24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Abateri de la lege în contractul de gestionare a blocurilor

Loading
Fără categorie Abateri de la lege în contractul de gestionare a blocurilor
ferestre

Foto: vocea.md

Gestionarii fondurilor de locuinţe au decis recent să încheie contracte de adminis­trare a spaţiilor comune din blocuri. Asta după ce, pe parcursul mai multor ani, ei refuzau s-o facă, iar proprietarii de apartamente şi chiriaşii acestora spun că, deşi achită lunar facturi, de multe ori sunt nevoiţi să rezolve cu forţele proprii pro­blemele ce intră în obligaţiunea gestionarului. În urma unei plângeri din partea asociaţiilor de locatari, reprezentanţii Agenției pentru Protecția Consumatorilor au anunţat că noul contract conţine abateri esențiale de la legislația în vigoare şi au solicitat Primăriei capitalei anularea acestuia.

 

Astfel, Agenția pentru Protecția Consumatorilor informează persoanele care au semnat deja contractul să solicite adminis­tratorilor de blocuri anularea lui, pentru a fi adus în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, reprezentanţii instituţiei le reco­mandă consumatorilor ca, înainte de a semna documentul, să citeas­că textul acestuia, să ceară detalii despre clauzele pe care nu le înţe­leg şi numai atunci să completeze toate rubricile.

Un contract trebuie să conţină expres informaţii corecte, accesi­bile consumatorului mediu, com­plete şi precise privind obiectul acestuia, momentul începerii şi încetării, dar şi drepturile şi obli­gaţiile părţilor. Contractul va in­clude şi informaţii privind preţul, tariful, comisioanele, dobânzile sau alte taxe, penalităţile şi des­păgubirile. De asemenea, este necesar ca textul documentului să prevadă şi modul de prestare a serviciului – termene de executare a lucrărilor, de livrare a unui pro­dus, de remediere a defecţiunilor, să includă prevederi privind rezi­lierea, se specifică într-un comu­nicat al Agenției pentru Protecția Consumatorilor.

Totodată, Primăria capitalei a anunţat anterior despre iniţierea unui proiect de eficienţă ener­getică ce presupune înlocuirea ferestrelor din lemn de la scările blocurilor şi a uşilor de la intra­re cu altele noi din termopan. În context, se menţiona despre desfăşurarea unei acţiuni de pre­zentare a acestei oferte locatarilor blocurilor. Într-o informaţie făcu­tă publică pe site-ul Primăriei se preciza că pentru iniţierea proiec­tului este necesară semnarea unui contract „pentru lucrări curente” dintre fiecare locatar şi gestio­narul fondului locativ. Totodată, Direcţia locativă a fost împuter­nicită să semneze contractul cu privire la administrarea blocuri­lor cu proprietarii de locuinţe sau chiriaşii acestora.

Edilul capitalei a subliniat, în context, că preţul de înlocuire în cadrul acestui proiect a geamu­rilor de la scările blocurilor şi a uşilor este de două ori mai mic decât cel de piaţă. Şi asta din con­tul unei componente de grant de 30 la sută din cost. Plata pentru lucrări urmează a fi efectuată pe parcursul a cinci ani, iar în acest răstimp inflaţia va duce la o iefti­nire de circa 20 la sută, a estimat Dorin Chirtoacă. Astfel, costul lucrărilor ar fi de circa 15 mii de lei pentru o scară de bloc cu cinci etaje şi de 25-30 de mii de lei pen­tru o scară cu nouă nivele.

Reprezentantul Direcţiei loca­tive, Vlad Ungureanu, a declarat la solicitarea unui corespondent al ziarului „Vocea poporului”, că textul contractului a fost elaborat de către specialiştii acestei subdi­viziuni a Primăriei şi reprezentan­ţii întreprinderilor municipale de gestionare a fondului de locuinţe. Vlad Ungureanu a afirmat că la Direcţia locativă nu a parvenit ni­cio solicitare din partea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor privind anularea contractului de administrare a blocurilor locati­ve.

 

g_social

Când îi anunţ gestionarului de bloc că există vreo problemă, nu am nicio garanţie că va veni s-o rezolve

 

Acesta a mai remarcat că gesti­onarii trebuie să dispună de con­tract cu fiecare locatar al blocului şi că semnarea acestuia nu ţine de proiectul pentru eficientizarea consumului de energie, anunţat de Primăria capitalei. Întrebat dacă la momentul întocmirii tex­tului contractului au fost luate în calcul interesele şi opiniile loca­tarilor, Vlad Ungureanu a opinat că aceştia au fost reprezentaţi de către gestionarii fondului de lo­cuinţe.

Preşedintele Federaţiei Sindi­catelor Angajaţilor din Serviciile Publice „SINDASP”, Vlad Canţîr, a declarat pentru „VP” că acest contract pare a fi mai degrabă un soi de aranjament prealabil dintre unii reprezentanți ai autorităţilor publice locale şi careva gestionari ai fondului de locuinţe. „Contrac­tul nu este sub nicio formă un do­cument juridic de reglementare a unor relaţii comerciale dintre clienţi şi prestatori de servicii. In­teresele proprietarilor de locuinţe sau ale chiriaşilor pur și simplu nu au fost luate în calcul.”

Astfel, textul acestui contract nu prevede clar care sunt servici­ile de care va beneficia locatarul blocului din contul plăţii lunare achitate gestionarului. Din mo­ment ce nu este specificat clar ce trebuie să facă gestionarul, nu se ştie nici care sunt lucrările pe care este în drept să le solicite de la acesta plătitorul. Astfel, docu­mentul nu va produce efecte ju­ridice şi pare a fi întocmit cu alt scop. Despre care scop este vorba putem desprinde din felul în ca­re gestionarul încearcă prin acest contract să-i indice clientului său, să-l oblige, de fapt, să achite fac­turile şi să asigure de sine stătător executarea anumitor lucrări cum ar fi curăţenia în scările blocuri­lor.

Este curios faptul că, de ani buni, municipalitatea a aprobat tarifele pe care le achită locata­rii pentru deservirea blocurilor, dar nu a fost asigurată încheierea unui contract cu gestionarii, care ar asigura condiţii echitabile şi transparente de utilizare a acestor plăţi.

Provoacă nedumerire atât modul în care a fost elaborat şi apro­bat acest document, fără a fi so­licitată opinia proprietarilor de locuinţe sau a chiriaşilor, cât şi fe­lul în care li se explică oamenilor necesitatea contractului. Cred că la întocmirea lui s-a produs o de­viere de la scopul iniţial şi acesta se face a fi defavorabil gestionaru­lui. Or, întreprinderea respectivă are unele responsabilităţi concre­te ce ţin de relaţiile cu proprietarii de locuinţe şi acestea urmau a fi punctual expuse.

Părerile participanţilor la un sondaj, efectuat de un reporter al ziarului în acest subiect sunt împărţite. În timp ce majoritatea acestora este gata să-şi dea acordul pentru implementarea proiectului propus de Primărie, cei mai mulţi nu acceptă condiţiile contractelor propuse de gestionari.

Ruslan Doltu din capitală se pronunţă în favoarea ferestrelor din termopan, dar este pentru limitarea spectrului de probleme ce trebuie rezolvate de către în­treprinderile municipale pentru gestionarea fondului de locuin­ţe. „Când îi anunţ gestionarului de bloc vreo problemă la scară, în subsol sau pe acoperişnu am vreo garanţie că va veni s-o rezol­ve. Prefer să-i plătesc acestuia mai puţin şi să-mi soluţionez cu forţe­le proprii unele probleme”.

Şi Elena Zlatev din Chişinău spune că îi pare o idee bună ini­ţiativa Primăriei de a înlocui ferestrele din lemn de la scările blo­curilor cu altele din termopan. Ea constată însă că uşa de la intrarea în scara unde locuieşte a fost in­stalată de curând şi nu necesită înlocuire.

Chişinăuianul Constantin Ru­su s-a declarat, însă, sceptic în ce­ea ce priveşte calitatea ferestrelor din termopan ce ar urma să fie in­stalate în cadrul proiectului anun­ţat de municipalitate. El a spus că nu va achita facturile pentru de­servirea blocului, după ce cu un an în urmă apartamentul i-a fost inundat din cauza sistemului de canalizare înfundat în subsolul casei, iar gestionarul nu a rezolvat problema şi a fost nevoit să achite din buzunar toate lucrările.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor