16 iunie 2024
Chisinau
Social

30 de ani în acțiune și solidaritate sindicală între „SINDICONS” și „FAMILIA”

Loading
Social 30 de ani în acțiune și solidaritate sindicală între „SINDICONS” și „FAMILIA”
30 de ani în acțiune și solidaritate sindicală între „SINDICONS” și „FAMILIA”
Vocera poporului

Federația Sindicatelor din Construcții „SINDICONS” și Federația Generală a Sindicatelor (FGS) „FAMILIA” din Ro­mânia au organizat în comun o masă rotundă cu genericul „Bunele prac­tici ale partenerilor sociali din ramura construcțiilor din România și Republica Moldova în consolidarea dialogului so­cial–economic și a proiectelor de dez­voltare a ramurii”.

Evenimentul a început cu o liturghie în memoria persoanelor decedate la locul de muncă, apoi soborul de preoți i-a binecu­vântat pe toți cei prezenți la reuniunea de la Chișinău.

Victor Talmaci, președintele „SINDICONS”, după ce a făcut prezentarea oaspeților de onoare, a explicat semnificația eve­nimentului. „Acest eveniment l-am gândit, înainte de toate, pentru a comemora pe cei care au stat la baza stabilirii relațiilor noastre de cooperare și pentru sănătatea tuturor celor prezenți în sală și a celor pe care îi reprezentăm”. Apoi și-a amintit de perioada când a început colaborarea cu Federația Generală a Sindicatelor „FAMI­LIA” din România:

„În 1992 nu se gândea nimeni cu cine să încheie acorduri de cooperare. Începu­tul anilor ,90 a fost o perioadă grea pen­tru Republica Moldova și noi, ca sindicate, ne căutam parteneri. Am apelat la cole­gii noștri de peste Prut ca să învățăm din experiența lor, fiindcă a negocia e o artă. Ei aveau deja câțiva pași făcuți înaintea noastră și puteau să ne împărtășească din ceea ce acumulaseră. Încet, încet, aceste relații de prietenie au parcurs atâția ani”.

Gheorghe Bălăceanu, președinte al FGS „FAMILIA”, i-a mulțumit lui Victor Talmaci pentru prietenia pe care i-a oferit-o toți acești ani. „Doi oameni pot să facă multe lucruri bune împreună, dar două organizații sindicale prietene pot face mult mai multe. Am avut multe planuri, dar o parte din ele au fost zădărnicite din cauza Covid-ului. E bine că ne-a reușit totuși acum organiza­rea acestui eveniment”, a menționat Ghe­orghe Bălăceanu.

A fost prezent la eveniment și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM. Domnia sa a salutat această prietenie de trei de­cenii. „Rezultatele acestei cooperări s-au resimțit pe parcursul tuturor celor 30 de ani de colaborare dintre două sindicate din domeniul construcțiilor. A fost o posibilita­te de a studia, de a învăța din experiența colegilor din România privind dezvoltarea acestui parteneriat social pentru a asigura protecția social-economică a membrilor de sindicat”, a declarat Sergiu Sainciuc.

A venit cu un cuvânt de salut și Pinti­lie Pârvan, președintele Asociației Obștești „Parlamentul – 90”. „Unitatea națională, prin spiritul său, este multidimensională. Sindicatele au un rol deosebit și primordial în procesul profesional. Totodată, pornind de la principiul binelui comun, sindicate­le aduc aportul substanțial și în refacerea unității naționale”, a menționat Pintilie Pârvan.

Precum vă spuneam la început, cei 30 de ani de cooperare dintre Federația Sin­dicatelor din Construcții „SINDICONS” și Federația Generală a Sindicatelor „FAMI­LIA” din România au fost consemnați prin organizarea unei mese rotunde la Institutul Muncii. Și, precum a fost de-a lungul timpu­lui, scopul evenimentului recent, de aseme­nea, a fost să se facă schimb de experiență în domeniul dialogului social și al proiecte­lor comune de dezvoltare a ramurii.

Timp de două zile, formatorii le-auvorbit sindicaliștilor prezenți despre dia­logul social la nivel de ramură, protecția socială a salariaților. S-a discutat des­pre propunerile partenerilor sociali de a fi constituit un fond bipartit de protecție social-economică a salariaților și suste­nabilitate a întreprinderilor. Un exemplu în acest sens a servit modul cum funcțio-nează Casa Socială a Constructorilor din România.

De asemenea, cele două sindicate și-au făcut planuri pentru colaborarea de mai departe.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand