15 aprilie 2021
Chisinau

standarde ocupaţionale

Încă o încercare de a stimula elaborarea standardelor ocupaţionale
Social
Încă o încercare de a stimula elaborarea standardelor ocupaţionale
3 noiembrie 2016, 08:04
  Activitatea de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru forma­re profesională ar putea lua avânt, iar odată cu aceasta, ar urma...
Optimizare a procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale
Fără categorie
Optimizare a procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale
15 februarie 2016, 11:00
  Un proiect de modificare şi completare a ho­tărârii Guvernului pentru aprobarea Meto­dologiei de elaborare a standardelor ocupa­ţionale...
Formarea profesională, corelată cu cerinţele pieţei muncii
Fără categorie
Formarea profesională, corelată cu cerinţele pieţei muncii
9 februarie 2016, 08:02
  Implementarea în ţara noastră a unor standarde ocupaţionale con­forme celor europene ar permite forţei de muncă autohtone să-şi...