15 octombrie 2019
Chisinau
Social

Model de contract de formare profesională continuă

Loading
Social Model de contract de formare profesională continuă
Model de contract de formare profesională continuă
teachmeonline.net

Un proiect de convenţie co­lectivă (nivel naţional) cu pri­vire la modelul contractului de formare profesională con­tinuă a fost aprobat, recent, de Comitetul Confederal al CNSM. Documentul va fi re­mis Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colecti­ve, pentru examinare și pro­movare.

Documentul a fost elaborat în scopul asigurării condiţiilor ne­cesare pentru aplicarea corectă și uniformă a prevederilor Codului muncii referitoare la încheierea contractelor de formare profesi­onală continuă.

Modelul de contract elaborat de reprezentanţii sindicatelor a fost coordonat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Socia­le, Ministerul Economiei și Infras­tructurii, Inspectoratul de Stat al Muncii și Confederația Națională a Patronatului din Republi­ca Moldova şi a fost susținut de aceste instituții. Modelul respec­tiv de contract urmează a fi re­comandat spre utilizare tuturor unităților, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com