21 iulie 2024
Chisinau
Social

Accidentat din cauza ignorării unor reguli ale securităţii muncii

Loading
Social Accidentat din cauza ignorării unor reguli ale securităţii muncii
Accidentat din cauza ignorării unor reguli ale securităţii muncii

 

 

accidentare-la-locul-de-munca

Foto: vivafm.com

Un macaragiu de la o întreprindere de reparaţii ale căii ferate din raionul Basarabeasca a fost accidentat, recent, în timpul exercită­rii obligaţiilor sale de serviciu. Vasile Siloci, inspector sindical de muncă, a precizat pentru „Vocea poporului” că incidentul a avut loc în timpul executării unor lucrări fără a fi respectate normele de se­curitate şi sănătate în muncă.

 

Sursa citată a precizat că salariatul a primit sarcina de a demonta, prin smulge­re, coloane din beton armat fixate vertical, lucru interzis de cerinţele de securitate industrială la construcţia, montarea, pu­nerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor.

În consecinţă, după ce a demontat două coloane, cea de a treia, care a fost agăţată de partea de jos, s-a frânt în două, iar ju­mătatea de sus s-a prăbuşit peste cabina macaragiului. În urma impactului, salari­atul s-a ales cu o fractură închisă a picio­rului drept şi a fost transportat de urgenţă la Chişinău pentru a-i fi acordată asistenţă medicală.

 

g_social

Angajatorul şi-a onorat obligaţia de a anunţa accidentul şi a respectat drepturile salariatului

 

Vasile Siloci a subliniat că lucrătorul dispune de pregătirea profesională nece­sară, a trecut atestarea în termenul cuve­nit şi cunoştea întocmai cerinţele de ex­ploatare a macaralei. Totodată, din cauza că lucrarea nu era permisă de cerinţele de securitate, dar şi a lipsei schemei de agă­ţare, salariatul era în drept să refuze înde­plinirea sarcinii.

„Important este că angajatorul a res­pectat toate drepturile salariatului şi a anunţat accidentul în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Lucrătorului îi vor fi restituite în modul corespunzător costurile pentru tratament, medicamentele procurate, îi va fi achitat concediul medical şi ar putea să-i fie plătit şi un ajutor material”, a concretizat Vasi-le Siloci.

 

Versiunea victimei

 

Bărbatul de 27 de ani a precizat că, de circa trei săptămâni, este în concediu medical. După ce a suportat o operaţie la piciorul traumatizat, acum se află la do­miciliu şi urmează tratament în regim de ambulatoriu.

La împlinirea a trei luni de la operaţie, urmează să fie supus unor investigaţii ra­diologice, pentru a se decide dacă poate să păşească deja cu piciorul accidentat, iar la însănătoşire, va reveni la serviciu.

Întrebat dacă nu a fost tentat să refuze îndeplinirea sarcinii, bărbatul a afirmat că a acceptat atunci când s-a uitat cum lu­crau colegii săi şi s-a gândit că este vorba despre o activitate care trebuia îndepli­nită. Cu toate acestea, el s-a arătat con­ştient de faptul că nici pericolul frângerii coloanelor nu fusese estimat şi a sperat că experienţa de care dispune îl va ajuta să evite riscurile pe viitor.

 

Înţelegeri verbale

 

La rândul său, Zaharia Grecov, şef de subdiviziune la întreprinderea de la Basa­rabeasca, a confirmat faptul că accidentul s-a produs din cauza că macaraua care executa lucrările a ridicat o greutate inter­zisă, dar şi a frângerii coloanei din beton armat. El a afirmat, de asemenea, că a fost şi o problemă legată de documentaţia ce urma a fi perfectată pentru executarea lucrărilor respective. În particular, lipsea harta tehnologică a operaţiunii şi, în aces­te condiţii, particularităţile legate de exe­cutarea lucrărilor au fost convenite doar verbal.

Accidentul este cercetat în prezent de un inspector de stat al muncii, cu parti­ciparea unui expert în materie din partea sindicatelor, în condiţiile în care victima este membru al unei organizaţii primare a acestor structuri.

În urma accidentului în cauză, la toa­te întreprinderile şi subdiviziunile lor ale nodului de cale ferată Basarabeasca a fost declarată stare de urgenţă, care este va­labilă timp de 24 de ore din 24, având ca scop supravegherea strictă a eventuale­lor riscuri de accidentare a salariaţilor în timpul lucrului. Astfel, au fost desemnate persoane cu atribuţii în domeniul securi­tăţii şi sănătăţii în muncă, care circulă pe teritoriile acestor unităţi pentru a evalua riscurile pentru angajaţi la locurile de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand