14 aprilie 2024
Chisinau
Social

A fost aprobat Planul național de ocupare a forței de muncă pentru anul 2015

Loading
Social A fost aprobat Planul național de ocupare a forței de muncă pentru anul 2015
A fost aprobat Planul național de ocupare a forței de muncă pentru anul 2015
ocuparea-fortei-de-munca

Foto: vocea.md

Un şir de măsuri de promo­vare a antreprenoriatului şi de creare a unor noi locuri de lucru, precum şi de spori­re a calităţii forţei de muncă şi a adaptabilităţii acesteia la schimbările economice şi sociale, au fost preconizate în acest an. Ele se conţin în Planul național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pentru 2015, aprobat recent de Guvern. 

 

Principalele obiective incluse în acest document sunt majorarea ratei de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea mobilității profesio­nale, instruirea continuă şi spori­rea rentabilității muncii prestate în ţara noastră. Acţiunile planului sunt stabilite şi structurate în con­formitate cu obiectivele Strategi­ei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pentru anii 2007-2015. Costurile acţiuni­lor incluse în planul respectiv au fost estimate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii, în corespundere cu plafoanele cheltuielilor bugetului de stat pe 2015 şi ale bugetului asi­gurărilor sociale de stat.

Potrivit estimărilor, pentru re­alizarea acestui plan de acţiuni sunt necesare 490 de milioane de lei, dintre care 250 de milioane de lei vor fi acoperite din bugetul de stat, 36 de milioane din bugetul asigurărilor sociale de stat, 33 – din bugetul unităţilor administrativ–teritoriale, 60 de milioane vor fi din sursele proprii ale instituţiilor aflate în gestiune şi 110 – din surse externe.

Potrivit statisticilor oficiale, pe parcursul anului 2014, din totalul de peste 42 de mii de şomeri înre­gistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au fost plasate în câmpul muncii peste 16 mii de persoane sau aproape 40 la sută. Totodată, numărul de posturi vacante înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a constituit 41,5 mii de locuri de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand