30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Abrogarea Legii cu privire la petiţionare. Stabilirea indemnizaţiei de maternitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Abrogarea Legii cu privire la petiţionare. Stabilirea indemnizaţiei de maternitate
Abrogarea Legii cu privire la petiţionare. Stabilirea indemnizaţiei de maternitate
webflow.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Abrogarea Legii cu privire la petiţionare

 

Am auzit că Legea cu privire la petiționare va fi abrogată. Doresc să aflu când se va întâmpla acest lucru și care este motivul?

Mihail Danu, Chișinău

 

Cauza abrogării Legii cu privire la petiționare îl constituie adop­tarea Codului administrativ al Republicii Moldova, la 19 iulie 2018. Acesta va intra în vigoare la 1 aprilie 2019. Codul administrativ are drept obiectiv reglementarea procedurii de emitere a actelor ad­ministrative de către autoritățile publice şi de examinare a petițiilor adresate de către cetățeni, a regimului juridic al competenței auto-

rităților publice, a modului de funcționare a instituțiilor și autorită-ților administrației publice și a altor elemente importante ce țin de procesul administrativ.

La data intrării în vigoare a Codului administrativ (1 aprilie 2019), se va abroga Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 și Legea nr. 190/1994 cu privire la petiționare.

 

Stabilirea indemnizaţiei de maternitate

 

Ce documente trebuie să fie depuse pentru stabilirea indem­nizaţiei de maternitate?

Olga Grigorșciuc, Edineț

 

Pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate, în primul rând, se cere să fie depusă cererea respectivă. Cu cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se prezintă următoarele acte:

  • certifica­tul de concediu medical în original;
  • buletinul de identitate al femeii asigurate în original şi în copie;
  • în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – buletinul de identitate al soţiei şi al soţului, certi­ficatul de căsătorie, carnetul de muncă al soţiei sau declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv, în original şi în co­pie;
  • declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale (în continuare – Declaraţia Rev-5), eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul, iar în cazul soţiei aflate la întreţi­nerea soţului asigurat – Declaraţia Rev-5, eliberată de angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul al soţului pentru lunile trimestrului de gestiune pentru care nu au fost prezentate declaraţiile REV-5 centralizat în original;
  • în cazul lipsei venitului asigurat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, solicitantul poate confirma motivul lipsei venitului asigurat prin următoarele acte: carnetul de muncă, ordinul şi/sau extrasul din ordin ş. a.

Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a indemnizaţiei de maternitate se confirmă de structurile teritoriale de asigurări sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand