25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Activitatea în industria chimică necesită o abordare serioasă

Loading
Fără categorie Activitatea în industria chimică necesită o abordare serioasă
Activitatea în industria chimică necesită o abordare serioasă

seminar-federatia-chimie

 

Federația Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică și Resurse Energetice pune accentul pe instruirea lide­rilor de sindicat. Recent, a avut loc un seminar cu liderii organizațiilor sindicale pri­mare cu genericul „Evaluarea riscurilor profesionale”.

 

Margareta Strestian, președinta FSCRE, le-a vorbit celor prezenți despre legislația Republicii Mol­dova în domeniul securității și sănătății în muncă, despre etapele evaluării riscurilor profesionale, obligativitate, necesitate, conștien-tizare și implementare, precum și despre riscurile profesionale. „An­gajatorul trebuie să întocmească, acolo unde natura și gradul de risc profesional îl revendică, un plan anual de protecție și prevenire care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condițiilor de mun­că, respectiv, apariția unor riscuri noi. Evaluarea nivelului de risc stimulează cointeresarea agenților economici să îmbunătățească condițiile de muncă, respectiv, să ia măsuri pentru trecerea de la risc sporit la nivelul acceptabil”, a menționat Margareta Strestian. Rezul­tatele evaluării riscurilor profesio­nale vor fi consemnate într-o fișă de evaluare a riscurilor.

Importanța evaluării riscurilor profesionale implică alocarea unor mijloace financiare pentru activi-tățile de prevenire și protecție. De asemenea, stabilește prioritățile de alocare a resurselor pentru re­alizarea măsurilor de protecție și prevenire în funcție de ierarhiza­rea riscurilor. Rezultatele evaluării constituie principalul suport pen­tru instruirea lucrătorilor la locul de muncă.

În cadrul seminarului s-a vorbit și despre etapele finale care includ un plan de prevenire și protecție. Este vorba de măsuri organizato­rice, măsuri tehnice, igienico-sani­tare etc. În măsuri organizatorice sunt incluse examenul medical și psihologic, instruirea și testarea personalului etc. Măsurile tehnice vizează echipamentul și mediul de muncă.

Persoanelor prezente la instruire li s-a vorbit și despre managemen­tul eficient. Pentru realizarea unui management eficient, organizațiile internaționale de standardizare și organizațiile interesate în acest sens au elaborat standarde pentru diferite sisteme de management care definesc cerințele pentru ori­ce organizație, indiferent de acti­vitate. Sistemul de management al calității – ISO 9001 – este baza tuturor sistemelor de management cu cerințe pentru organizarea și ținerea sub control a procesului de creștere a performanțelor econo­mice.

 

g_cnsm

Munca în condiții precare ar trebui să fie și preocuparea patronatelor și a guvernanților, nu doar a sindicatelor

 

La final, s-a ajuns la concluzia că prevenirea este mai sigură și eficientă decât consecințele produ­cerii unor evenimente nedorite. La acest fapt trebuie să atragă atenția angajatorii.

Un alt subiect fierbinte a fost cel despre consecințele accidentelor de muncă și ale bolilor profesio­nale care diminuează productivi­tatea muncii și afectează sănătatea salariaților care nu sunt protejați și cărora nu le sunt asigurate condiții de muncă sănătoase, în afara oricăror riscuri. În industria chimică, riscurile sunt înalte, de aceea trebuie luate măsuri pe po­trivă, au menționat participanții la seminar.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor