22 mai 2024
Chisinau
Social

7 iunie – Ziua Sindicalistului! Mesaj de felicitare

Loading
Social 7 iunie – Ziua Sindicalistului! Mesaj de felicitare
7 iunie – Ziua Sindicalistului! Mesaj de felicitare
Vocea poporului

Stimați membri de sindicat, frați și surori!

Am onoarea să vă adresez sincere felicitări cu prilejul Zilei Sindicalis­tului, instituită acum 11 ani și mar­cată anual la 7 iunie.

Cu această ocazie, aducem un omagiu tuturor generațiilor de activiști sindicali, în special, celor care au participat la punerea teme­liei instituției sindicale, creând pri­mele organizații în scopul apărării drepturilor salariaților la condiții decente de muncă și odihnă, celor care au contribuit la dezvoltarea și consolidarea mișcării sindicale.

Sindicatele din Republica Moldo­va, unite în 25 de sindicate de ra­mură, cu peste 6000 de organizații primare, își îndeplinesc zilnic misiu­nea nobilă de apărare a intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților, fortificându-și rân­durile și locul în societate, alături de alte instituții importante ale sta­tului.

La baza activității sindicalistese află munca președinților organizațiilor sindicale primare, a președinților sindicatelor de ramură și echipelor acestora, a salariaților aparatului CNSM, comisiilor de femei și de tineret ale CNSM, a activiștilor sindicali de toate nive­lurile, a instituțiilor balneosanato­riale aflate în subordinea CNSM.

Vă urez tuturor multă sănătate, succese în munca pe care o des-fășurați pentru bunăstarea salariaților membri de sindicat.

 

Oleg BUDZA,

președintele CNSM 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand