17 iunie 2024
Chisinau
Social

A fost aprobat proiectul noii Legi cu privire la tineret

Loading
Social A fost aprobat proiectul noii Legi cu privire la tineret
A fost aprobat proiectul noii Legi cu privire la tineret
tineret

Foto: vocea.md

 

Proiectul noii Legi cu privire la tine­ret, aprobat de Guvern în şedinţa din 4 mai curent, îşi propune promova­rea intereselor tinerilor în politicile publice şi adaptarea politicilor de ti­neret la realităţile zilei.

 

De asemenea, documentul îşi propune să creeze un mecanism viabil de susţinere a ti­nerilor.

Legea tineretului nu a mai fost actualizată din 1999, de aceea, Guvernul a considerat ca este necesară promovarea unui act legislativ mai amplu şi adaptat la realităţile şi necesi­tăţile tinerilor din ziua de astăzi.

Sub incidenţa proiectului Legii vor cădea tinerii a căror vârstă va fi cuprinsă între 14 şi 35 de ani. În prezent, aceasta este între 16 şi 30 de ani. Astfel, va fi asigurată o participare mai mare a tinerilor în activităţile extra-cur­riculare, inclusiv a celor din mediul rural, şi implicarea acestora în programele economi­ce naţionale şi internaţionale.

De asemenea, proiectul prevede stimula­rea iniţiativelor antreprenoriale ale tinerilor, facilitarea angajării lor în câmpul muncii, valorificarea aptitudinilor şi dezvoltarea competenţelor profesionale, crearea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea fizică şi promovarea unui mod de viaţă sănătos, pre­cum şi asigurarea  tinerilor cu spațiu locativ. Totodată, noile reglementări legislative reco­mandă autorităţilor publice locale să implice tinerii şi organizaţiile de tineret în procesul de elaborare şi implementare a politicilor de tineret.

Prevederile documentului aprobat vizea­ză şi principalele structuri instituţionale, respectiv, formele de 

participare şi asociere ale tinerilor. Astfel, va fi creată Agenţia Na­ţională pentru Dezvoltarea Programelor şi Activităţii de Tineret, care se va preocupa de implementarea şi promovarea politicilor în domeniu, dar şi de asigurarea calităţii servi­ciilor pentru tineret la nivel naţional şi local.

Proiectul noii legi mai prevede recunoaş­terea altor structuri neformale de tineret, precum ar fi grupurile de iniţiativă, senatele studenţeşti, organizaţiile de tineret ale parti­delor politice.

Conform datelor oficiale, în Republica Moldova sunt peste 870,9 mii de tineri, din­tre care 58,6 la sută locuiesc la sat şi 41,4% la oraş.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand