14 iunie 2024
Chisinau
Social

Absolvenți de la școli profesionale, familiarizați cu drepturile de muncă

Loading
Social Absolvenți de la școli profesionale, familiarizați cu drepturile de muncă
Absolvenți de la școli profesionale, familiarizați cu drepturile de muncă
sindicate.md

În ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual în întreaga lume pe 10 decembrie, Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova (CNSM), în co­operare cu reprezentanții săi din raioanele Edineț și Briceni, au or­ganizat, pe 8 decembrie, seminare de informare a tinerilor absolvenți de la Școala profesională din orașul Briceni și de la Școala profesională din orașul Cupcini.

Astfel, la seminarul de la Școala profe­sională din orașul Briceni, organizat cu su­portul Galinei Gumen, reprezentanta CNSM în raionul Briceni, tinerii absolvenți au avut un dialog cu Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, care a comunicat despre politicile de susținere a tinerilor specialiști promova­te de CNSM la nivel național.

 

Politici de susținere a tinerilor specialiști

Lilia Franț le-a vorbit tinerilor despre aplicația mobilă „Drepturile salariaților”, lansată de CNSM cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, care oferă acces gratuit la informații cu privire la drepturi­le angajaților, noutăți despre activitatea CNSM, posibilitatea de a adresa întrebări și a afla rapid răspunsuri de la specialiștii CNSM.

De asemenea, tinerii au primit pliante elaborate în cadrul proiectului „Dreptu­rile tinerilor la locul de muncă”, ce conțin informații utile privind drepturile la locul de muncă.

Totodată, la activitatea organizată la Școala profesională din orașul Cupcini, moderată de Stela Ciobanu, reprezentan­ta CNSM în raionul Edineț, participanții au aflat de la Irina Ciudin, consilier principal în Departamentul juridic al CNSM, informații utile despre procesul de angajare în câm­pul muncii, privind negocierea și încheierea unui contract individual de muncă, despre prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, timpul de lucru și de odihnă.

La rândul său, Stela Ciobanu a vorbit despre problemele cu care se confrun­tă tinerii pe piața muncii la nivel local, activitatea și rolul organizațiilor sindica­le în procesul de apărare a drepturilor și intereselor salariaților, membri de sin-dicat, despre beneficiile apartenenței la sin­dicate.

Eduard Rudenco, directorul Școlii pro­fesionale din orașul Briceni, și Svetlana Cu­coară, directoarea Școlii profesionale din orașul Cupcini, au salutat inițiativa CNSM de a organiza astfel de activități în raioane­le țării pentru a spori cunoștințele tinerilor absolvenți privind drepturile lor ca viitori angajați și a crește oportunitățile de adap­tare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.

 

E nevoie de a spori cunoștințele tinerilor absolvenți privind drepturile lor ca viitori angajați

 

Tot săptămâna trecută, pe 7 decembrie, CNSM a organizat o activitate similară la Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, cu participarea lui Boris Babici, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Constructoare de Automobile și Mașina Agricole din Republica Moldova, care le-a vorbit tinerilor despre activitatea și rolul sindicatelor la nivel de unitate.

De menționat că aceste seminare sunt o continuare a proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat pe parcur­sul anului 2023 de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand