17 septembrie 2021
Chisinau
Fără categorie

Acțiunile tinerilor se vor axa pe instruire, angajare și solidaritate

Loading
Fără categorie Acțiunile tinerilor se vor axa pe instruire, angajare și solidaritate
Acțiunile tinerilor se vor axa pe instruire, angajare și solidaritate

consiliu-tineret-cnsm

 

Membrii Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au în­trunit la 10 martie în pri­ma ședință organizatorică, în cadrul căreia au ales vi-cepreședintele structurii și au stabilit prioritățile și pla­nul de activitate pentru anul 2016. Priorităţile vizează asigurarea dreptului la o muncă decentă, organizarea și cooperarea, ocuparea tine­rilor în contextul mobilității și dezvoltarea sustenabilă în contextul migrației.

 

Oleg Budza, președintele CNSM, le-a urat succes în activitate tinerilor și i-a în­demnat să fie activi în pro­movarea politicilor sindicale.

„Problemele tinerilor tre­buie să fie abordate și pro­movate insistent pe toate căile, la toate nivelurile, iar CNSM este gata să ofere sprijinul necesar. Mişcarea sindicală va avea viitor atâta timp cât tinerii vor fi susţi­nuţi de conducerea confe­deraţiei, de sindicatele de ramură. Trebuie să pregă­tim tineri activi în promo­varea sindicatelor, fiindcă o bună parte dintre tineri nu cunosc ce înseamnă sin­dicate. Trebuie să fiţi mai activi şi în mass-media. Vă rog să fiţi curajoşi şi să ne deranjaţi. O problemă ră­mâne a fi profesionalismul tinerilor, care lasă de do­rit, patronatele au pretenţii în acest sens. E foarte greu să găsim un specialist bun. Vreau să fiţi sinceri cu noi, vreau să ne criticaţi acolo unde nu avem dreptate”, a spus Oleg Budza.

Preşedintele CNSM a menţionat că o tâ­nără din Republica Moldova, şi anume Ta­tiana Marian, a fost aleasă pentru prima dată în funcția de preşedinte al Consiliului de Tineret din cadrul Consiliului Regional Pan–European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor. „Să nu vă lăsați dezamăgiţi şi să nu fiți pasivi, e sin­gura mea rugăminte. Eu la 26 de ani mi-am început activitatea de lider sindical, am fost ales preşedinte al comitetului sindical la o uzină, unde erau două mii de persoane şi nu îmi era uşor, toţi glumeau: iată, a venit un tânăr în fruntea sindicatelor. Dar am stu­diat foarte atent toate regulile de joc și am învățat din mers. Pe mine, directorul uzinei mă numea pe atunci „procurorul de acasă”, el fără mine nu făcea nici un pas. Am studiat Codul muncii, Legea salarizării, am depus toate eforturile ca să dovedesc că sindicatele sunt o putere. Atunci l-am învăţat pe direc­tor că trebuie să respecte legea”.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM i-a îndemnat pe tineri să fie mai activi. „Ne dorim să fiţi nu doar în rândurile activişti­lor începători, dar şi al celor care veţi putea aduce roade pentru membrii de sindicat şi organizaţiile sindicale. Mizați pe condu­cerea CNSM, căci veți fi sprijiniți în toate aspirațiile voastre. CNSM coordonează, dar nu conduce sindicatele de ramură. Noi vrem să vă susținem în unele probleme cu care vă confruntați, vrem să participați la elabora­rea proiectelor de legi privind tineretul. Ne dorim ca numărul membrilor de sindicat să se mărească. Nu e ușor deloc, dar a recruta în fiecare organizație sindicală de ramură cel puțin 50 de persoane pe an, ar însem­na ceva. Dacă cineva vrea să recruteze mai mulți membri de sindicat și nu știe cum, să se adreseze conducerii CNSM, avem destui juriști, care sunt gata să vă ajute. Trebuie să aveți curaj și ambiții”, a subliniat Petru Chiriac.

Rodica Popescu, şefa Departamentului mass-media și relații internaționale din cadrul CNSM, a îndemnat tinerii să pună mâna pe carte şi să studieze limbi străine. „Aşteptăm multă implicare în viața socia­lă din partea voastră, pentru că viitorul ne aparţine şi implicarea noastră în calitate de membri de sindicat ar putea contribui la producerea schimbării în Republica Moldo­va. Ştiu că în această sală sunt foarte mulţi care vor să plece din această ţară, fiindcă ne este foarte greu tuturor. Eu împărtăşesc ideea dumneavoastră, dar, în acelaşi timp, vă îndemn să munciţi acasă. Vă rog să fiţi tineri nu doar fizic, dar şi în acţiune. Să daţi dovadă de multă energie, să fiţi insistenţi, să nu ezitaţi să veniţi cu propuneri la adresa confederaţiei. Vă urez mult echilibru emoţi­onal atât în viaţa profesională, cât şi în cea personală”, a adăugat Rodica Popescu.

Tamara Mirovschi, şefa Departamentu­lui organizare, educație și informare din ca­drul CNSM, a menţionat că 

la 25 februarie anul curent Comitetul Confederal al CNSM a desemnat-o pe Tatiana Marian în calitate de preşedinte al Comisiei de Tineret al Con­federaţiei, pe un termen de doi ani. Totoda­tă, a fost aprobată componenţa nominală a Comisiei. Tamara Mirovschi a prezentat şi  regulamentul acestei structuri de tineret.  Potrivit documentului, şedinţele Comisiei de Tineret se consideră deliberative dacă la ele participă 2/3 din numărul membrilor desemnaţi. Deciziile comisiei se aprobă prin vot deschis, cu 2/3 din voturile membrilor prezenţi la şedinţă.

 

Rata şomajului în rândurile tinerilor este de două ori mai mare decât media pe ţară

 

Potrivit Tatianei Marian, președintele Comisiei de Tineret, noua structură con­stituie o direcție de importanță strategică în dezvoltarea mișcării sindicale din țară, prin intermediul căreia tinerii sindicaliști vor promova asigurarea drepturilor și inte­reselor lor profesionale. „Acțiunile noastre se vor axa pe necesitățile și oportunitățile tinerilor ce țin de instruire și informare, ocuparea forței de muncă, participarea ac­tivă și democratică, sănătate, recrutare și solidaritate”, a afirmat liderul tineretului din sindicate.

În opinia Tatianei Marian,  cooperarea cu societatea civilă trebuie să fie o prioritate a tinerilor. „Printre priorităţile comisiei se numără şi asigurarea dreptului la o mun­că decentă, rata de ocupare pentru tineri este de circa 30 la sută. Este o rată destul de slabă, pentru că şomajul în rândul tine­rilor este îngrozitor. Dacă în general pe ţară avem o rată a şomajului de 4%, în rândurile tinerilor acest indice este de 7,2%”.

Tatiana Marian a prezentat şi planul ac­tivităţilor pentru anul 2016. Potrivit sursei citate, în aprilie, va avea loc seminarul „Pro echipă de succes”, destinat tinerilor lideri sindicali, iar în mai – o masă rotundă cu ge­nericul „Tinerii şi munca decentă”. Pentru luna iunie, este programată, în cadrul unor şcoli profesionale, acţiunea de informare „Tinerii şi sindicatele”. Tot în iunie, se va desfăşura Forumul V destinat tinerilor sin­dicalişti, conferinţa „Tinerii şi piaţa mun­cii”, masa rotundă „Rolul tinerilor în mişca­rea sindicală”. Pentru iulie, este planificată Şcoala de vară „Organizing pentru tinerii lideri de sindicat”, iar pentru august – un flash-mob civic de informare cu genericul „Împreună pentru sindicate”. În octombrie, va avea loc acţiunea de informare „Drep­turile omului – drepturi sindicale pentru tineri”. Un festival al solidarităţii tinerilor sindicalişti se va desfăşura în noiembrie.

În cadrul şedinţei Comisiei de Tineret, în calitate de vicepreședinte al structurii a fost ales Radu Mînzat, vicepreședinte al Organizației de Tineret a Federației Sindi­cale a Lucrătorilor din Energetică „SIND-ENERGO”.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și