30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. Perfectarea contractului individual de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. Perfectarea contractului individual de muncă
Încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. Perfectarea contractului individual de muncă
Vocea poporului

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă

 

Care sunt drepturile sindicatelor și obligațiile angajatorilor în cazul nerespectării de către angajatori a cerințelor de se­curitate și sănătate în muncă?

Visarion Țăruș, Chișinău

 

După cum am mai informat, unele drepturi ale sindicatelor la efectuarea controlului asupra respectării cerințelor de securitate și sănătate în muncă sunt stabilite prin Codul muncii (art. 386) și Le­gea sindicatelor (art. 17).

Potrivit acestor reglementări legale, în cazul depistării în unităţi a nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, a tăinuirii accidentelor de muncă şi a cazurilor de contractare a bolilor profe­sionale ori a cercetării neobiective a acestor fapte, sindicatele sunt în drept să ceară conducătorilor acestor unităţi, autorităţilor publice competente luarea unor măsuri urgente, inclusiv întreruperea lucră­rilor şi suspendarea deciziilor angajatorului ce contravin legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, tragerea persoanelor vinovate la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu convenţiile colective şi cu contractele colective de muncă.

Angajatorii, la rândul lor, în temeiul acelorași reglementări legale, sunt obligaţi să examineze, în termen de şapte zile lucrătoare de la data înaintării (înregistrării), cerinţele sindicatelor şi să informeze în scris organul sindical despre rezultatele examinării şi măsurile între­prinse pentru înlăturarea încălcărilor depistate.

 

Perfectarea contractului individual de muncă

 

La angajarea mea în serviciu în calitate de paznic nu a fost încheiat un contract de muncă. Ce spune legea în acest caz?

Ilie Popa, Chișinău

 

În cazul în care contractul individual de muncă nu a fost perfectat în formă scrisă, acesta este considerat a fi încheiat pe o durată ne­determinată şi îşi produce efectele din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de către angajator sau de către o altă persoană cu funcţie de răspundere din unitate, abilitată cu angajarea personalu­lui. Dacă salariatul dovedeşte faptul admiterii la muncă, perfectarea contractului individual de muncă în forma scrisă va fi efectuată de angajator ulterior, în mod obligatoriu.

Ori, în cazul angajării fără respectarea formei scrise corespun­zătoare, angajatorul, potrivit art. 58, alin. (4) din Codul muncii, este obligat, de asemenea, în baza procesului-verbal de control al in­spectorului de muncă, să perfecteze contractul individual de muncă în condițiile legii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand