24 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Indicatori în creştere privind ocuparea forţei de muncă

Loading
Fără categorie Indicatori în creştere privind ocuparea forţei de muncă
Indicatori în creştere privind ocuparea forţei de muncă
tirgul-locurilor-de-munca

Foto: vocea.md

 

Indicatori în creştere, prognozaţi şi îndepliniţi în mod exemplar de către personalul Agenţiei pentru Ocupa­rea Forţei de Muncă din municipiu­lui Chişinău, au fost făcuţi publici în cadrul unei recente şedinţe a Con­siliului consultativ al acestei insti­tuţii. Viceprimarul Vlad Coteţ, pre­şedintele consiliului, a apreciat că s-a făcut un lucru mare şi greu şi, de aceea, raportul este bun, oricare ar fi situaţia de pe piaţa forţei de mun­că şi, mai ales, gradul de satisfacţie al actorilor implicaţi.  

 

Aproape 5700 de şomeri, dintre care aproximativ 2660 – femei, au fost înregis­traţi, în 2015, în municipiul Chişinău. Tot­odată, 2646 de persoane cu acest statut sau cu 115 mai mult decât în 2014 au fost susţinute la angajarea în muncă, a raportat Galina Grebencea, secretarul Consiliului consultativ. De asemenea, în 2015 au fost înregistrate 12245 de locuri de muncă va­cante, au fost efectuate 2068 de vizite la an­gajatorii din teritoriu, au absolvit cursurile de formare profesională 616 şomeri, iar fie­care dintre aceşti indicatori denotă creşteri uşoare faţă de 2014.

Tot în creştere sunt şi angajamentele asumate pentru acest an şi care au drept scop principal creşterea gradului de ocupa­re, combaterea şomajului, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a menţionat Svetlana Şarban, şef-adjunct al agenţiei respective.

Ana Moldovanu, şefa Departamentului protecţie social-economică din cadrul Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, a remarcat în context că o problemă invocată frecvent în ceea ce priveşte ocu­parea forţei de muncă o constituie salariile mici oferite de angajatori. Unele deficienţe în această privinţă sunt generate de preve­derile actuale ale Legii salarizării.

O iniţiativă legislativă menită să facă lu­mină în această problemă este examinată în prezent la Parlament şi Guvern. Scopul acesteia este de a nu mai admite ca în sec­torul real salariile tuturor angajaţilor să fie indicate în documentele contabile la nivelul minim prevăzut de lege, ci să fie stabilite diferenţiat, în creştere, pe măsura calificării şi cu luarea în calcul a tuturor indicatorilor necesari.

Ana Moldovanu a mai precizat că repre­zentanţii sindicatelor au solicitat Guvernu­lui să 

majoreze cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, lucru care ar urma să se întâmple la finele lunii aprilie. Reprezentanţii salariaţilor speră că acest cuantum va creşte într-o măsură mai mare decât nivelul de 10 la sută, cu cât au anunţat autorităţile publice că vor spori, de la 1 apri­lie, pensiile moldovenilor.

Şi salariile angajaţilor din sectorul buge­tar vor creşte în acest an în ceea ce priveşte atât reţeaua tarifară, cât şi adaosul pentru vechime în muncă, de care nu beneficiază în prezent unele categorii de lucrători.

 

Sindicatele au solicitat Guvernului să majoreze cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

 

Şi reprezentanţii agenţiei sus-menţiona­te au constatat că o majorare mai substanţi­ală de salarii ar fi necesară în cazul persona­lului acestei structuri, în condiţiile în care fluctuaţiile de cadre pe acest motiv ating cote destul de mari.

Unii dintre participanţii la şedinţă au de­plâns faptul că reprezentanţii autorităţilor publice nu posedă, în prezent, suficiente pârghii pentru a oferi mai multă motivaţie pentru valorificarea plenară a potenţialu­lui persoanelor revenite de la muncă din străinătate, celor eliberate din detenţie sau al unor buni specialişti, dar care ajung să vândă la piaţă pentru a-şi câştiga exis-tenţa.

De menţionat că, în ianuarie 2016, în municipiul Chişinău au fost înregistraţi 749 de şomeri, inclusiv 375 de femei.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com