29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

A fost semnat Acordul de colaborare dintre CNSM şi Federaţia Sindicatelor din Kârgâzstan

Loading
Fără categorie A fost semnat Acordul de colaborare dintre CNSM şi Federaţia Sindicatelor din Kârgâzstan
A fost semnat Acordul de colaborare dintre CNSM şi Federaţia Sindicatelor din Kârgâzstan
colaborare cnsm kargastan

Foto: vocea.md

Însuşi faptul că Acordul de colaborare a fost semnat de către liderii sindica­telor acestor două ţări, la Chişinău, denotă interesul viu al sindicaliştilor din Kârgâzstan faţă de experienţa omologilor lor din republica Moldova, pe care pot să o împărtăşească colegilor de peste hotare.

 

 

Deci, ce anume din activitatea CNSM i-a impresionat îndeosebi pe liderii sindicatelor din Kâr­gâzstan? În opinia lui Asâlbek Toktogulov, președintele Federa­ției Sindicatelor din această țară, sindicatele din Moldova au reușit să pună la punct sistemul de pro­tecție a muncii. În acest sens, el s-a referit la faptul că sindicatele noastre au izbutit să înființeze propriul Inspectorat al Muncii care, după estimarea sa, se dove­dește un instrument eficient din perspectiva asigurării condițiilor normale de lucru pentru salari­aţii din diferite ramuri ale eco­nomiei. De asemenea, Asâlbek Toktogulov a remarcat modul în care sindicatele din Moldova au reușit să organizeze procesul de întremare a sănătății copiilor și salariaților, grație înțelegerilor convenite cu liderii patronatelor, cu Guvernul Republicii Moldova, asigurării unui cadru juridic fa­vorabil în acest sens.

 

Experienţa moldovenilor, atractivă pentru sindicaliştii din Asia Mijlocie

 

În mod deosebit, președintele Federaţiei Sindicatelor din Kâr­gâzstan a ținut să evidențieze ex­periența bogată a CNSM vizavi de instruirea formarea continuă a liderilor sindicali. Institutul Muncii al Sindicatelor din Mol­dova, după afirmația dumisale, este una din cele mai bune școli din CSI, extrem de apreciat la ni­velul sindicatelor internaționale. Tocmai de aceea, liderii sindicali din Kârgâzstan au decis să ana­lizeze scrupulos activitatea, mo­dul de organizare a procesului de studii în cadrul Institutului Mun­cii. Or, în țara lor, nu demult, a fost fondată Academia Muncii Relaţiilor Sociale a Federaţiei Sindicatelor din Kârgâzstan, în­cât experiența Institutului Mun­cii a Sindicatelor din Moldova le este foarte binevenită.

Nu mai puțin interes prezintă pentru conducătorii sindicatelor din această asiatică activita­tea desfășurată de către CNSM privind respectarea regulilor de protecției a muncii.

Asâlbek Toktogulov a remar­cat că pentru sindicatele din Kâr­gâzstan este relevant faptul că, practic, în toate raioanele țării noastre activează colaboratori ai Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor, exercitându-drepturile lor consfințite prin lege, care se dovedesc mai eficienți chiar de­cât colegii lor din instituția simi­lară de stat.

 

Protecţia muncii, pregătirea liderilor sindicali

 

Acordul de colaborare dintre CNSM Federaţia Sindicatelor din Kârgâzstan prevede schim­buri de delegații la nivelul conducătorilor, reprezentanţilor sindicatelor din aceste două ţări, instruirea cadrelor sindi­cale, împărtășirea reciprocă a practicilor avansate de lucru. Ce lucruri utile ar putea prelua sin­dicaliștii noștri de la omologii lor kârgâzi?

Oleg Budza, președintele Con­federației Naționale a Sindicate­lor din Moldova, a pornit de la premisa că semnarea acordurilor bilaterale dintre sindicatele din ţările CSI și nu numai din aces­tea conduce la acumularea expe­rienței în ceea ce privește soluți­onarea problemelor existente în privind apărarea drepturilor celor care muncesc. De exemplu, în curând urmează să fie semnat un astfel de document cu lide­rii sindicali din România.

 

Citeşte şi: Acord de colaborare sindicală între Moldova şi Belarus

 

Apoi, pentru CNSM prezintă interes faptul cum liderii sindi­cali din Kârgâzstan au reușit să convingă patronii, ca aceștia să transfere 25 la sută din venituri într-un fond special, menit să contribuie la întremarea sănătă­ții salariaților. Aceste mijloace fi­nanciare sunt ulterior distribuite de către sindicatele din țară. Sin­dicatele din Moldova nu dispun de astfel de finanțe, însă experi­ența sindicatelor din această ar fi un imbold pentru înființarea unui fond similar în Republica Moldova.

 

Un mecanism flexibil de colectare a cotizaţiilor

 

Pentru colegii kârgâzi, remar­că președintele CNSM, mai este utilă experiența ralierii sindica­telor din Moldova la mai mul­te structuri internaționale. Or, Federaţia Sindicatelor din Kâr­gâzstan de abia a devenit mem­bru asociat în unele structuri internaționale și, în acest sens, kârgâzii au ce învăța de la liderii sindicali din Moldova. Mai apoi, a opinat Oleg Budza, este impor­tant ca organizațiile sindicale din ambele țări să se consulte în privința adoptării unei poziții co­mune la negocierile cu organis­me internaționale, precum FMI, Banca Mondială, care promovea­ză politici ce conduc la sărăcirea populației țărilor în care acestea sunt aplicate.

După semnarea Acordului de colaborare dintre CNSM Fede­rația Sindicatelor din Kârgâstan, oaspeții au avut o întâlnire cu conducerea reprezentanți ai Sindicatului Lucrătorilor din In­dustria Ușoară, care, după spu­sele Nadejdei Rusnac, președinte al acestui sindicat, a fost utilă prin faptul că omologii kârgâzi și-au împărtășit experiența vizavi de metodele de recrutare a mem­brilor de sindicat, în ce priveşte mecanismul flexibil de colectare a cotizațiilor. Deloc întâmplător, tocmai sindicatele din ramura respectivă sunt cele mai nume­roase în Kârgăstan.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor