18 mai 2024
Chisinau
Social

A fost elaborat proiectul Strategiei de integrare a minorităților naționale

Loading
Social A fost elaborat proiectul Strategiei de integrare a minorităților naționale
A fost elaborat proiectul Strategiei de integrare a minorităților naționale
minoritati-nationale

Documentul este orientat spre promovarea limbilor minorităților naționale, promovarea diversită­ţii în societate, participarea minorităților naționale la viața publică și facilitarea dialogului intercultural
Foto: flickr.com

 

Biroul Relații Interetnice a elaborat şi expus pentru consultări publice proiectul Strategiei de integrare a minorităților naționale din Re­publica Moldova pentru perioada 2015-2020.

 

Strategia este documentul-cheie de politici, ce de­termină mecanismele naţionale pentru consolidarea apartenenței civice față de statul Republica Moldova şi asigurarea condițiilor necesare pentru studierea și apli­carea limbii de stat de către alolingvi, inclusiv adulți. Totodată, documentul este orientat spre promovarea limbilor minorităților naționale, promovarea diversită­ţii în societate, participarea minorităților naționale la viața publică și facilitarea dialogului intercultural.

Elaborarea acestei strategii a derivat din necesitatea formulării de politici orientate spre asigurarea unei vi­ziuni strategice pentru procesul de integrare și consoli­dare a societăţii multietnice din ţara noastră. Procesul de elaborare a ținut cont de cadrul normativ, realizările şi lacunele politicilor elaborate anterior, standardele şi obligaţiile în domeniul drepturilor omului și de bunele practici din domeniu, care au fost ajustate la contextul Republicii Moldova.

Conform datelor ultimului recensământ, din popu­laţia totală a Republicii Moldova, 23,8 la sută constituie persoanele care aparțin minorităţilor naționale. În afa­ră de grupul etnic majoritar, care constituie națiunea titulară, pe teritoriul ţării noastre locuiesc: ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, romi. De asemenea, în Republica Moldova convieţuiesc şi alte minorităţi, printre care be­laruşi, evrei, polonezi, armeni, nemţi, tătari, azeri, geor­gieni, greci, uzbeci, ciuvaşi, lituanieni, letoni, osetini, coreeni, estonieni etc.

Acelaşi recensământ a arătat că în ţara noastră sunt 176 de localități în care ponderea minorităților naționale depășeşte sau este egală cu 20 la sută din to­talul populației.

Proiectul respectiv a fost elaborat cu suportul Înaltu­lui Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand