21 mai 2024
Chisinau
Social

Acuzaţiile de limitare a dreptului la asociere, respinse de angajator

Loading
Social Acuzaţiile de limitare a dreptului la asociere, respinse de angajator
Acuzaţiile de limitare a dreptului la asociere, respinse de angajator

După ce anterior au evitat să-şi facă publică poziţia faţă de acuzaţiile care le sunt aduse pri­vind limitarea dreptului de asociere la sindicate, reprezentanţii SRL „Monolit Construct” din Chişinău au ieşit, săptămâna trecută, în faţa presei. Directorul întreprinderii respective, Petru Burduja, a cerut pe această cale Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Ministe­rului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei să stopeze controalele efectuate la această unitate de inspectorii de Stat ai Muncii.

Petru Burduja a afirmat că, în ultimele trei luni, companiile pe care le reprezintă, dar şi angajaţii acestora, sunt supuşi dife­ritelor presiuni de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Potrivit spuselor sale, pe parcursul lunii decembrie 2013, la SRL „Monolit Construct” au fost efectuate 12 controale inopinate. Totodată, în total pentru 2013, la această întreprindere au avut loc 30 de verificări, iar la SA „Mono­lit” – 10.

 

Schimbările au generat nemulţumiri

Vorbitorul a specificat că, în perioada 2012-2013, au fost întreprinse o serie de activităţi de reorganizare operaţională şi de optimizare a activităţii logistice a SA „Monolit”. Unele dintre acestea au dus la reduceri de funcţii, în special, administra­tive. Deşi susţine că acest lucru a fost efec­tuat în strictă conformitate cu prevederile normelor legale, vorbitorul a constatat că schimbările în cauză au generat nemulţu­miri din partea organizaţiei sindicale pri­mare de la întreprindere, dar şi a Federa­ţiei „Sindicons”.

Noua organizaţie a avut la început 22 de membri, dintre care au mai rămas opt

În urma reorganizărilor, angajaţii SA „Monolit” au fost transferaţi, începând cu luna august 2013, la SRL „Monolit Con­struct”. În consecinţă, salariaţii au consti­tuit o nouă organizaţie sindicală primară care să le apere drepturile.

„Problema e că, prin presiunile lor, sin­dicatele şi membrii noii organizaţii prima­re destabilizează climatul organizaţional de la întreprindere şi creează obstacole pentru ceilalţi angajaţi”, a afirmat Petru Burduja.

 

Nu vor să lucreze peste program

Angajatorul a dezvăluit că în prezent mulţi dintre muncitorii care se întorc în ţară din străinătate vin să se angajeze la această companie. El a lăsat să se înţeleagă că cei care vor să lucreze văd că membrii de sindicat strigă, nu le place şi nu vor să lucreze după ora 17:00, şi se răzgândesc.

„Noi nici nu-i forţăm să lucreze la ora aceea. Tinerii care se adresează sunt bu­curoşi să rămână în ţară şi vor să lucreze peste program, deşi legea nu le permite acest lucru. Ei înţeleg foarte bine că în prezent nu este uşor să găseşti un loc de muncă”, a argumentat Petru Burduja.

 

Mărul discordiei

Întrebat dacă a sesizat Cancelaria de Stat în problema frecvenţei controalelor, directorul SRL „Monolit Construct” a menţionat că nu este vorba despre faptul că verificările ar fi ilegale, ci că sunt prea frecvente.

Una din încălcările depistate de con­trolori a fost refuzul angajatorului de a emite un ordin de creare a unei comisii de negociere a contractului colectiv de mun­că. „Recunosc că acest ordin, conform legislaţiei în vigoare, trebuia întocmit în termen de şapte zile de la înştiinţarea des­pre constituirea organizaţiei sindicale. Eu l-am emis însă puţin mai târziu”, a spus Burduja.

 

Deschidere pentru dialogul social

Angajatorul a menţionat că negocierile nu au avut loc încă pentru că întreprin­derea nu a activat până la începutul lunii februarie, din cauza temperaturilor scă­zute. El a precizat că sindicatul a depus un proiect de contract colectiv de muncă şi în prezent juriştii îl studiază, după care vor avea loc discuţii pe marginea docu­mentului.

„Nu văd nici o problemă în încheie­rea unui asemenea contract, mai ales că aceasta este o obligaţie a administraţiei. Noi suntem pentru susţinerea angajaţilor, ca ei să fie motivaţi”, a declarat Petru Bur­duja.

 

Ajustarea contractului individual de muncă

O altă cerere din partea inspectori­lor de Stat ai Muncii a fost introducerea unor modificări în contractul individual de muncă al fiecărui angajat. Dacă iniţial a spus că s-a conformat în această privinţă în termenul stabilit, ulterior vorbitorul a admis că modificarea a 110 contracte nu poate fi efectuată atât de repede.

 

Optzeci la sută din contracteleîncheiate cu angajaţii sunt pe o durată de trei ani

 

Şi în privinţa indicării salariului în con­tractul individual de muncă, răspunsul a fost că acesta este specificat în schema de state a întreprinderii, care este înregistra­tă la fiecare început de an la Inspectoratul de Stat al Muncii.

Cu referire la legalitatea încheierii unor contracte pe o durată determinată, Petru Burduja a menţionat că în prezent instan­ţa de judecată examinează o chestiune în acest sens şi că nu se poate pronunţa până la pronunțarea sentinţei.

El a menţionat că întreprinderea dis­pune de contracte individuale de muncă încheiate pe un termen de la minimum un an până la trei ani, iar ponderea celor din urmă e de 80 la sută. „Cât despre cele de un an, e vorba despre activităţi de o sin­gură dată, în care nu avem specialist şi în­cheiem contract pentru un anumit volum de lucru şi tip de lucrare”.

 

Restanţe salariale

La solicitarea jurnaliştilor, administra­torul SRL „Monolit Construct” a precizat că lucrătorilor de la această unitate încă nu le-au fost achitate salariile pe decem­brie 2013. El a spus că motivul întârzierii constă în faptul că nu poate recupera pla­ta pentru anumite lucrări de la Ministerul Sănătăţii şi a promis că restanţele salari­ale vor fi achitate până la finele lunii fe­bruarie.

În timp ce spune că întreprinderea se confruntă cu o anumită restricţionare a volumelor de lucru, administratorul afir­mă că acest lucru nu-i va afecta pe salaria­ţii care vor să lucreze. Astfel, întreprinde­rea dispune de un contract de executare a unor lucrări pentru anii 2013 şi 2014.

Salariul mediu pe întreprindere a fost în 2013 de 4600 de lei net. În ultimii trei ani, din SA „Monolit” s-au concediat circa 300 de salariaţi.

La conferinţa de presă susţinută de ad­ministraţia SRL „Monolit Construct” au fost prezenţi mai mulţi foşti angajaţi ai SA „Monolit”, care s-au plâns jurnaliştilor că nu-şi pot recupera datoriile salariale.

 

Poziţia sindicatelor

Vicepreşedintele Federaţiei „Sindi­cons”, Oleg Mîrleanu, a declarat că îi vine greu să comenteze declaraţiile lansate în cadrul respectivei conferinţe de presă. „Am sugera administraţiei ca, în loc să facă declaraţii, mai bine ar fi să vină la masa de negocieri şi să reacţioneze la solicitarea noastră de a încheia un contract colectiv de muncă. Sperăm ca cel puţin de această dată să se ţină de cuvânt şi să înceapă ne­gocierile”, a remarcat Oleg Mîrleanu.

Vicepreşedintele „Sindincons” a mai argumentat că toate sesizările depuse la Inspectoratul de Stat al Muncii au avut la bază grave şi frecvente încălcări comise de angajator în raport cu salariaţii.

La începutul lunii decembrie 2013, mai mulţi salariaţi de la SRL „Monolit Con­struct” au depus o plângere către Federa­ţia „Sindicons”, prin care solicită stoparea presiunilor din partea conducătorului. Re­prezentanţii federaţiei au solicitat structu­rilor statului să asigure respectarea drep­turilor membrilor de sindicat, dar nu au primit răspuns. În aceste condiţii, Federa­ţia „Sindicons” a anunţat despre acest caz un şir de organizaţii sindicale din întreaga lume, care au expediat o scrisoare prim-ministrului moldovean, Iurie Leancă, prin care îi solicită să ia măsuri de garantare a libertăţii de asociere la sindicate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand