24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

10 din cele mai nefavorabile ţări pentru angajaţi

Loading
Без рубрики 10 din cele mai nefavorabile ţări pentru angajaţi
10 din cele mai nefavorabile ţări pentru angajaţi
dreptul-la-munca

Foto: wall-street.ro

Potrivit Indicelui global al respectării drepturilor 2015, ţările Golfului Persic s-au pomenit în rândul celor mai nefavorabile state din lume la capitolul drepturile lucrăto­rilor, în timp ce, din cauza măsurilor de austeritate, an­gajaţii europeni suportă şi ei o deteriorare vădită a stan­dardelor.

 

Indicele Confederației Interna-ționale a Sindicatelor (CIS) al res­pectării drepturilor analizează 141 de ţări, plecând de la 97 de indica­tori recunoscuţi la nivel internaţio­nal în scopul aprecierii gradului de protejare a drepturilor muncii atât la nivel legislativ, cât şi la cel prac­tic.

„Muncitorii din zona Golfului Persic, unde este răspândit sistemul draconic „kafala”, suferă din cauza multiplelor încălcări ale drepturi­lor, care plasează Orientul Apropiat şi Africa de Nord printre regiunile cele mai nefavorabile la capitolul respectarea drepturilor fundamen­tale”, a declarat Sharan Burrow, se­cerarul general  al CIS/ITUC.

„Trezeşte îngrijorare şi faptul că, în ultimele 12 luni, muncitorii europeni suportă şi ei o deteriorare vădită a drepturilor lor, cauzate de măsurile de austeritate impuse ma­siv de guverne”.

CIS colectează de peste 30 de ani informaţii despre încălcarea drep­turilor sindicale în lume. În acest an, CIS prezintă pentru a doua oară rezultatele  acestui studiu sub for­mă de Indice al respectării dreptu­rilor, oferind mediului de afaceri şi guvernelor un tablou comprimat al modului în care legile lor şi lanţuri­le de aprovizionare au îmbunătăţit sau înrăutăţit situaţia pe parcursul ultimelor 12 luni.

În top-10 al celor mai nefavora­bile ţări pentru lucrători au intrat Belarus, China, Columbia, Egipt, Guatemala, Pakistan, Qatar, Ara­bia Saudită, Swaziland şi Emiratele Arabe Unite.

Într-un alt grup, evaluat cu un rating mai redus, au intrat ţările în care în anul curent a fost înregistra­tă o tendinţă negativă clară pentru lucrători. Aici s-au pomenit Burun­di, Republica Dominicană, Hong Kong, Iran, Georgia, Rusia, Româ­nia şi Spania.

„Lucrătorii în Columbia şi Guate­mala sunt ucişi pentru tentativa de a iniţia negocieri privind ameliorarea condiţiilor de muncă, iar în Qatar şi Arabia Saudită imigranţii lucrează  în condiţii de muncă forţată şi în­tr-o situaţie de derogare de la lege, prin care este permisă sclavia”.

„În 73 din 141 de ţări, lucrătorii se confruntă cu concedieri, retro­gradări în funcţie şi reducere a sala­riilor în urma încercărilor de a ini­ţia negocieri privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în timp ce, în 84 de ţări, angajatorii recurg la me­tode ilegale de refuz sau amânare a negocierilor cu reprezentanţii sindi­catelor.

„Chiar daca ratingul unor țări s-a ameliorat în comparație cu anul trecut, totuși a sporit numărul ce­lor unde se atestă o degradare a condițiilor. Acest lucru s-a întâm­plat inclusiv în Camerun, Ungaria, Spania și Africa de Sud”, a spus Burrow.

 

Printre principalele aspecte ale indicelui pot fi menționate:

 

  • Dintre 141 de state incluse în rating, a crescut de la 35 la 44 nu­mărul celor unde salariații sunt arestați și reținuți ilegal. Astfel de fenomene se întâmplă inclusiv în Spania și Brazilia.
  • În circa 60 la sută dintre țări, anumite categorii de angajați nu be­neficiază de drepturile fundamenta­le la muncă.
  • Asasinări ale activiștilor sindi­cali au avut loc în 11 țări – anul tre­cut, astfel de cazuri au fost atestate în 10 țări. Doar în Columbia au fost omorâte două persoane.
  • În 70 la sută dintre state, mun­citorii nu beneficiază de dreptul la grevă.
  • 2/3 dintre țări nu le oferă muncitorilor dreptul la negocieri colective.
  • Mai bine de jumătate dintre țările incluse în Indice nu le oferă salariaților posibilitatea de a se bu­cura de supremația legii.

 

Pe parcursul ultimului an, sin­dicatele au anunțat măsuri drastice de suprimare a protestelor pașnice în Cambogia, Costa Rica, Paraguay și Ucraina; în noiembrie trecut, în Qatar, au fost arestați circa 100 de imigranți care protestau împotriva salariilor mizere, iar în martie anul curent, un organizator sindical din Filipine a devenit a 18-a victimă a execuției extrajudiciare din anul 2010. „Standardele internaționale în domeniul munci stipulează ac­cesul la drepturile fundamentale pentru toți angajații”, a menționat Barrow. „Dar pentru că guvernarea corporativă și inegalitățile iau am­ploare în lume, aceste rezultate su­gerează că guvernele și angajatorii din toată lumea urmează să-și ame­lioreze atitudinea față de salariați și să oprească extinderea încălcărilor la locurile de muncă”.

Indicele global al CIS în dome­niul drepturilor pentru anul 2015 clasifică statele pe o scară de la 1 la 5 în baza a 97 de criterii, astfel în­cât indicele general raportează țara respectivă la una dintre cele 5 cate­gorii.

 

1. Încălcarea sporadică a drepturilor: 16 țări, inclusiv Fin­landa și Uruguay

2. Încălcarea repetată a drepturilor: 26 de țări, inclusiv Irlanda și Japonia

3. Încălcarea în mod regulat a drepturilor: 36 de țări, inclusiv Israel și Australia

4. Încălcarea sistematică a drepturilor: 27 de țări, inclusiv Polonia și SUA

5. Drepturile nu sunt garan­tate: 27 de țări, inclusiv Belarus, China și Nigeria

5+. Drepturile nu sunt ga­rantate din cauza unui sistem defectuos al supremației legii: 9 țări, inclusiv Siria, Republica Cen­tralafricană și Palestina.

 

Confederația Internațională a Sindicatelor

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand