6 decembrie 2022
Chisinau
Economie

Administrarea fiscală: între probleme şi perspective

Loading
Economie Administrarea fiscală: între probleme şi perspective
chivriga

Foto: viitorul.org

„În Republica Moldova, administrarea fiscală con­tinuă să rămână o proble­mă serioasă, care afectea­ză procesul de colectare a impozitelor, dar şi calita­tea mediului de afaceri”, consideră Viorel Chivriga, expert economic al IDIS „Viitorul”.

 

Expertul crede că, în pofida eforturilor autorităţilor de a îm­bunătăţi situaţia, rămân actuale o serie de probleme majore, cum ar fi procedurile de administrare ambigue şi imprevizibile, apli­carea unor sancţiuni exagerate pentru erori neesenţiale, birocra­ţia excesivă şi procedurile inefi-ciente în administrarea TVA. „De asemenea, există o serie de difi­cultăţi în soluţionarea disputelor şi a litigiilor fiscale, proceduri învechite şi durată lungă a con­troalelor şi inspecţiilor fiscale, abilităţi limitate ale personalului care activează în domeniul fiscal şi insuficienţa dialogului public-privat în domeniul politicilor fiscale. Toate aceste concluzii se regăsesc în numeroasele rapoarte de ţară şi studii realizate în ulti­mul timp”, susţine expertul.

În acelaşi timp, Viorel Chi­vriga consideră că multiplele scandaluri în care au fost impli­caţi factori de decizie din cadrul Inspectoratului Fiscal, dar şi me­todele de lucru utilizate de an­gajaţii instituţiei au ştirbit serios imaginea acesteia. „Acest lucru a distorsionat puternic comuni­carea cu principalii contribuabili din ţară, comunitatea de afaceri. Totodată, în ultimii ani, refor­mele instituţionale au încetinit. Şi asta în condiţiile în care dem­nitari declarau, la finele anului 2012, că „organele responsabile de administrarea fiscală sunt în plină reformă, iar reformele im­plică şi o schimbare de atitudine a organelor responsabile de acest domeniu”, a precizat expertul.

În opinia lui, „odată cu nu­mirea noului şef al Inspectora­tului Fiscal, care are experienţă şi cunoaşte bine domeniul, sunt vizibile unele schimbări pozitive, dar fragile”. „În prezent, este im­portant ca reformele declarate să fie realizate, instituţiile să stabi­lească un dialog permanent şi să coopereze cu mediul de afaceri, dar şi cu alţi contribuabili”, susţi­ne Viorel Chivriga.

Expertul afirmă că „îmbu­nătăţirea administrării fiscale” înseamnă o activitate mai bună a organelor de stat împuternici­te şi responsabile de asigurarea colectării depline şi în termen a impozitelor şi taxelor, a pena­lităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

De cealaltă parte, şeful Inspec­toratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, susţine că în ulti­mul timp au fost lansate o serie de acţiuni menite să micşoreze costurile suportate de contribua­bili pentru calcularea şi achitarea impozitelor.

Aceste acţiuni au scopul de a continua, îmbunătăţi şi impul­siona ritmul de dezvoltare a ad­ministrării fiscale. În context, o atenţie deosebită este acordată sporirii calităţii serviciilor pre­state contribuabililor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor