorul refuză să îndeplinească, integral sau parţial, revendicările salariaţilor sau nu oferă un răs­puns în termenul respectiv, lucrătorii sunt în drept să declanşeze conflict colectiv de mun­că în cadrul întreprinderii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand