15 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

A fost semnat Acordul de colaborare dintre CNSM şi Federaţia Sindicatelor din Kârgâzstan

Loading
Fără categorie A fost semnat Acordul de colaborare dintre CNSM şi Federaţia Sindicatelor din Kârgâzstan
A fost semnat Acordul de colaborare dintre CNSM şi Federaţia Sindicatelor din Kârgâzstan
colaborare cnsm kargastan

Foto: vocea.md

Însuşi faptul că Acordul de colaborare a fost semnat de către liderii sindica­telor acestor două ţări, la Chişinău, denotă interesul viu al sindicaliştilor din Kârgâzstan faţă de experienţa omologilor lor din republica Moldova, pe care pot să o împărtăşească colegilor de peste hotare.

 

 

Deci, ce anume din activitatea CNSM i-a impresionat îndeosebi pe liderii sindicatelor din Kâr­gâzstan? În opinia lui Asâlbek Toktogulov, președintele Federa­ției Sindicatelor din această țară, sindicatele din Moldova au reușit să pună la punct sistemul de pro­tecție a muncii. În acest sens, el s-a referit la faptul că sindicatele noastre au izbutit să înființeze propriul Inspectorat al Muncii care, după estimarea sa, se dove­dește un instrument eficient din perspectiva asigurării condițiilor normale de lucru pentru salari­aţii din diferite ramuri ale eco­nomiei. De asemenea, Asâlbek Toktogulov a remarcat modul în care sindicatele din Moldova au reușit să organizeze procesul de întremare a sănătății copiilor și salariaților, grație înțelegerilor convenite cu liderii patronatelor, cu Guvernul Republicii Moldova, asigurării unui cadru juridic fa­vorabil în acest sens.

 

Experienţa moldovenilor, atractivă pentru sindicaliştii din Asia Mijlocie

 

În mod deosebit, președintele Federaţiei Sindicatelor din Kâr­gâzstan a ținut să evidențieze ex­periența bogată a CNSM vizavi de instruirea formarea continuă a liderilor sindicali. Institutul Muncii al Sindicatelor din Mol­dova, după afirmația dumisale, este una din cele mai bune școli din CSI, extrem de apreciat la ni­velul sindicatelor internaționale. Tocmai de aceea, liderii sindicali din Kârgâzstan au decis să ana­lizeze scrupulos activitatea, mo­dul de organizare a procesului de studii în cadrul Institutului Mun­cii. Or, în țara lor, nu demult, a fost fondată Academia Muncii Relaţiilor Sociale a Federaţiei Sindicatelor din Kârgâzstan, în­cât experiența Institutului Mun­cii a Sindicatelor din Moldova le este foarte binevenită.

Nu mai puțin interes prezintă pentru conducătorii sindicatelor din această asiatică activita­tea desfășurată de către CNSM privind respectarea regulilor de protecției a muncii.

Asâlbek Toktogulov a remar­cat că pentru sindicatele din Kâr­gâzstan este relevant faptul că, practic, în toate raioanele țării noastre activează colaboratori ai Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor, exercitându-drepturile lor consfințite prin lege, care se dovedesc mai eficienți chiar de­cât colegii lor din instituția simi­lară de stat.

 

Protecţia muncii, pregătirea liderilor sindicali

 

Acordul de colaborare dintre CNSM Federaţia Sindicatelor din Kârgâzstan prevede schim­buri de delegații la nivelul conducătorilor, reprezentanţilor sindicatelor din aceste două ţări, instruirea cadrelor sindi­cale, împărtășirea reciprocă a practicilor avansate de lucru. Ce lucruri utile ar putea prelua sin­dicaliștii noștri de la omologii lor kârgâzi?

Oleg Budza, președintele Con­federației Naționale a Sindicate­lor din Moldova, a pornit de la premisa că semnarea acordurilor bilaterale dintre sindicatele din ţările CSI și nu numai din aces­tea conduce la acumularea expe­rienței în ceea ce privește soluți­onarea problemelor existente în privind apărarea drepturilor celor care muncesc. De exemplu, în curând urmează să fie semnat un astfel de document cu lide­rii sindicali din România.

 

Citeşte şi: Acord de colaborare sindicală între Moldova şi Belarus

 

Apoi, pentru CNSM prezintă interes faptul cum liderii sindi­cali din Kârgâzstan au reușit să convingă patronii, ca aceștia să transfere 25 la sută din venituri într-un fond special, menit să contribuie la întremarea sănătă­ții salariaților. Aceste mijloace fi­nanciare sunt ulterior distribuite de către sindicatele din țară. Sin­dicatele din Moldova nu dispun de astfel de finanțe, însă experi­ența sindicatelor din această ar fi un imbold pentru înființarea unui fond similar în Republica Moldova.

 

Un mecanism flexibil de colectare a cotizaţiilor

 

Pentru colegii kârgâzi, remar­că președintele CNSM, mai este utilă experiența ralierii sindica­telor din Moldova la mai mul­te structuri internaționale. Or, Federaţia Sindicatelor din Kâr­gâzstan de abia a devenit mem­bru asociat în unele structuri internaționale și, în acest sens, kârgâzii au ce învăța de la liderii sindicali din Moldova. Mai apoi, a opinat Oleg Budza, este impor­tant ca organizațiile sindicale din ambele țări să se consulte în privința adoptării unei poziții co­mune la negocierile cu organis­me internaționale, precum FMI, Banca Mondială, care promovea­ză politici ce conduc la sărăcirea populației țărilor în care acestea sunt aplicate.

După semnarea Acordului de colaborare dintre CNSM Fede­rația Sindicatelor din Kârgâstan, oaspeții au avut o întâlnire cu conducerea reprezentanți ai Sindicatului Lucrătorilor din In­dustria Ușoară, care, după spu­sele Nadejdei Rusnac, președinte al acestui sindicat, a fost utilă prin faptul că omologii kârgâzi și-au împărtășit experiența vizavi de metodele de recrutare a mem­brilor de sindicat, în ce priveşte mecanismul flexibil de colectare a cotizațiilor. Deloc întâmplător, tocmai sindicatele din ramura respectivă sunt cele mai nume­roase în Kârgăstan.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și